ความปลอดภัยระบบคลาวด์

รักษาความปลอดภัยของธุรกิจ ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยของบัญชีด้วยชุดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ทรงประสิทธิภาพของ Alibaba Cloud

ปกป้องความปลอดภัยระบบคลาวด์ของคุณบน Alibaba Cloud

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของ Alibaba Cloud ช่วยปกป้องธุรกิจของคุณในจีนและทั่วโลกไปตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบคลาวด์

ความรับผิดชอบร่วมกัน

Alibaba Cloud และลูกค้าร่วมกันรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยต่อแอปพลิเคชันของลูกค้าที่สร้างบน Alibaba Cloud ด้วยความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยที่ Alibaba Cloud และลูกค้าต่างมีร่วมกัน Alibaba Cloud จึงให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเพื่อลดภาระในการรักษาความปลอดภัยในระดับองค์กรของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ลูกค้าสามารถกำหนดค่าและใช้งานผลิตภัณฑ์คลาวด์ได้อย่างปลอดภัย จึงช่วยแบ่งเบาภาระด้านการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ พร้อมทั้งช่วยให้ลูกค้าหันไปใส่ใจกับความต้องการหลัก ๆ ทางธุรกิจได้มากขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันความปลอดภัยระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคือรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสารสนเทศขององค์กร ระบบที่ไม่มีการประเมินความปลอดภัยอาจมีช่องโหว่ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียอันใหญ่หลวงแก่องค์กรของคุณ

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

 • การทดสอบเจาะระบบ

  จำลองการโจมตีแบบเต็มรูปแบบในเชิงลึกเพื่อทดสอบความปลอดภัยของระบบ และระบุความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจของคุณในเชิงรุก

 • Security Center

  ตรวจจับแรนซัมแวร์ ไวรัสต่างๆ และการดัดแปลงแก้ไขเว็บเพื่อปกป้องเซิร์ฟเวอร์คลาว์และเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร รวมทั้งทำการประเมินการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล

 • การประเมินความปลอดภัยทางออนไลน์

  ให้บริการคำปรึกษาด้านความปลอดภัยพร้อมการสำรวจสินทรัพย์ การสแกนแนวทางการตั้งค่าความปลอดภัย การสแกนช่องโหว่ การสัมภาษณ์บุคลากร ฯลฯ เพื่อประเมินสถานะความปลอดภัยของระบบธุรกิจในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 2: สร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัย

กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้น

การตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นเป็นขั้นตอนแรกเมื่อเริ่มสร้างขีดความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้น โดยคุณสามารถใช้ประโยชน์จากขีดคามสามารถเริ่มต้นของแพลตฟอร์มความปลอดภัยเพื่อลดการโจมตีเครือข่ายและป้องกันการนำการอนุญาตไปใช้ในทางที่ผิด

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

 • Resource Access Management

  จัดการข้อมูลอัตลักษณ์จากส่วนกลางและเข้าถึงทรัพยากรของคุณโดยใช้การอนุญาตระดับต่างๆ สำหรับผู้ใช้ ระบบ และแอปพลิเคชัน

 • ActionTrail

  ติดตามการดำเนินการในบัญชี Alibaba Cloud ของคุณและบันทึกเป็นเหตุการณ์เพื่อทำการวิเคราะห์และตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อบังคับ

 • สแนปช็อต

  ช่วยให้คุณสร้างสแนปช็อตข้อมูลขณะที่เครื่องหยุดทำงานสำหรับดิสก์ทุกหมวดหมู่ได้อย่างสอดคล้องกันเพื่อสำรองข้อมูลหรือคืนค่าทั้งดิสก์สำหรับการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติและการติดตามการรั่วไหลของข้อมูล

กำหนดค่าการป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้น

มาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยปกป้ององค์กรของคุณให้พ้นจากการโจมตีและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยในเชิงรุก

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

 • Security Center

  ระบุ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับภัยคุกคามความปลอดภัยในแบบเรียลไทม์ โดยใช้ระบบจัดการความปลอดภัยแบบรวม

 • Cloud Firewall

  จัดการนโยบายจากส่วนกลางที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไปยังธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลที่แสดงในแบบภาพนิ่ง

ผลิตภัณฑ์เด่น:

ยกระดับการป้องกันความปลอดภัย

หลังจากที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยโดยรวมสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บของคุณและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กร

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

 • บริการการจัดการใบรับรอง

  ทำให้การส่งข้อมูลปลอดภัยและป้องกันการดัดแปลงแก้ไข การเฝ้าดู และการโจรกรรมข้อมูลของคุณ

 • Web Application Firewall (WAF)

  มอบการป้องกันแบบเรียลไทม์เพื่อรับรองความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณ

 • Bastionhost

  จัดการการอนุญาต O&M ของสินทรัพย์จากส่วนกลาง ตรวจสอบการดำเนินงาน O&M ทั้งหมด และตรวจประเมินการดำเนินงาน O&M ของคุณในแบบเรียลไทม์

 • Managed Security service

  ระบุช่องโหว่และปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยของระบบธุรกิจออนไลน์ให้ดีขึ้นด้วยบริการความปลอดภัยที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 3: จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ

จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ

องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การควบคุมความเสี่ยงด้านเงินทุน การยืนยันอัตลักษณ์ในระดับเดียวกับที่ใช้สำหรับบริการด้านการเงิน การป้องกันการฉ้อโกงเงินกู้ การควบคุมความเสี่ยงด้านการตลาด ความปลอดภัยของเนื้อหา และปลั๊กอินการกว้านซื้อตั๋วเพื่อนำมาขายต่อ เป็นต้น และความท้าทายแต่ละแบบจำเป็นต้องมีขีดความสามารถด้านการป้องกันและการควบคุมที่สอดคล้องกัน การสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับธุรกิจระดับสูงขึ้นของคุณช่วยรับประกันเสถียรภาพและความพร้อมใช้งานของระบบให้พ้นจากภัยคุกคามความปลอดภัยที่ซับซ้อนต่างๆ มากมาย

เราให้บริการดังต่อไปนี้:

 • Anti-DDoS

  ปกป้องการโจมตีแบบ DDoS ที่ซับซ้อนอย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงจากความสูญเสียทางธุรกิจและบรรเทาภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

 • Fraud Detection

  ระบุการฉ้อโกงในบริการหลักๆ เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้ การดำเนินการ การทำธุรกรรม และการตรวจสอบเครดิต เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

 • ZOLOZ Real ID

  ช่วยลดระยะเวลาดำเนินการลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะตรวจสอบบัญชีของลูกค้า ด้วยอัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบแบบชั้นนำระดับโลก พร้อมระบบการป้องกันการปลอมแปลงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

 • Content Moderation

  ให้บริการตรวจสอบรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ อย่างแม่นยำเพื่อลดเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

 • Anti-Bot Service

  เป็นบอทที่ให้บริการป้องกันเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ API อย่างครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยงจากช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันความปลอดภัยระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย
ยกระดับแนวทางการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยโซลูชันความปลอดภัยของ Alibaba

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันความปลอดภัยระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

จากการนำเอาบริการ CDN และ WAF ของ Alibaba Cloud มาใช้และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ Alibaba Cloud พบว่า AirAsia มีอัตราการรับ-ส่งข้อมูลของบอทมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และในปัจจุบัน Alibaba Cloud มีการแสดงรายงานด้านความปลอดภัยให้แก่ Air Asia ในทุก ๆ สัปดาห์ และมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

AirAsia ซึ่งก่อตั้งในปี 1993 มีสำนักงานใหญ่ในประเทศมาเลเซีย เป็นสายการบินรายใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย มีความภาคภูมิใจในการให้บริการสายการบินในราคาประหยัด มีความพร้อมสูงและให้บริการที่เหนือชั้นแก่ลูกค้า AirAsia ติดอันดับ 1 ในสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกในระดับนานาชาติ AirAsia ให้บริการเที่ยวบินแบบเส้นทางประจำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 165 แห่ง ครอบคลุม 25 ประเทศ

Alibaba Cloud ให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่ IaaS, Big Data, AI และการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อตอบสนองการใช้งานในหลากหลายรูปแบบต่อความต้องการของ Tokopedia

Tokopedia เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอินโดนีเซีย ซึ่งมีภารกิจหลักในการทำให้การขายสินค้ามีความเท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ชั้นนำในอินโดนีเซีย ซึ่งส่งเสริมให้บรรดาผู้ขายและผู้บริโภคหลายล้านคนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของการขายสินค้า วิสัยทัศน์ของ Tokopedia คือ การสร้างระบบนิเวศที่ทุกคนสามารถเริ่มและค้นพบทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย

พันธมิตร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันความปลอดภัยระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนกลาง

Alibaba Cloud ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อกำหนดของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังประสานงานกับองค์กรอิสระภายนอก เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ Alibaba Cloud ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดต่าง ๆ Alibaba Cloud ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกว่า 10 แห่งทั่วโลก ทำให้เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีใบรับรองครอบคลุมมาตรฐานต่างๆ ที่มากที่สุดในเอเชีย ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสำหรับองค์กรคุณเรียนรู้เพิ่มเติม >

ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบคลาวด์

ใบรับรองแบบ Lightweight มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเทคนิคและเรียนรู้วิธีการใช้เป็นทักษะในการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็ว

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องความเป็นส่วนตัว

เอกสารทางเทคนิคนี้เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่พูดถึงมาตรการที่ครอบคลุมและเป็นระบบของ Alibaba Cloud สำหรับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

เอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Alibaba Cloud - ฉบับนานาชาติ V2.1

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้จะแนะนำการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สาธารณะของ Alibaba Cloud

เอกสารทางเทคนิค

แปดขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนระบบคลาวด์

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้อธิบายว่า Alibaba Cloud สามารถช่วยเหลือคุณในการสร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนาเพื่อปกป้องทรัพย์สินข้อมูลของคุณได้อย่างไร

บล็อก

Cloud Firewall ได้รับการรับรอง IPS จาก ICSA Labs

บทความสั้นๆ นี้จะเน้นย้ำความสำเร็จล่าสุดของ Alibaba Cloud Firewall จาก ICSA Labs

บล็อก

คุณจะปกป้องธุรกิจด้วยบริการรักษาความปลอดภัยจาก Alibaba Cloud ได้อย่างไร

บล็อกนี้จะอธิบายว่าบริการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ของเราสามารถช่วยให้องค์กรของคุณรับมือกับการโจมตีที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงได้อย่างไร

การสัมมนาผ่านเว็บ

ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยบริการด้านความปลอดภัยจาก Alibaba Cloud

การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะครอบคลุมถึงโซลูชันความปลอดภัยหลักๆ ที่มีอยู่เพื่อช่วยให้คุณปรับใช้ธุรกิจของคุณบน Alibaba Cloud ได้อย่างปลอดภัย

เทคโนโลยี


เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลแบบคลาวด์ โซลูชันความปลอดภัย และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม