ภาพรวม

Alibaba Cloud นำเสนอบริการและทรัพยากรที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าการโยกย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่งของเราพร้อมความสามารถในการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติอันทรงพลังและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม คุณสามารถเลือกโยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud ด้วยแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเอง หรือเลือกจ้างผู้ให้บริการภายนอกโยกย้ายข้อมูลไปยังบริการย้ายข้อมูลของ Alibaba Cloud หรือพันธมิตรของ Alibaba Cloud ที่เชื่อถือได้

7 ขั้นตอนในการย้ายข้อมูลเข้าสู่ Alibaba Cloud

ประเมินผลการย้ายข้อมูล
ปรับแต่งสถาปัตยกรรมของระบบ
ย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud
ตั้งค่าการกู้คืนจากภัยพิบัติ
เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ย้ายมา
เพิ่มความปลอดภัยบนระบบคลาวด์
จัดการทรัพยากรบนระบบคลาวด์
ประเมินผลการย้ายข้อมูล

ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ ปริมาณงานที่ย้ายข้อมูล รวมถึงวิธีการย้ายข้อมูลและต้นทุน

ประเมินความจุของคลาวด์

วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อคาดการณ์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และปริมาณงานที่โยกย้ายข้อมูล เพื่อให้ทราบเวลาที่ต้องใช้และวิธีการโยกย้ายข้อมูล

ประเมินความต้องการในการโยกย้ายข้อมูล

ประเมินความทนทานต่อการหยุดทำงานขั้นสูงสุด ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้น และความเข้ากันได้ของระบบปัจจุบันเพื่อโยกย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์เป้าหมาย

ประมาณการต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์

คำนวณ TCO ของต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานบน Alibaba Cloud ด้วยเครื่องคำนวณ TCO

ปรับแต่งสถาปัตยกรรมของระบบ

ปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพื่อรับประกันความเข้ากันได้และความเสถียรสูงสุดหลังจากการดำเนินการย้ายข้อมูล

สถาปัตยกรรมการออกแบบและโครงสร้าง

ปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และสถาปัตยกรรมตามความต้องการทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามีความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาด และประสิทธิภาพสูง

โยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud

โยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน คอนเทนเนอร์ ฐานข้อมูล และข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการ

โยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

ย้ายเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล เครื่องเสมือน (VM) และเซิร์ฟเวอร์บนแพลตฟอร์มคลาวด์อื่นๆ ไปยัง Alibaba Cloud

โยกย้ายข้อมูลคอนเทนเนอร์

คุณสามารถเลือกโยกย้ายข้อมูลแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์ม CI/CD ที่สร้างขึ้นเอง หรือ Alibaba Cloud Velero ก็ได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือซิงโครไนซ์ของ Alibaba Cloud Image Syncer เพื่อโยกย้ายไฟล์อิมเมจ Docker

โยกย้ายฐานข้อมูล

โยกย้ายไปยังฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบด้วยความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร และประสิทธิภาพด้านต้นทุน

โยกย้ายข้อมูล

ย้ายข้อมูลไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลของ Alibaba Cloud เช่น Object Storage Service (OSS) หรือ Apsara File Storage NAS

ตั้งค่าการกู้คืนจากภัยพิบัติ

กำหนดค่านโยบายการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติบน Alibaba Cloud เพื่อปรับปรุงความเสถียร

ตั้งค่าการสำรองข้อมูลระดับ ECS

ใช้ Alibaba Cloud Snapshot เพื่อสร้างสแนปช็อตที่สอดคล้องกับเหตุขัดข้องในทุกหมวดหมู่ดิสก์ หรือใช้ Hybrid Backup Recovery เพื่อกำหนดค่าการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ตั้งค่าการสำรองข้อมูลระดับฐานข้อมูล

กำหนดค่าการสำรองข้อมูลแบบเรียลไทม์ใน Database Backup เพื่อลด RPO ของการสำรองข้อมูลให้เหลือไม่กี่วินาที

เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ย้ายมา

เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ปรับใช้อย่างต่อเนื่องหลังโยกย้ายข้อมูลเพื่อจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคลาวด์

ปรับปรุงการใช้งานระบบคลาวด์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ใช้ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและควบคุมต้นทุน

เพิ่มความปลอดภัยบนคลาวด์

ใช้เฟรมเวิร์กการกำกับดูแลด้านไอทีเพื่อควบคุมและติดตามต้นทุน วิเคราะห์ความล้มเหลว และรับประกันความปลอดภัยของคลาวด์

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัว

สร้างบทบาทและบัญชีที่มีสิทธิ์จำกัดด้วย Resource Access Management (RAM) และติดตามการดำเนินการของผู้ใช้ในคอนโซลของ ActionTrail

การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างการป้องกันแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชันใหม่หรือที่ย้ายมา พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมสถานะการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนาได้อย่างง่ายดายเพื่อปกป้องทรัพย์สินข้อมูลตลอดวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มั่นใจได้

จัดการทรัพยากรบนคลาวด์

ตรวจสอบทรัพยากรคลาวด์

ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรระบบคลาวด์ สถานะและความพร้อมธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานเมื่อได้รับการแจ้งเตือน

บริหารจัดการผู้ขาย

จัดการกับสิทธิ์ O&M ของสินทรัพย์จากส่วนกลาง ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ O&M ทั้งหมด และสร้างสถานการณ์จำลอง O&M ขึ้นใหม่แบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัว การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบการดำเนินงาน

ประเมินผลการย้ายข้อมูล
ประเมินผลการย้ายข้อมูล

ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ ปริมาณงานที่ย้ายข้อมูล รวมถึงวิธีการย้ายข้อมูลและต้นทุน

ประเมินความจุของคลาวด์

วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันเพื่อคาดการณ์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และปริมาณงานที่โยกย้ายข้อมูล เพื่อให้ทราบเวลาที่ต้องใช้และวิธีการโยกย้ายข้อมูล

ประเมินความต้องการในการโยกย้ายข้อมูล

ประเมินความทนทานต่อการหยุดทำงานขั้นสูงสุด ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้น และความเข้ากันได้ของระบบปัจจุบันเพื่อโยกย้ายข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์เป้าหมาย

ประมาณการต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์

คำนวณ TCO ของต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานบน Alibaba Cloud ด้วยเครื่องคำนวณ TCO

ปรับแต่งสถาปัตยกรรมของระบบ
ปรับแต่งสถาปัตยกรรมของระบบ

ปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพื่อรับประกันความเข้ากันได้และความเสถียรสูงสุดหลังจากการดำเนินการย้ายข้อมูล

สถาปัตยกรรมการออกแบบและโครงสร้าง

ปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และสถาปัตยกรรมตามความต้องการทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามีความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาด และประสิทธิภาพสูง

ย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud
โยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud

โยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน คอนเทนเนอร์ ฐานข้อมูล และข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการ

โยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

ย้ายเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล เครื่องเสมือน (VM) และเซิร์ฟเวอร์บนแพลตฟอร์มคลาวด์อื่นๆ ไปยัง Alibaba Cloud

โยกย้ายข้อมูลคอนเทนเนอร์

คุณสามารถเลือกโยกย้ายข้อมูลแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์ม CI/CD ที่สร้างขึ้นเอง หรือ Alibaba Cloud Velero ก็ได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือซิงโครไนซ์ของ Alibaba Cloud Image Syncer เพื่อโยกย้ายไฟล์อิมเมจ Docker

โยกย้ายฐานข้อมูล

โยกย้ายไปยังฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบด้วยความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร และประสิทธิภาพด้านต้นทุน

โยกย้ายข้อมูล

ย้ายข้อมูลไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลของ Alibaba Cloud เช่น Object Storage Service (OSS) หรือ Apsara File Storage NAS

