การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

โยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ดั้งเดิมของคุณไปยัง Alibaba Cloud เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพสูง และฟีเจอร์คลาวด์เนทีฟที่ได้รับการปรับปรุง

ภาพรวม

ในปี 2019 Gartner ได้ยืนยันว่า "อนาคตของตลาด DBMS Market ก็คือระบบคลาวด์" โซลูชันการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ของ Alibaba Cloud สามารถช่วยให้คุณโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย สัมผัสกับประสิทธิภาพสูง การปรับขนาดได้อย่างอัตโนมัติ และเปลี่ยนย้ายคลาวด์-เนทีฟได้โดยอาศัยเทคโนโลยีฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟชั้นนำระดับโลกของ Alibaba Cloud

โซลูชันการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle มอบระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการโยกย้ายที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือสนับสนุนการทำงาน และบริการในระดับมืออาชีพเพื่อช่วยให้คุณสามารถโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ได้อย่างราบรื่นในการปรับใช้งานในโหมดต่าง ๆ ไปยังคลาวด์สาธารณะ ไฮบริดคลาวด์ หรือคลาวด์ส่วนตัว ก่อนการโยกย้ายข้อมูลคุณสามารถใช้ฐานข้อมูลขั้นสูงและการโยกย้ายแอปพลิเคชัน (ADAM) ของ Alibaba Cloud เพื่อประเมินความเป็นไปได้ก่อนการโยกย้ายข้อมูล เลือกฐานข้อมูลปลายทางที่เหมาะสม กำหนดความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูล และประเมินค่าปริมาณการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงระยะเวลาในการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle

จุดเด่นของโซลูชันโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

 • การประเมินความพร้อมอัจฉริยะกับ ADAM

  ADAM ของอาลีบาบาคลาวด์มอบฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ และรายงานการประเมิณความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสม รายงานค่าปัจจัยความเสี่ยง และกำหนดค่าแผนการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle อย่างครอบคลุมเพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงในการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนค่าปริมาณการดำเนินงาน ลดต้นทุนและระยะเวลาการดำเนินงาน

 • ให้ความเข้ากันได้อย่างมากกับ Oracle Syntax

  ฐานข้อมูลคลาวด์เนทีฟ ApsaraDB สำหรับ PolarDB (PolarDB-O) ของอาลีบาบาคลาวด์ นั้นให้ความเข้ากันได้อย่างมากกับ Oracle Syntax Engine ซึ่งสามารถช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานของฐานข้อมูล Oracle ได้เป็นอย่างมาก

 • โยกย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่นด้วย Zero Downtime

  Alibaba Cloud มีระเบียบวิธีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle โดยมีขั้นตอนมาตรฐานเพื่อรับประกันว่าจะมีการโยกย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่น ขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงเครื่องมือในการประเมินการโยกย้ายข้อมูล ADAM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการโยกย้ายข้อมูลที่น่าเชื่อถือ DTS ฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟปลายทางที่เข้ากันได้เป็นอย่างมากกับ Oracle Syntax และรูปแบบในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

 • ผู้นำด้านฐานข้อมูลรูปแบบคลาวด์

  ในรายงาน Gartner ปี 2020 Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้าน Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems (DBMS) ฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ปลายทางช่วยให้เทศกาลช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่น (แม้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน)

ประเมินความพร้อมในการโยกย้ายฐานข้อมูล

ปรับใช้ Advanced Database & Application Migration (ADAM) ของ Alibaba Cloud เพื่อกำหนดโปรไฟล์ฐานข้อมูล Oracle ของคุณ ประเมินความเข้ากันได้ ข้อมูลเฉพาะ และความเสี่ยงในการย้ายข้อมูลของฐานข้อมูลปลายทางที่เป็นไปได้ และประเมินต้นทุนของฐานข้อมูลปลายทาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

3 ขั้นตอนในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

บริการ Advanced Database & Application Migration (ADAM) ของ Alibaba Cloud จะดำเนินการวัดปริมาณการเลือกฐานข้อมูล ความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูล ความเข้ากันได้ และปริมาณภาระงานในการโยกย้ายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจระหว่างการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle โดยมีขั้นตอนต่างๆ ด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้:

1. การวิจัยเชิงธุรกิจ
การวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันปัจจุบันขององค์กรคุณเพื่อประเมินการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา ทรัพยากรของฐานข้อมูลต้นทาง การวิจัยแอปพลิเคชัน และการวิจัยสถาปัตยกรรม
2. การประเมินความเป็นไปได้
หลังจากที่วิจัยเชิงธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกฐานข้อมูลปลายทางที่เหมาะสม และกำหนดแผนการประเมินโดยละเอียดเพื่อเข้าถึงความเข้ากันได้ การปฏิบัติ และความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลปลายทาง
3. การตรวจสอบยืนยันความเป็นไปได้
หลังจากประเมินการโยกย้ายข้อมูลแล้ว ให้เลือกโมดูลตัวแปร (เช่น โมดูลการโอนเงินให้แก่ร้านค้าจากการทำธุรกรรมทั่วไป) สำหรับธุรกิจบริการโยกย้ายข้อมูล การดำเนินงานทดสอบ proof-of-concept (POC) ที่ฐานข้อมูลเป้าหมายเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle และจัดทำรายงานการยืนยัน POC

ดูคู่มือวิธีใช้ ADAM ทีละขั้นตอนได้ที่ การประเมินความพร้อมในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ไปยัง Alibaba Cloud

การโยกย้ายฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันขั้นสูง

เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับ-ส่งข้อมูล

การโยกย้ายและการซิงโครไนซ์ข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ApsaraDB สำหรับ PolarDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับเจนเนอเรชันใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Data Transmission Service (DTS) บริการโยกย้ายข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถทำการโยกย้ายข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างราบรื่น พร้อมรับประกันความถูกต้อง และความสอดคล้องกันของข้อมูลอีกทั้งยังรองรับให้ธุรกิจสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น DTS สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้ในรูปแบบเรียลไทม์ ลดอัตราการ Downtime ของระบบรวมถึงความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูล การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ขั้นตอน ดังนี้:

1. การปรับเปลี่ยนและการตรวจสอบยืนยันธุรกิจ
หลังจากการตรวจสอบ POC แล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการทดสอบ และตรวจสอบยืนยันระบบธุรกิจในเชิงการทำงาน ประสิทธิภาพ ความเสถียร ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาดตามการใช้งาน แผนการโยกย้ายข้อมูลล และแผนรองรับในการทำให้ธุรกิจกลับสู่สภาพเดิม
2. การซ้อมโยกย้ายข้อมูล
ดำเนินการซ้อมโยกย้ายข้อมูลเพื่อทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และความเสถียรของระบบธุรกิจในสภาวะแวดล้อมจำลองก่อนย้ายขึ้นระบบจริง เราแนะนำให้คุณดำเนินการทดสอบย้ายข้อมูลอย่างน้อย 3-5 ครั้งก