ตั้งค่าการกู้คืนจากภัยพิบัติ
ตั้งค่าการกู้คืนจากภัยพิบัติ

กำหนดค่านโยบายการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติบน Alibaba Cloud เพื่อปรับปรุงความเสถียร

ตั้งค่าการสำรองข้อมูลระดับ ECS

ใช้ Alibaba Cloud Snapshot เพื่อสร้างสแนปช็อตที่สอดคล้องกับเหตุขัดข้องในทุกหมวดหมู่ดิสก์ หรือใช้ Hybrid Backup Recovery เพื่อกำหนดค่าการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ตั้งค่าการสำรองข้อมูลระดับฐานข้อมูล

กำหนดค่าการสำรองข้อมูลแบบเรียลไทม์ใน Database Backup เพื่อลด RPO ของการสำรองข้อมูลให้เหลือไม่กี่วินาที

เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ย้ายมา
เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ย้ายมา

เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ปรับใช้อย่างต่อเนื่องหลังโยกย้ายข้อมูลเพื่อจัดการต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคลาวด์

ปรับปรุงการใช้งานระบบคลาวด์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ใช้ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดและควบคุมต้นทุน

เพิ่มความปลอดภัยบนระบบคลาวด์
เพิ่มความปลอดภัยบนคลาวด์

ใช้เฟรมเวิร์กการกำกับดูแลด้านไอทีเพื่อควบคุมและติดตามต้นทุน วิเคราะห์ความล้มเหลว และรับประกันความปลอดภัยของคลาวด์

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัว

สร้างบทบาทและบัญชีที่มีสิทธิ์จำกัดด้วย Resource Access Management (RAM) และติดตามการดำเนินการของผู้ใช้ในคอนโซลของ ActionTrail

การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน

สร้างการป้องกันแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชันใหม่หรือที่ย้ายมา พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมสถานะการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนาได้อย่างง่ายดายเพื่อปกป้องทรัพย์สินข้อมูลตลอดวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มั่นใจได้

จัดการทรัพยากรบนระบบคลาวด์
จัดการทรัพยากรบนคลาวด์

ตรวจสอบทรัพยากรคลาวด์

ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรระบบคลาวด์ สถานะและความพร้อมธุรกิจของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานเมื่อได้รับการแจ้งเตือน

บริหารจัดการผู้ขาย

จัดการกับสิทธิ์ O&M ของสินทรัพย์จากส่วนกลาง ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ O&M ทั้งหมด และสร้างสถานการณ์จำลอง O&M ขึ้นใหม่แบบเรียลไทม์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัว การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบการดำเนินงาน

ลงทะเบียนเพื่อรับการสนับสนุนด้าน Migration สูงสุดถึง $10,000

สมัครวันนี้ รับทันทีการสนับสนุนเพื่อการประหยัดงบประมาณด้านการโยกย้ายข้อมูลของคุณสูงสุดถึง $10,000 หลังจากการสมัครทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

โยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ คอนเทนเนอร์ ฐานข้อมูล และข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud

การโยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

คุณสามารถใช้ Alibaba Cloud Server Migration Center (SMC) เพื่อโยกย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ต้นทางมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Alibaba Cloud เซิร์ฟเวอร์ต้นทางอาจเป็นเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล VM เซิร์ฟเวอร์บนแพลตฟอร์มคลาวด์อื่นๆ และเซิร์ฟเวอร์ประเภทอื่นๆ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการโยกย้ายข้อมูลของบริษัทอื่น เช่น saasame สำหรับการโยกย้ายข้อมูล VM และอิมเมจภายในองค์กร
สำหรับการโยกย้ายข้อมูลเครื่องเสมือน VMWare แบบไม่ใช้เอเจนต์ คุณสามารถใช้ Alibaba Cloud Hybrid Backup Recovery (HBR) เพื่อให้แน่ใจว่าการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติและการโยกย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเสมือน VMware มีความคุ้มค่า

- Rei Yamashita ผู้อำนวยการ CTO ประจำ BIGBANG Inc.

"ต้นทุนและระบบสนับสนุนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ ฐานต้นทุนต่ำ และยังมีบริการสมัครใช้งานหนึ่งเดือนอีกด้วย ดังนั้น เราจึงใช้งานได้อย่างสะดวกและก็มีประสิทธิผล นอกจากนี้ การที่ผมสามารถถามคำถามจากบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทาง DingTalk โดยตรง ตอนที่ผมไม่เข้าใจอะไรก็ตามตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องที่สุดยอดไปเลย"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

ย้ายคอนเทนเนอร์

คุณสามารถย้ายคอนเทนเนอร์ไปยัง Alibaba Cloud ด้วยแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเองหรือเครื่องมือที่เรามีให้ก็ได้ ขั้นแรกให้สร้างและกำหนดค่าทรัพยากรบนคลัสเตอร์เป้าหมาย จากนั้นจึงย้ายข้อมูลไปยังบริการของ Alibaba Cloud ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ย้ายภาพไปยัง Container Registry ฐานข้อมูลไปยัง ApsaraDB RDS for MySQL และ PolarDB และการจัดเก็บข้อมูลไปยัง Object Storage Service และ File Storage NAS ขั้นต่อไป คุณสามารถเลือกว่าจะย้ายแอปพลิเคชันด้วยแพลตฟอร์ม CI/CD ที่สร้างขึ้นเอง หรือด้วย Velero ของ Alibaba Cloud ขั้นสุดท้าย ทดสอบการให้บริการธุรกิจของคุณหลังจากโยกย้ายข้อมูล และอัปเดตการกำหนดค่า DNS เพื่อสลับการรับส่งข้อมูลไปยังคลัสเตอร์ ACK
คุณยังสามารถย้ายไฟล์อิมเมจ Docker ด้วย Alibaba CloudImage Syncer ไปยัง Alibaba Cloud Container Registry

Adam Sugiarto ผู้อำนวยการของ Asakita

"เมื่อร่วมมือกัน เราจึงได้ดำเนินการสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ดีขึ้น"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

การโยกย้ายฐานข้อมูล

โซลูชัน การโยกย้ายฐานข้อมูล ของ Alibaba Cloud มอบประสบการณ์การโยกย้ายฐานข้อมูลแบบบริการตนเองในราคาประหยัด รองรับทั้งการโยกย้ายข้อมูลประเภทเดียวกัน เช่น MySQL ไปยัง MySQL และการโยกย้ายข้อมูลคนละประเภท เช่น ฐานข้อมูล Oracle ไปยัง PolarDB คุณสามารถโยกย้ายฐานข้อมูลอย่างราบรื่น ตั้งแต่ขนาด 100 GB ขึ้นไปจนถึงหลาย TB ได้โดยส่งผลกระทบทางธุรกิจน้อยที่สุด
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชัน การโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle เพื่อย้ายฐานข้อมูล Oracle เดิมของคุณไปยัง Alibaba Cloud เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพขั้นสูง และคุณลักษณะบนคลาวด์เนทีฟที่ผ่านการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

https://www.alibabacloud.com/customers/prestomall

คุณ Erwin Foo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของกลุ่ม PrestoMall:

"เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Alibaba Cloud Intelligence เพื่อช่วยโยกย้ายฐานข้อมูลของเราไปยัง PolarDB ผมรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่น การอุทิศตนทำงานและความเป็นมืออาชีพของทีมงาน พวกเขายินดีที่จะทุ่มเทอย่างหนักให้กับการทำงาน เพื่อช่วยให้เราโยกย้ายฐานข้อมูลได้สำเร็จในเวลาอันสั้น เราตั้งตารอที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันไปอีกขั้นในไม่ช้านี้"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

โยกย้ายข้อมูล

คุณสามารถโยกย้ายข้อมูลจาก IDC ในเครื่องไปยัง Alibaba Cloud OSS หรือจากเซิร์ฟเวอร์ Network Attached Storage (NAS) ในองค์กรไปยัง Apsara File Storage NAS หรือ OSS เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระยะยาว คุณยังสามารถโยกย้ายข้อมูลของผู้ให้บริการบนเว็บจากบริการคลาวด์ไปยัง Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) ได้เช่นกัน โปรดดูที่ Data Online Migration สำหรับคำแนะนำในการโยกย้ายข้อมูลอย่างละเอียดตามความต้องการทางธุรกิจ

ดาริน แกรนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Animal Logic:

"การเป็นพันธมิตรกับ Alibaba Cloud จะช่วยให้เรามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Alibaba Cloud ช่วยให้เราสามารถสำรองข้อมูลจำนวนมาก และยังช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดก็ตาม "
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

เริ่มต้นขั้นตอนการโยกย้ายข้อมูลบนคลาวด์อย่างราบรื่นด้วย Alibaba Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบคลาวด์ที่เสถียร เชื่อถือได้ ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดในเขตพื้นที่หลักๆ ทั่วโลก
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
  • CSA STAR
  • ISO 27001
  • SOC2 Type II Report
  • C5
  • MLPS 2.0
  • MTCS

โยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud ในขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีใช้ Data Transport เพื่อโยกย้ายข้อมูลจาก AWS S3 ไปยัง Alibaba Cloud OSS

วิธีโยกย้ายข้อมูลอินสแตนซ์ AWS EC2 ไปยัง Alibaba Cloud ด้วย Server Migration Center

วิธีโยกย้ายข้อมูลจาก AWS RDS MySQL ไปยัง Alibaba Cloud RDS MySQL

ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแรกของประเทศไทย ("PDPA")

ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ Alibaba Cloud ดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนลูกค้าให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติเมื่อลูกค้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการระบบคลาวด์ของเรา

เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Alibaba Cloud ทั่วโลก และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกันกับลูกค้า และอธิบายกฎข้อบังคับต่อไปนี้ภายในประเด็นสำคัญที่สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญ เพื่อช่วยลูกค้าขจัดอุปสรรคในการเดินทางบนระบบคลาวด์

เอกสารแนะนำการย้ายเว็บแอปพลิเคชันจาก AWS มายัง Alibaba Cloud

เรียนรู้วิธีวางแผนและดำเนินการย้ายจาก Amazon AWS ไปยัง Alibaba Cloud การทดสอบจะถูกจำลองสภาพแวดล้อมบนไซต์ WordPress ที่ปรับขนาดการใช้งานได้ซึ่งปรับใช้บน AWS โดยใช้ S3, RDS, EC2, Elastic Load Balancer และ Route 53 เราจะสาธิตวิธีการย้ายข้อมูลจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไปยังบริการ OSS, RDS, ECS และ SLB ของ Alibaba Cloud ทีละขั้นตอน รวมไปถึงการชี้แนะวิธีการทดสอบว่าการย้ายข้อมูลนี้สำเร็จหรือไม่ และวิธีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่บน Alibaba Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนะนำโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของ Alibaba สำหรับผู้เชี่ยวชาญ GCP

เอกสารฉบับนี้จะแสดงถึงปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณาในการย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud รวมไปถึงการเปรียบเทียบบริการและผลิตภัณฑ์ระหว่างสองผู้ให้บริการในปัจจัยเหล่านี้ และสรุปวิธีการย้ายข้อมูลมายัง Alibaba Cloud เป็นห้าขั้นตอนโดยอิงตามประสบการณ์ที่ผ่านมาของลูกค้าหลายพันราย

เริ่มต้นด้วยโซลูชัน Alibaba Cloud

เรียนรู้และสัมผัสกับขุมพลังของ Alibaba Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย