เรื่องราวความสําเร็จ

เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมถึงบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่เข้ามาใช้งานประโยชน์จากอาลีบาบา คลาวด์ในการส่งเสริมและปรับปรุงธุรกิจของพวกเขาให้เติบโตยิ่งขึ้น

เรื่องราวที่โดดเด่น

GCash ร่วมกับ Alibaba Cloud เพื่อเอาชนะความท้าทายโดยนำโซลูชันต่างๆ มาใช้ รวมถึง IaaS, แพลตฟอร์มคลังเก็บข้อมูล MaxCompute, แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ Elastic MapReduce และ Web Application Firewall

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพียงใช้งาน Alibaba Cloud บริษัท Garuda Indonesia ก็สามารถจัดการลดเวลาแฝงของเครือข่ายลงได้อย่างมาก การผสานการทำงานนี้ทำให้ Garuda Indonesia จัดการโยกย้ายเครื่องจำลองระบบเสมือนกว่า 85 เครื่องและฐานข้อมูล 3 แห่งไปยัง Alibaba Cloud ได้ภายใน 2 สัปดาห์ โดยมีการหยุดชะงักทางธุรกิจต่ำมาก

เรียนรู้เพิ่มเติม
_เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า_

การพลิกโฉมธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม

ดูเหตุผลที่บริษัทน้อยใหญ่ต่างใช้ Alibaba Cloud เพื่อขยายและปรับปรุงธุรกิจให้เติบโตมากที่สุด

เรียกดูเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

อุตสาหกรรมทั้งหมด
 • อุตสาหกรรมทั้งหมด
 • การเกษตร
 • การบิน
 • อีคอมเมิร์ซ
 • อุตสาหกรรมการศึกษา
 • บริการทางการเงิน
 • เกมมิ่ง
 • การดูแลสุขภาพ
 • ธุรกิจบริการที่พัก
 • โลจิสติกส์
 • การผลิต
 • สื่อ
 • ไม่แสวงหากำไร
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การค้าปลีก
 • เทคโนโลยี
 • Web 3.0
ทุกภูมิภาค
 • ทุกภูมิภาค
 • ออสเตรเลีย
 • กัมพูชา
 • แคนาดา
 • ไซปรัส
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ฮ่องกง (จีน)
 • อินเดีย
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • มาเก๊า (จีน)
 • จีนแผ่นดินใหญ่
 • มาเลเซีย
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • ปากีสถาน
 • ฟิลิปปินส์
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • South Korea
 • สเปน
 • ประเทศไทย
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • เวียดนาม
ลูกค้าทั้งหมด
 • ลูกค้าทั้งหมด
 • ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ
 • SME/สตาร์ทอัพ
ผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์
 • AIRec
 • Alibaba Cloud Service Mesh - ASM
 • Alibaba eKYC
 • Alibaba Mail
 • AlibabaMQ for Apache RocketMQ
 • AnalyticDB for MySQL
 • AnalyticDB for PostgreSQL
 • Anti-DDoS
 • API Gateway
 • Application High Availability Service
 • Application Real-Time Monitoring Service
 • ApsaraDB for Cassandra
 • ApsaraDB for HBase
 • ApsaraDB for MariaDB TX
 • ApsaraDB for MemCache
 • ApsaraDB for MongoDB
 • ApsaraDB for OceanBase
 • ApsaraDB for PolarDB
 • ApsaraDB for Redis
 • ApsaraDB RDS
 • ApsaraDB RDS for SQL Server
 • ApsaraDB RDS for MySQL
 • ApsaraDB RDS for PostgreSQL
 • ApsaraVideo for Live
 • ApsaraVideo for VOD
 • Auto Scaling
 • Bastionhost
 • Block Storage
 • Blockchain as a Service
 • Business Mid-End
 • Cainiao
 • China Gateway
 • Cloud Enterprise Network - CEN
 • Cloud Firewall
 • Cloud Migration
 • Cloud POS Solution for Digital Stores
 • Cloud Solution for Telco
 • CloudMonitor
 • CloudQuotation
 • Container Registry
 • Container Service for Kubernetes - ACK
 • Serverless Kubernetes - ASK
 • Content Delivery Network - CDN
 • Data Management - DMS
 • Data Transmission Service - DTS
 • Database Backup - DBS
 • Dataphin
 • DataV
 • DataWorks
 • DevOps Solution
 • DingTalk
 • Direct Mail
 • Disaster Recovery
 • DNS
 • E-Commerce Solution
 • ECS Bare Metal Instance
 • Elastic Block Storage
 • Elastic Compute Service - ECS
 • Elastic IP address - EIP
 • Elasticsearch
 • E-MapReduce
 • Enterprise Distributed Application Service
 • Express Connect
 • File Storage NAS
 • Function Compute
 • Global Accelerator
 • Hybrid Cloud
 • ICP Support
 • Image Search
 • Intelligent Robot
 • Key Management Service - KMS
 • LedgerDB
 • Log Service
 • Luban
 • Machine Learning
 • Machine Translation
 • MaxCompute
 • mPaaS
 • NAT Gateway-NAT
 • Object Storage Service - OSS
 • Quick BI
 • Realtime Compute for Apache Flink
 • Resource Access Management - RAM
 • Resource Orchestration Service
 • Retail Solutions
 • SAP
 • Security Center
 • Server Load Balancer - SLB
 • Server Migration Center - SMC
 • Serverless Workflow
 • Service Mesh
 • Short Message Service - SMS
 • Short Video SDK
 • Smart Access Gateway
 • SSL Certificate Service
 • Tablestore
 • Teambition
 • Tracing Analysis
 • Virtual Private Cloud - VPC
 • VPN Gateway
 • Web Application Firewall - WAF
 • Web Hosting
 • Elastic GPU Service - EGS
 • Omnichannel Data Mid-End
 • Organizational Data Mid-End
 • ZOLOZ Real ID

NiftyIN

NiftyIN ensures the security of its production environment and data by using Alibaba Cloud's stable, secure, flexible and high-performance IDC and servers, thus ensuring the security of its users' digital assets. In addition, high availability of the cloud computing infrastructure from Alibaba Cloud, providing NiftyIN with a safe and smooth digital experience.

Technology Hong Kong (China) Web 3.0

JAS

JAS leveraged Alibaba Cloud's suite of cloud service, database, storage, and cloud migration solutions to enhance data security, optimize its IT infrastructure, and improve system stability and scalability.

Aviation Indonesia Enterprise/Public Sector

University of Auckland

Cloud Enterprise Network enabling the University of Auckland to deliver faster, more reliable access to existing learning systems for students overseas who are unable to travel to New Zealand.

Education New Zealand Enterprise/Public Sector

Ztore

By leveraging Alibaba Cloud's vast experience in the e-commerce industry and solutions, Ztore was able to stay ahead of the competition and meet its dynamic business demands successfully.

E-Commerce Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

ZhongAn International

Through the adoption of Landing Zone, ZhongAn International has established a set of account and authorization system based on business line isolation, environmental isolation, and security compliance. Significant improvements have been made in financial accounting, cost management, and authorization management.

Financial Services Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

Chow Sang Sang

Alibaba Cloud has deployed abundant resources in the Asia Pacific region. They provide stable, secure, and reliable products and services, which helped Chow Sang Sang deliver a smooth and secure digital experience. The highly-integrated services of Alibaba Cloud helped speed up construction of the systems by about five times, in addition to helping Chow Sang Sang save a considerable amount on local deployment and hardware procurement. These advantages were the key factors in Chow Sang Sang's decision to begin their digital journey with Alibaba Cloud.

การค้าปลีก ฮ่องกง (จีน) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Sing Tao News

Alibaba Cloud help Sing Tao News Corporation successfully deploy and run its news core system on the cloud through the Enterprise Support Plan

Media Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

IJOOZ

IJOOZ leveraged Alibaba Cloud's suite of computing, database, storage, and analytics solutions to explore the international markets, enhance data security, optimize its IT infrastructure, and improve system stability and scalability.

Technology Singapore Enterprise/Public Sector

DGW

By leveraging Alibaba Cloud's strengths, DGW Group was able to jump-start its digital transformation and provide leading agricultural solutions to the people of Indonesia.

Agriculture Indonesia Enterprise/Public Sector

Tokocrypto

Tokocrypto utilized Alibaba Cloud’s highly reliable cloud computing capabilities, comprehensive industry solutions and world-class security and compliances to meet customer needs.

Technology Indonesia Enterprise/Public Sector

RAIZ

Raiz is able to handle the massive amount of daily transactions and large scale of customer data, and the good quality of service, while staying compliant with local regulations, thanks to Alibaba Cloud's robust offering in Indonesia.

Financial Services Indonesia SEM/Startup

Pocketalk

"EIP BGP Pro" was deployed as the system infrastructure to ensure communication quality even in the China (Hong Kong) region, so Pocketalk successfully expanded its service in China.

Technology Japan Enterprise/Public Sector

ABS-CBN

With Alibaba Cloud's highly secure and reliable cloud computing services, ABS-CBN is able to reliably protect its data and virtually produce content anywhere in the world.

Media Philippines Enterprise/Public Sector

Ms-meta.HK

Ms-meta.HK is able to develop its Metaverse offering owing to Alibaba Cloud's powerful and secure cloud services, ideal for rendering large and realistic scenes in the Metaverse.

Technology Hong Kong (China) Web 3.0

W Tech

Thanks to the availability of high-security and robust features provided by Alibaba Cloud, W Tech was able to meet its various needs while expanding its solutions coverage across Southeast Asia (SEA).

Technology Malaysia SME/Startup

AI Rudder

AI Rudder utilized Alibaba Cloud’s highly reliable cloud infrastructure, robust features, and world-class data centers to expand its business quickly and smoothly.

Technology Indonesia SEM/Startup

Asiaray

With Alibaba Cloud's cutting-edge cloud computing services, Asiaray is able to provide intelligent and accurate advertising services to its customers.

Media Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

Sephora

Alibaba Cloud works with Accenture to provide Sephora China with a broad set of cloud computing products and services, helping Sephora China improve the customer experience.

Retail France Enterprise/Public Sector

Kiplepay

Alibaba Cloud provides Kiplepay the confidence to serve its growing users and business through reliable, resilient, and scalable services.

Financial Services Malaysia SME/Startup

PAYLATER Malaysia

Thanks to Alibaba Cloud's robust offering in the financial services sector, PAYLATER Malaysia was able to expand its reach across Southeast Asia while also meeting the expectations of its customers.

Financial Services Malaysia SME/Startup

LAWSGROUP

LAWSGROUP successfully set up a fast, secure, and highly available cross-region enterprise network thanks to Alibaba Cloud's global networking solutions.

Retail Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

Danet

Danet utilized Alibaba Cloud’s powerful cloud computing and CDN capabilities to bring entertainment to the fingertips of its users.

Technology Vietnam Enterprise/Public Sector

Bank Sumut

Bank Sumut is able to provide innovative, secure, and reliable financial services to its customers, while staying compliant with local regulations, thanks to Alibaba Cloud's robust offering in Indonesia.

Financial Services Indonesia Enterprise/Public Sector

WIZ.AI

WIZ.AI utilized Alibaba Cloud's robust IaaS solutions to successfully host and manage its smart Talkbot service and deliver flexible deployment options to global clients.

Technology Singapore SME/Startup

Matrix

Matrix leveraged the Alibaba Cloud’s comprehensive suite of computing, storage, and network security solutions to host its global trading platform with high performance, resiliency, and scalability.

Financial Services United Arab Emirates Enterprise/Public Sector

Youpik

Youpik leveraged Alibaba Cloud's e-commerce solutions and industry know-how to provide an innovative social commerce platform for customers in Thailand.

E-Commerce Thailand SME/Startup

Gitiho

Gitiho successfully deployed its learning site on Alibaba Cloud to ensure high availability, improve response rate, and prevent server performance issues.

Education Vietnam SME/Startup

Technimal

Technimal was able to reduce latency and costs for its industrial IoT solution by taking advantage of Alibaba Cloud's solutions.

Technology Thailand SME/Startup

Genetic Plus

Genetic Plus created an innovative Virtual Builder Platform to meet their clients’ digital needs by adopting Alibaba Cloud’s advanced computing tools, technologies, and artificial intelligence solutions.

Technology Thailand SME/Startup

Digital Intelligence

Digital Intelligence expanded its customer insights and revenue streams using Alibaba Cloud’s global infrastructure and digital solutions.

Technology Thailand SME/Startup

Silot

Silot took advantage of Alibaba Cloud's comprehensive IaaS and data intelligence services to build its innovative social and e-commerce platform, Kaya.

Technology Indonesia SME/Startup

Pakistan Stock Exchange

Alibaba Cloud helped PSX optimize and secure its critical data while boosting the response time of its website to provide investors with a value-added service.

Financial Services Pakistan Enterprise/Public Sector

CIBI

CIBI leveraged Alibaba Cloud's comprehensive financial-grade cloud services to manage its business at scale while remaining compliant with local regulations.

Financial Services Philippines Enterprise/Public Sector

TVB

TVB took advantage of the scalability provided by Alibaba Cloud to maximize its application performance and reduce costs by dynamically scaling computing resources to meet the fluctuating demands.

Technology Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

Tao Kae Noi

Alibaba Cloud ช่วยเถ้าแก่น้อยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและขยายธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านบริการคลาวด์รูปแบบครบวงจร

Retail Thailand Enterprise/Public Sector

Next Kitchen X Rich United Technology

Alibaba Cloud, partnering with Rich United Technology, turned Next Kitchen at the University of Macau into a smart restaurant, offering an all-new catering experience for the faculty and students.

Retail Macau (China) SME/Startup

Bumame Farmasi

Alibaba Cloud equipped Bumame with the necessary tools to cope with the traffic surge for its ever-growing healthcare application and services.

Healthcare Indonesia SME/Startup

Fynance

Fynance leveraged Alibaba Cloud Blockchain-as-a-Service (BaaS) and enterprise security solutions to build a secure and scalable supply chain finance platform.

Financial Services Singapore SME/Startup

Djakarta Warehouse Project (DWP)

Alibaba Cloud provided the right tools and services for the Djakarta Warehouse Project to bring its offline events online and scale seamlessly.

Technology Indonesia Enterprise/Public Sector

HEROZ

Alibaba Cloud and HEROZ established a solid IT infrastructure for Kishin Analytics, a platform that supports professional Shogi research using AI.

Technology ญี่ปุ่น Enterprise/Public Sector

IDOM Inc.

Alibaba Cloud's cutting-edge image recognition AI helps automate vehicle image privacy protection for IDOM Inc.

Technology ญี่ปุ่น Enterprise/Public Sector

China CITIC Bank International

China CITIC Bank International built a powerful all-in-one banking super app with Alibaba Cloud services to seamlessly serve different financial needs of its customers.

Financial Services Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

YF Life

Alibaba Cloud and HKBN fostered stable, high-quality cross-region network connectivity for YF Life to ensure fast, reliable, and secure data transmission and network communication.

Financial Services Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

Yunpai Networks

Yunpai Networks greatly benefitted from adopting Alibaba Cloud's Elastic Cloud Phone service, reducing the O&M complexity of its cloud gaming platform and improving its business flexibility.

Gaming Mainland China SME/Startup

JakLingko

Alibaba Cloud provided JakLingko with scalable, secure, and highly available cloud infrastructure, allowing it to successfully integrate multiple modes of public transportation in Jakarta.

Technology Indonesia Enterprise/Public Sector

Binangonan Rural Bank Inc. (BRB)

Binangonan Rural Bank adopted a series of top-notch services by Alibaba Cloud to rapidly build a secure, easy-to-use, and compliant financial-grade mobile payment app.

Financial Services Philippines Enterprise/Public Sector

HashMicro

HashMicro was able to provide highly available and reliable solutions for its customers through Alibaba Cloud's world-class cloud services and strong presence in ASEAN.

Technology Indonesia

KasPro

KasPro successfully scaled its applications with Alibaba Cloud, providing better services for its customers while remaining compliant with local regulations.

Financial Services Indonesia SME/Startup

Jotun

Jotun accelerated its business success in Mainland China owing to Alibaba Cloud's robust cloud ecosystem and market expertise in the region.

Technology Norway Enterprise/Public Sector

Chilibeli

Chilibeli developed its social commerce platform on Alibaba Cloud to overcome security and availability issues.

E-Commerce Indonesia SME/Startup

White Channel

White Channel ใช้ประโยชน์จากโซลูชัน Alibaba Cloud CDN และ ApsaraVideo VOD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานของแพลตฟอร์ม OTT

Technology Thailand SME/Startup

G-bits

G-bits scaled its mobile game to 10 million players and doubled its operational efficiency with MongoDB and Alibaba Cloud.

Gaming Mainland China Enterprise/Public Sector

ADVANCE

ADVANCE is committed to providing enhanced AI services and Alibaba Cloud will continue to support the it through innovative cloud infrastructure services.

Technology Indonesia Enterprise/Public Sector

VisionGroup

VisionGroup deployed a wide variety of cloud solutions to inject agility, scalability, and flexibility into its blockchain solution.

Technology Singapore Enterprise/Public Sector

Hundsun & IHS Markit

Hundsun & IHS Markit China is able to expand into the Mainland China market seamlessly owing to Alibaba Cloud's technical expertise and familiarity with the local market.

Financial Services United Kingdom Enterprise/Public Sector

AdaPundi

AdaPundi leveraged Alibaba Cloud's offering to fast-track the growth of its financial services while staying in line with local security standards.

Financial Services Indonesia SME/Startup

Funsoft Mobindo

Funsoft modernized its technology posture to efficiently manage the growing traffic and ensure high availability for improved user experience.

Education Indonesia SME/Startup

Comm360

Comm360 leveraged Alibaba Cloud's services to modernize its infrastructure and for worldwide coverage of its PTT applications.

Technology Singapore Enterprise/Public Sector

Xendit

Xendit leverages Alibaba Cloud's leadership in the fintech industry and local expertise to scale its business effortlessly.

Financial Services Indonesia SME/Startup

Teman Bumil

Alibaba Cloud helped Teman Bumil to run its app continuously without any performance or availability issues.

Healthcare Indonesia Enterprise/Public Sector

ND LABS

Alibaba Cloud offered ND LABS a gateway to achieving their ambitious expansion plans with secure, reliable, and intelligent data storage services.

Technology Singapore SME/Startup

Speedwork

Speedwork chose Alibaba Cloud as its technology partner to help the company build a solid technology foundation for its digital commerce platform.

Retail Indonesia Enterprise/Public Sector

UBX

UBX leverages Alibaba Cloud's ZOLOZ Real ID eKYC solution to improve the efficiency of its system while staying compliant.

Financial Services Philippines SME/Startup

Seekster

Seekster เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ช่วยให้ลูกค้าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้สำหรับบริการต่างๆ ตั้งแต่ระบบน้ำประปาไปจนถึงการทำความสะอาดบ้าน และบริการอื่นๆ

Technology Thailand SME/Startup

DONGMAN

DONGMAN is an online comic platform exclusively co-operated by WEBTOON. DONGMAN provides digital comic reading services with the latest original stories in various genres, including romance, comedy, action, fantasy, and horror.

Technology Mainland China SME/Startup

Newegg

Founded in 2001, Newegg is a technology-focused e-commerce company based in North America, with a global customer reach including Europe, South America, Asia Pacific, and the Middle East.

E-Commerce United States Enterprise/Public Sector

Henkel

Henkel ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 ประสบความสำเร็จมากกว่า 145 ปี Henkel ให้บริการทั่วโลก ด้วยนวัตกรรม แบรนด์และเทคโนโลยีชั้นนำ

เทคโนโลยี Germany ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Senheng

Senheng บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ผ่านโครงการพลิกโฉมมาแล้ว 6 โครงการ และปัจจุบัน ก็เป็นธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่มีรายได้มากที่สุดในมาเลเซีย

การค้าปลีก Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Regaltech

Regaltech เป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบบูรณาการชั้นนำ ที่ใช้โซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อช่วยให้ลูกค้าสัมผัสกับความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Malaysia SME/สตาร์ทอัพ

LunchBox

LunchBox เป็นโซลูชันขายหน้าร้าน (POS) ดิจิทัลแบบอัจฉริยะและเฉพาะตัวเพื่อให้ร้านอาหารทำธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยี Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Chow Tai Fook Jewellery Group

Founded in 1929, the Group’s iconic brand “CHOW TAI FOOK” is widely recognized for its trustworthiness and authenticity, and is renowned for its product design, quality and value.

Retail Hong Kong (China) Enterprise/Public Sector

Tonghai Financial

บริษัท China Tonghai International Financial จำกัดเป็นกลุ่มให้บริการด้านการเงินจากฮ่องกง ที่จดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

บริการด้านการเงิน Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Bamboo System Technology

Bamboo System Technology เป็นผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบ software-as-a-service (SaaS) บนคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์

เทคโนโลยี Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Key Links

Key Links เป็นบริษัทฮ่องกงที่ส่งมอบโซลูชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) อัจฉริยะสำหรับใช้งานในบ้าน โรงแรมและสถานที่ทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและความสะดวกสบายในพื้นที่ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

eBest

eBest มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดจากทั่วโลกให้แก่คนออสเตรเลีย และทำให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์การชอปสินค้าหลายพันรายการออนไลน์ แบบจัดส่งถึงบ้านในวันถัดไป

อีคอมเมิร์ซ Australia SME/สตาร์ทอัพ

Royale International

โรยาล อินเตอร์เนชั่นแนลก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 และส่งมอบโซลูชันโลจิสติกส์เฉพาะตัวให้แก่ธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

โลจิสติกส์ Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Playerzpot

Playerzpot เป็นแพลตฟอร์มเกมแฟนตาซีที่เติบโตเร็วที่สุดในอินเดีย โดยมีผู้ใช้เข้าร่วมในเกมออนไลน์ เช่น คริกเก็ต ฟุตบอล และกาบัดดี้

เทคโนโลยี India SME/สตาร์ทอัพ

Gadget MIX

Gadget MIX เป็นบริษัทค้าปลีกเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลระดับไฮเทคที่ไม่เหมือนใครให้แก่สังคมสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อกันตลอดเวลา

เทคโนโลยี Singapore SME/สตาร์ทอัพ

INFT

INFT เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการชำระเงินแบบดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการโซลูชันด้านการเงินและโซลูชันด้านอื่นๆ ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันINFT는 동급 최고의 금융 및 비금융 솔루션을 제공하는 동남아시아에서 가장 저명한 디지털 결제 파트너 중 하나입니다.

บริการด้านการเงิน Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Phnom Penh Derivative Exchange (PPDE)

Phnom Penh Derivative Exchange Plc. (PPDE) ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกัมพูชา

บริการด้านการเงิน Cambodia SME/สตาร์ทอัพ

BP Tapera

รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินโครงการ Public Housing Savings (Tapera) ที่ได้รับการจัดการโดย Tapera Management Agency (BP Tapera) เพื่อช่วยชุมชนที่มีรายได้น้อยให้มีที่พักอาศัยที่ดี인도네시아 정부는 지역사회의 저소득층에 양질의 주택을 공급할 수 있도록 공공 주택 저축 프로그램(Tapera)을 시행하고 있으며, 이 프로그램은 Tapera Management Agency(BP Tapera)에서 관리하고 있습니다.

อสังหาริมทรัพย์ Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Preferred Networks

Preferred Networks, Inc. (PFN) เป็นบริษัทเทคโนโลยีจากกรุงโตเกียว ที่พัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้เชิงลึก วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ ที่ใช้งานได้จริง สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเคยแก้ไขไม่ได้มาก่อน

เทคโนโลยี ญี่ปุ่น ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Yunfeng Financial Group

Yunfeng Financial Group เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงและเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีการเงิน

บริการด้านการเงิน Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

HP China

HP เจาะตลาดจีนเมื่อ 35 ปีก่อน และก็ได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาHP는 35년 전 중국에 진출했으며 그 이후로 중국 경제 발전에 긍정적인 기여를 하고 있습니다.

เทคโนโลยี Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

SYNTEC

บริษัท SYNTEC Technology จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบควบคุม CNC ที่ใช้พีซี ได้วิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ CNC สำหรับเครื่องมือกลมาอย่างยาวนาน PC 기반 CNC 컨트롤러를 전문으로 하는 SYNTEC Technology Co., Ltd.는 오랫동안 CNC 하드웨어 및 머신 툴용 소프트웨어의 연구 및 개발에 종사해 왔습니다.

เทคโนโลยี Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

NextBillion.ai

NextBillion.ai เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่มีข้อมูลแผนที่ชั้นนำของวงการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสร้าง ปรับขนาดและจัดการระบบนิเวศแผนที่ของตนเองได้ เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแบบยึดธุรกิจเป็นศูนย์กลาง

เทคโนโลยี Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

Cycloan

Cycloan เป็นตลาดให้กู้ยืมเงินแบบกระจายศูนย์สำหรับ SME และบริษัทสตาร์ทอัพในวงการเทคโนโลยี เพื่อหาเงินทุนหมุนเวียน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กว่า (ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลัก)

บริการด้านการเงิน Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Brother & Brother

บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมขบเคี้ยวและอาหารให้แก่ธุรกิจ SME ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2548

การผลิต Thailand SME/สตาร์ทอัพ

Hang Seng Bank

ธนาคารฮั่งเส็ง จำกัดเป็นบริษัทให้บริการด้านการเงินและการธนาคารจากฮ่องกง ที่ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 ปัจจุบัน บริษัทแห่งนี้ให้บริการลูกค้าเกือบ 3.5 ล้านรายในฮ่องกง

บริการด้านการเงิน Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Fliptech

PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi เป็นบริษัทฟินเทคสัญชาติอินโดนีเซีย ที่มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนส่งเงินอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

บริการด้านการเงิน Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

SparkFabrik

SparkFabrik เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอิตาลี ที่ช่วยเหลือธุรกิจในขั้นตอนการพลิกโฉมดิจิทัลอันสลับซับซ้อน ด้วยการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันคลาวด์เนทีฟ ระบบคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานผ่านเทคนิค DevOps อันทันสมัย

เทคโนโลยี Italy SME/สตาร์ทอัพ

Trames

Trames ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นบริษัทสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการดำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทานขององค์กรทุกขนาดผ่านการจัดหาแพลตฟอร์มการจัดการการขนส่งสินค้าที่ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้และสามารถปรับแต่งได้

โลจิสติกส์ Singapore SME/สตาร์ทอัพ

DOKU

DOKU เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีด้านการชำระเงินชั้นนำของอินโดนีเซีย และเป็นผู้บุกเบิกด้านการดำเนินธุรกรรมดิจิทัลในประเทศ

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

HungryPanda

HungryPanda LTD เป็นแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารโดยเฉพาะที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลอนดอน ซึ่งเชื่อมโยงผู้บริโภคกับธุรกิจการขายของชำและอาหารจีนแท้

อีคอมเมิร์ซ United Kingdom SME/สตาร์ทอัพ

Tiger Brokers

Tiger Brokers สิงคโปร์ เป็นนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ของบริษัท UP Fintech โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในทวีปเอเชียในชื่อ "Tiger Brokers" และยังเป็นบริษัทนายหน้าออนไลน์ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั่วโลก Tiger Brokers ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 ได้กลายเป็นบริษัทอันดับ 1 ในสหรัฐฯ

บริการด้านการเงิน Singapore Enterprise/Public Sector

Mask Factory

หลักๆ แล้ว Mask Factory ดำเนินการผลิตและจำหน่ายหน้ากากที่ทำขึ้นด้วยแผ่นใยสังเคราะห์

การผลิต Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Windsor Brokers

บริษัทด้านการลงทุนเกี่ยวกับการเทรด Forex และ CFD ระดับโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 บริหารแพลตฟอร์มการเทรดมากมาย

บริการด้านการเงิน Cyprus ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

CapitaLand

CapitaLand เป็นหนึ่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายประเภทและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย CapitaLand ซึ่งมีสำนักงานใหญ่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ จัดการสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวม 1.377 แสนล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

อสังหาริมทรัพย์ Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Roundesk

Roundesk ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Agentis Intelligence เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กร

เทคโนโลยี Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

WEMART

WEMART ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

การค้าปลีก United Arab Emirates SME/สตาร์ทอัพ

New Aim

New Aim เป็นธุรกิจออนไลน์ชั้นนำของออสเตรเลียที่จัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลายพันรายการให้กับตลาดออนไลน์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านและสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือและสวนและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

อีคอมเมิร์ซ Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

enish

enish ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 เป็นบริษัทพัฒนาและเผยแพร่เกมบนมือถือชั้นนำ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงโตเกียว

Gaming ญี่ปุ่น Enterprise/Public Sector

Benefit.X

Benefit.X กำหนดเครดิตองค์กรใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

บริการด้านการเงิน Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Garuda Indonesia

กลุ่ม Garuda Indonesia group มีเครื่องบินทั้งหมด 202 ลำในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยไม่ถึงห้าปี

การท่องเที่ยว Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Median Technologies

Median Technologies เป็นบริษัทด้านการแพทย์ยุโรป ที่ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545 และส่งมอบโซลูชันด้านการสร้างภาพทางการแพทย์

การดูแลสุขภาพ France ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Blackboard

Blackboard เป็น บริษัท EdTech ชั้นนำที่ให้บริการผู้ใช้มากกว่า 150 ล้านคนในระดับอุดมศึกษา, K-12, ลูกค้าองค์กรและรัฐบาลในกว่า 80 ประเทศ

Education United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

PT Astra Financial

Astra Financial ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 เป็นผู้ให้บริการทางการเงินรายย่อยที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Tanamduit

ด้วยนักลงทุนกว่า 340,000 ราย ณ เดือนมีนาคม 2564 Tanamduit เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลชั้นนำของอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

AI Surge

AI Surge เป็นผู้ให้บริการ SaaS ที่พัฒนาโซลูชัน "ระบบอัตโนมัติในฐานะบริการ" สำหรับข้อมูลอัจฉริยะทำให้ธุรกิจสามารถดึงคุณค่าจากข้อมูลได้มากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล

Technology India ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Kartu Prakerja

Kartu Prakerja เป็นความช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและโปรแกรมแรงจูงใจสำหรับคนงานกรรมกรผู้หางานและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และต้องการความสามารถที่เพิ่มขึ้น

Non-Profit Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Permodalan Nasional Berhad (PNB) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็น บริษัท จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย

บริการทางการเงิน Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Kredivo

Kredivo เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลชั้นนำในอินโดนีเซียที่ช่วยให้ชาวอินโดนีเซียที่อยู่ภายใต้ธนาคารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ทันทีสำหรับการซื้อทางออนไลน์และออฟไลน์ตลอดจนสินเชื่อส่วนบุคคล

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

OpenLearning

Alibaba Cloud Global Application Acceleration Solution helps OpenLearning improve its network performance and develop broader partnerships into China and Asia Pacific.

Education Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

GCash

ด้วยอายุมัธยฐานที่อยู่ 25 ปีและอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มากกว่า 100% ทำให้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากต่างหันมาใช้แพลตฟอร์มและโซลูชันต่างๆ อย่างเช่น GCash บริการการชำระเงินแบบไมโครเพย์เมนต์ ที่พลิกโฉมโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นกระเป๋าเงินเสมือนจริง

บริการด้านการเงิน Philippines ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Sena Traffic Sytems

บริษัท Sena Traffic Systemsจำกัดเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีภารกิจที่จะส่งมอบระบบการควบคุมและบริหารจัดการจราจรขั้นสูงอย่างอัจฉริยะในมาเลเซียรวมถึงตลาดต่างประเทศด้วย

Technology Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

EWE Group

EWE Global Express เป็นบริษัทระหว่างประเทศสัญชาติออสเตรเลีย ที่ส่งมอบบริการหลากหลาย ทั้งด้านโลจิสติกส์หลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางอากาศและทางทะเล การขนส่งทางบก บริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์และพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

Logistics Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

E-Commerce System Technology Limited (ECST)

บริษัท E-Commerce System Technology จำกัด (ECST) เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในฮ่องกง

Technology Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Casio

Casio เป็นหนึ่งในสามแบรนด์นาฬิกาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ G-SHOCK หลากหลายประเภทของ Casio ก็เป็นที่นิยมมานานหลายปี

การค้าปลีก ญี่ปุ่น ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Qinglin Cloud

Qinglin Cloud บริษัทให้บริการทางอินเทอร์เน็ตระดับมืออาชีพ มีบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและขยายตัวได้อย่างสะดวก

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

PuraPharm International (HK) Limited

บริษัท PuraPharm International (HK) จำกัดเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกง ที่ดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การทำการตลาดและการจำหน่ายยาจีนแผนโบราณ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนจีนทั่วโลกสามารถสั่งจ่ายได้

การดูแลสุขภาพ Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Melco Resorts & Entertainment

บริษัท Melco Resorts & Entertainment จำกัด (Melco) เป็นผู้พัฒนา เจ้าของและผู้ประกอบการสิ่งอำนวยความสะดวกในคาสิโนรีสอร์ทเพื่อความบันเทิงและการเดิมพันในคาสิโนในทวีปเอเชีย

Hospitality Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Tilkoblet

Tilkoblet เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่ให้บริการ API การขูดโมดูลความปลอดภัยที่ง่ายดายให้กับสตาร์ทอัพของเกาหลี

Technology South Korea ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

KB Food Co.

KB Food Company เป็นบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยให้บริการในทุกระดับของซัพพลายเชน รวมถึงการจับสัตว์ทะเล การแปรรูป การผลิต การนำเข้า การส่งออกและการค้าส่งอาหารทะเล

การค้าปลีก Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Genting

Resorts World Genting เป็นรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิงที่ดีที่สุด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

Hospitality Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Universitas Prasetiya Mulya

Universitas Prasetiya Mulya ได้แต่งตั้งให้ Alibaba Cloud เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ โดยใช้โซลูชันที่คุ้มค่าใช้จ่ายและน่าเชื่อถือ

Education ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

PT. Catur Sukses International

PT. Catur Sukses International (ซึ่งต่อไป ณ ที่นี้จะเรียกว่า PT. CSI) เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขนาดใหญ่สัญชาติอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529

Retail ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

115 Technology

บริษัท Guangdong 115 Technology จำกัดเป็นบริษัทไฮเทคที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระ

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

SyZyGy Limited

SyZyGy เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่บ่มเพาะขึ้นที่ฮ่องกง และในปัจจุบันก็ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุก (GBA) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์เสมือนจริง โซลูชันที่มีคุณสมบัติของการเล่นเกมและการผลิตเนื้อหา IP

Technology Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Malong Technologies

Malong Technologies เป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงลึกและนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Lagou Education

Lagou Education เป็นสาขาย่อยของบริษัท Beijing Lagou Network Technology จำกัด หนึ่งในแพลตฟอร์มจับคู่คนกับงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน Lagou Education มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงทักษะด้านการสื่อสารและด้านเทคนิคของตนเองได้

Education Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

3vjia

3vjia ได้สร้างไลบรารีวัสดุ ที่มีแบบจำลองวัสดุและวัสดุตกแต่งบ้านแบบครบวงจรที่อยู่ในตลาด และก็ได้เปิดตัวบริการซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบอัจฉริยะด้วย นอกจากนี้ 3vjia ยังได้นำเทคโนโลยีพาโนรามา 3D ออนไลน์มาใช้เพื่อริเริ่มรังสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้านบนอินเทอร์เน็ต

Retail Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Onion Academy

Onion Academy เดิมชื่อ Onion Math จัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 2013 เป็นบริษัทการศึกษาออนไลน์ ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

Education Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Huadiao

บริษัท Shanghai Huadiao Technology จำกัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม ก่อตั้งขึ้นโดยผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตหลายท่านและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้อินเทอร์เน็ตและฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ บริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งมอบโซลูชันการชาร์จแบบครอบคลุม ครบวงจรและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ในหลากหลายตลาด รวมถึงในชุมชน พื้นที่สาธารณะและบริการเทศบาล

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

SUNMI

บริษัท Shanghai SUNMI Technology จำกัดเป็นบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ส่งมอบฮาร์ดแวร์อัจฉริยะเชิงพาณิชย์ระดับมืออาชีพและที่คุ้มค่าใช้จ่ายสำหรับแพลตฟอร์ม O2O นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการขนาดกลางและขนาดย่อม

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Peanut Diary

Peanut Diary ขึ้นชื่อเรื่องแอปคู่มือชอปปิ้งอัจฉริยะ จากข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2019 แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียของ Peanut Diary มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจำนวน 60 ล้านคน และมีปริมาณธุรกรรมโดยรวมมูลค่า 4.2 หมื่นล้านหยวนจีน

อีคอมเมิร์ซ Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

MosoInk

บริษัท Beijing MosoInk Information Technology จำกัดเป็นบริษัทนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยเทคโนโลยีและการดำเนินงานของแพลตฟอร์มด้านระบบจัดพิมพ์ดิจิทัลและการจัดการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์มือถือ

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

STO Express

Sebagai salah satu perusahaan logistik yang berkembang paling pesat, STO Express telah secara proaktif menjelajahi cara untuk mendukung perkembangan bisnisnya didasari pada inovasi teknologi, juga dalam mencapai target dari penurunan biaya dan meningkatkan efisiensi.

Logistics Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Luen Fung Hang Insurance Company Limited

Luen Fung Hang Insurance Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมประกันภัยของมาเก๊า

บริการทางการเงิน Macau (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Perfect Diary

Perfect Diary ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นแบรนด์เครื่องสำอางแรกของบริษัท Guangzhou Yatsen E-Commerce จำกัด และบริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในเมืองกวางโจว Perfect Diary มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและดูแลผิว ที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์ที่ประณีตและผู้หญิงใช้งานง่าย บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นไอคอนความงามจากประเทศจีนในระดับสากล

อีคอมเมิร์ซ Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

AutoNavi

AutoNavi เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเนื้อหาแผนที่ดิจิทัลการนำทางและโซลูชันตามตำแหน่งในประเทศจีน

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Xianyu

Xianyu (Idle Fish) เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้ามือสอง ที่อาศัยระบบอี-คอมเมิร์ซของ Alibaba Group

อีคอมเมิร์ซ Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

ซินล่างเวย์ปั๋ว

ซินล่างเวย์ปั๋วเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Shimo

Shimo เป็นเครื่องมือประมวลผลและแก้ไขเอกสารออนไลน์ ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ Google Docs และ Quip

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

JL-Tour

Shenzhen JL-Tour (JLT) ส่งมอบบริการด้านการโรงแรมและการจองตั๋วให้แก่ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำ (OTA) มาเป็นเวลาหลายปี

Hospitality Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Century Mart

Century Mart (Shiji Lianhua) เป็นเครือซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่มีสาขากว่า 170 แห่งทั่วประเทศจีน

การค้าปลีก Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

RedMart

RedMart เป็นส่วนหนึ่งของ Lazada Group ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในสิงคโปร์

E-Commerce Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

CYBERhythm

CYBERhythm นำเสนอแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ที่ครบวงจรและทำงานในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ โดยบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์

Technology Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

The University of Western Australia

Alibaba Cloud ให้ UWA ด้วยวิธีที่คล่องตัวในการเชื่อมต่อนักศึกษาระยะไกลในประเทศจีนกับบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านโซลูชันเครือข่ายระดับโลกและเชื่อถือได้

Education Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Hiverlab

Hiverlab เป็นบริษัทเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล โดยมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์

Technology Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Futuready

Futuready เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Halosis

Halosis ตั้งอยู่ในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซแรกเริ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการและผู้ริเริ่มที่กระตือรือร้นในการขายสินค้า

อีคอมเมิร์ซ Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

Yuque

Yuque เป็นฐานความรู้บนคลาวด์แบบมืออาชีพสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการจัดเตรียมเอกสาร.

Technology Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

BCB Blockchain

BCB Blockchain คือร้านค้าแบบครบวงจรที่มอบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและพัฒนาโปรโตคอลบล็อกเชนสำหรับเมืองอัจฉริยะ

Technology Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Tanahmu

Tanahmu ทำหน้าที่เสมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรม 6 ประเภท ได้แก่ เกษตรกร ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคในการซื้อขายภายใต้ระบบนิเวศเกษตรใหม่ล่าสุด

Agriculture Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Vmukti

ในฐานะบริษัทกล้องสมาร์ทคลาวด์อันดับ 1 ของอินเดีย VMukti เป็นผู้บุกเบิกการพลิกโฉมเทคโนโลยี IoT ให้กับการสื่อสารผ่านวิดีโอแบบ M2M

เทคโนโลยี India SME/สตาร์ทอัพ

Kumu

Kumu เป็นแพลตฟอร์มด้านความบันเทิงแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอันทรงพลังและทันสมัยที่ออกแบบขึ้นสำหรับกลุ่มคน Gen Z และมิลเลนเนียลชาวฟิลิปปินส์ 

Technology Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Digital Exchange.id

DigitalExchange.id เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ตั้งอยู่ในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Sprint Asia

Sprint Asia เป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Tokopedia

Tokopedia เป็นแพลตฟอร์มตลาดกลางชั้นนำของอินโดนีเซียที่มีพันธกิจในการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถค้าขายสินค้าได้ผ่านเทคโนโลยี

อีคอมเมิร์ซ Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

Duolingo

Duolingo is the world's largest language-learning app, serving over 300 million learners worldwide, with the mission of making education free and accessible to everyone.

เทคโนโลยี United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Indodana

Indodana (โดย PT Artha Dana Teknologi) เป็นหนึ่งในบริษัทสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลกับบุคคล (P2P) ชั้นนำในอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

SCC

Sabah Credit Corporation (SCC) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประชากรในรูปแบบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

บริการด้านการเงิน Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

BIGBANG

BIGBANG Inc. เป็นบริษัทผู้ผลิตแอปวิดีโอเกมที่มีแฟรนไชส์ "Sengoku Chronicles"

Gaming ญี่ปุ่น ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

DANA

DANA is a leading digital wallet provider in Indonesia, where its mobile payment gateway is used for both online and offline transactions.

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Kopi Kenangan

Kopi Kenangan makes high-quality and affordable fresh coffee for its Indonesian customers, with 345 stores by June 2020.

การค้าปลีก Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

MAP

MAP is a leading lifestyle retailer in Indonesia, with more than 2,600 retail stores and a diverse portfolio across more than 150 brands.

การค้าปลีก Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

FUJIFILM CodeBlue

FUJIFILM CodeBlue เป็นหนึ่งใน บริษัท ผู้ให้บริการด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านบริการด้านไอทีที่ได้รับการปรับแต่งมาให้

Australia

AQUMON

AQUMON is a Robo-Advisory firm based in Hong Kong with the mission of bringing professional wealth management service to every individual.

Hong Kong (China)

NAVITIME

By using Alibaba Cloud, NAVITIME is able to build a secure and highly efficient infrastructure that seamlessly connects Japan and China.

Technology ญี่ปุ่น

บริการ EVI

EVI Services Ltd. เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในตลาดการศึกษาก่อนวัยเรียนของฮ่องกง

Education Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

PinMe

PinMe เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังโซลูชัน e-Restaurant ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง

E-Commerce Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

PrestoMall

PrestoMall เดิมชื่อ 11street Malaysia เป็นตลาดออนไลน์ที่ถือกำเนิดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย

อีคอมเมิร์ซ Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Align Tech

Align Technology เป็นบริษัทด้านอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนโดยมอบรอยยิ้มที่สดใสยิ่งขึ้น

Healthcare United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Alipay

Alipay ใช้ ApsaraDB for OceanBase เพื่อมอบบริการที่เชื่อถือได้ในช่วงโปรโมชันตามฤดูกาลต่างๆ

บริการทางการเงิน Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Taobao

Taobao.com เป็นหนึ่งในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อีคอมเมิร์ซ Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Daya Adicipta Motora

PT. Daya Adicipta Motora เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายหลักให้กับรถจักรยานยนต์ จักรยาน และชิ้นส่วนจักรยานของ Honda ในชวาตะวันตก อินโดนีเซีย

เทคโนโลยี Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Yippi

Yippi เป็นแอปบนสมาร์ทโฟนยอดนิยมที่นำเสนอแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความแบบสมจริงและเป็นศูนย์กลางแห่งความบันเทิง

เทคโนโลยี Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Investree

Investree เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำของอินโดนีเซียด้านธุรกิจตลาดสินเชื่อออนไลน์แบบ B2B เพื่อธุรกิจ SME

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

DanaRupiah

PT Financial Services Sharing (DanaRupiah) เป็นบริษัทด้านสินเชื่อออนไลน์แบบไม่ผ่านคนกลาง

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Yeeyi

Yeeyi ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และเป็นแพลตฟอร์มที่เสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศจีน ข้อมูลทั่วไป และโฆษณาย่อยในท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

เทคโนโลยี Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

AqualisBraemar

AqualisBraemar ASA เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย

เทคโนโลยี Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Bintraco

PT Bintraco Dharma เป็นเสมือนชุมชนขนาดใหญ่ของบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นจากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

Retail Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

RuangGuru

RuangGuru เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำของอินโดนีเซีย

Education Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

JNE

PT Jalur Nugraha Ekakurir หรือชื่อย่อ JNE ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 และยังคงให้บริการจัดส่งพัสดุแบบด่วนในประเทศอินโดนีเซียเรื่อยมา

Logistics Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

XD.com

XD.com หรือเดิมชื่อ "VeryCD" ก่อตั้งในปี 2002 และเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตชั้นนำของจีน

เทคโนโลยี Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

PT. Bina Sarana Sukses

PT. Bina Sarana Sukses (BSS) เป็นบริษัทรับเหมาและให้บริการเครื่องมือหนักขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียโดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่

เทคโนโลยี Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Indofun

Indofun Games เป็นผู้ให้บริการเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชั้นนำในอินโดนีเซีย

Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Adira

Adira Finance ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

บริการด้านการเงิน Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Akulaku

Akulaku เป็นบริษัทข้ามชาติที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและอีคอมเมิร์ซซึ่งตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตาและก่อตั้งขึ้นในปี 2014

อีคอมเมิร์ซ Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Splio

Splio เป็นแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการตลาดแบบสร้างความภักดีแบบใหม่ ซึ่งรวมบริการใหม่ๆ เข้าด้วยกัน เช่น กลไกสร้างความภักดีกับการตลาดอัตโนมัติด้วยการกระตุ้นการใช้บริการของลูกค้าทางมือถือ

เทคโนโลยี France ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

LYTO

PT. Lyto Datarindo Fortuna เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

MNC

MNC Group บริษัทสื่อครบวงจรชั้นนำ เป็นเจ้าของสื่อหลายแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดของอินโดนีเซีย

เทคโนโลยี Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Cobalt

Cobalt ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทด้านเสื้อถักที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Retail Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Vantage FX

Vantage FX เป็นนายหน้าซื้อขาย CFD (การซื้อขายส่วนต่าง) ที่เชี่ยวชาญในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และ CFD หุ้นทั่วโลก

เอเชียแปซิฟิก Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Skykiwi

ปัจจุบัน Skykiwi เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรซึ่งผสมผสานบริการแพลตฟอร์มและสื่อเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วนิวซีแลนด์

Hospitality New Zealand ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

El Corte Inglés

El Corte Inglés ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมาดริดเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นอันดับสามของโลก

การค้าปลีก Spain ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Asakita

Asakita (CreditOn) เป็นผู้นำด้านสินเชื่อแบบบุคคลต่อบุคคลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย

บริการทางการเงิน Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

Sejahtera Group

Sejahtera Group เป็นบริษัทแม่ของ Sales1CRM ซึ่งเป็นบริษัท SAAS ที่เน้นบริการ CRM

เทคโนโลยี Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Blue Power Technology

Blue Power Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน IT ในอินโดนีเซียให้บริการด้าน IT ที่หลากหลาย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และ IoT ทั้งหมดนี้ดำเนินการบน Alibaba Cloud

เทคโนโลยี Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Passpod

Passpod เป็นบัตรดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมข้อเสนอมากมายสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นทั่วโลกและเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น

Hospitality Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

DiGiCOR

DiGiCOR เป็นบริษัทข้ามชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

เทคโนโลยี Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Ally Fashion

Ally Fashion และ Alibaba Cloud กำลังพัฒนาประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ดียิ่งขึ้นโดยนำระบบออนไลน์และออฟไลน์มาผสมผสานกันอย่างลงตัว

การค้าปลีก Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Revenue Monster

ดูข้อมูลว่า Revenue Monster สร้าง Fintech ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และพร้อมใช้งานสูงเป็นแพลตฟอร์มการบริการบน Alibaba Cloud ได้อย่างไร

บริการทางการเงิน Malaysia SME/สตาร์ทอัพ

LifeByte

ความสามารถของ Alibaba Cloud ในการเชื่อมต่อกับตลาดจีนเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลและทำให้ LifeByte สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ ได้

Financial Services Australia SME/สตาร์ทอัพ

FreshGo

FreshGo ร่วมมือกับ Alibaba Cloud เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ "การค้าปลีกรูปแบบใหม่" สู่ตลาดปลาในฮ่องกง

E-Commerce Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Atilze

Atilze พลิกโฉมภาคการเกษตรในมาเลเซียด้วยเทคโนโลยี Atilze Sensor Hub สำหรับระบบการให้ปุ๋ยทางน้ำอัจฉริยะ (Smart Fertigation System) บนระบบของ Alibaba Cloud

Agriculture Malaysia SME/สตาร์ทอัพ

TNG

Alibaba Cloud มอบเทคโนโลยีล้ำสมัยรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานระดับโลกให้กับ TNG

บริการด้านการเงิน Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

GTR

GTR ร่วมมือกับ Alibaba Cloud เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการสนามบินและการขนส่งสินค้าในอาเซียน

Logistics Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Soar

Alibaba Cloud และ Soar ทำงานร่วมกันเพื่อแสดงภาพของโลกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Australia SME/สตาร์ทอัพ

Uno Insights

Alibaba Cloud สามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ Uno Insights วิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Australia SME/สตาร์ทอัพ

ChartDesk

Alibaba Cloud มอบการผสมผสานที่ลงตัวมากที่สุดทั้งในแง่ของต้นทุน ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ ChartDesk บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

Logistics Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Cynopsis

Alibaba Cloud ช่วยให้ Cynopsis เติบโตขึ้นเมื่อขยายสู่ตลาดใหม่ในเอเชีย

Financial Services Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Chemist Warehouse

Chemist Warehouse ร่วมมือกับ Alibaba Cloud เพื่อส่งเสริมความต้องการขยายธุรกิจในเอเชีย

Healthcare Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

AppsFlyer

เรียนรู้ว่าแอททริบิวต์บนมือถือของ Appsflyer บน Alibaba Cloud ใช้งานง่ายขึ้นได้อย่างไร

เทคโนโลยี United States SME/สตาร์ทอัพ

TFI

โซลูชันวิดีโอที่ผสมผสานเทคโนโลยี ความสนุกสนาน และนวัตกรรมเข้าด้วยกันบน Alibaba Cloud

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Kärcher

Kärcher กำลังเปลี่ยนแนวทางของธุรกิจค้าปลีกด้วย Alibaba Cloud ตั้งแต่อุปกรณ์ทำความสะอาดไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยี Germany ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Oniontech

คืนภาษีผ่านระบบดิจิทัลด้วย Oniontech บน Alibaba Cloud อ่านเพิ่มเติมเพื่อศึกษาวิธีการ!

Technology South Korea SME/สตาร์ทอัพ

AramHuvis

จุดบรรจบระหว่างเทคโนโลยีกับสุขภาพและความงาม

เทคโนโลยี South Korea ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

VisualCamp

เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนสัญญาณได้ด้วยการจ้องมองบน Alibaba Cloud

เทคโนโลยี South Korea SME/สตาร์ทอัพ

Rocketbots

หลังจากโยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud แล้ว Rocketbots สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ผ่านอินสแตนซ์ที่ผ่านการปรับให้เหมาะสม

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Emperor Group

Alibaba Cloud สนับสนุนกลุ่มธุรกิจของ Emperor Group จำนวนมากซึ่งรวมถึงบริการทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ความบันเทิง และอื่นๆ

Real Estate Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Lazada

Lazada ใช้ Alibaba Cloud เพื่อสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเฟื่องฟูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีคอมเมิร์ซ Singapore ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

indonet

ส่วนแบ่งการตลาดของ Indonet เพิ่มขึ้น 100% ตั้งแต่เป็นพันธมิตรกับ Alibaba Cloud ในปี 2017

Technology Indonesia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Territory Studio

Territory ใช้ Alibaba Cloud เพื่อทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรม

Technology United Kingdom ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Costa Cruises

Costa Cruises และ Alibaba Cloud ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายกลางผืนทะเลกว้าง

ธุรกิจบริการที่พัก Italy ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Ford

Ford ร่วมมือกับ Alibaba Cloud อย่างเต็มตัวเพื่อบุกตลาดดิจิทัลในจีน

เทคโนโลยี United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Shiseido

Shiseido ใช้ Alibaba Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศจีน

การค้าปลีก ญี่ปุ่น ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

OpenRice

Alibaba Cloud ช่วยให้ OpenRice สามารถสร้างแพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับเจ้าของร้านอาหารและนักชิมที่มีความคล้ายคลึงกัน

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

NCX

Alibaba Cloud ช่วยให้ NCX พัฒนาและปรับใช้ผลิตภัณฑ์ FinTech ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

Financial Services Australia SME/สตาร์ทอัพ

Digital Crew

Digital Crew ใช้ Alibaba Cloud เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจทางการตลาดโดยอาศัยข้อมูล

เทคโนโลยี Australia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Fishpond

ปลดปล่อยพลังของ Image Search ของ Alibaba Cloud สำหรับลูกค้าอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

E-Commerce New Zealand ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

PicsArt

PicsArt ใช้ Alibaba Cloud เพื่อให้แอปเข้าถึงผู้ใช้ในจีนมากขึ้น

เทคโนโลยี United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Cityray

Alibaba Cloud ช่วย Cityray ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และขยายธุรกิจในจีน

เทคโนโลยี Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

TeamViewer

Alibaba Cloud ได้สนับสนุนการพัฒนาของ TeamViewer ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน

เทคโนโลยี Germany ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Remark Holdings

เมื่อต้องประสบปัญหาความซับซ้อนทางเทคนิคและการขยายธุรกิจ Remark Holdings จึงหันมาใช้ Alibaba Cloud เพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา

เทคโนโลยี United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

IHG

IHG ร่วมงานกับ Alibaba Cloud เพื่อผสานเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจบริการที่พักที่ดีที่สุด

ธุรกิจบริการที่พัก United Kingdom ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

MBRGI

MBRGI เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการยกระดับโลกอาหรับผ่านงานด้านมนุษยธรรม การพัฒนา และชุมชน

ไม่แสวงหากำไร United Arab Emirates ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

I.T.

ITeSHOP ร่วมมือกับ Alibaba Cloud เพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์ในการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่

E-Commerce Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

South China Morning Post

Alibaba Cloud ช่วยให้ SCMP สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ขณะเดียวกันก็รองรับการเติบโตของธุรกิจและความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย

Technology Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Munchkin

Alibaba Cloud เป็นวิธีการที่ช่วยให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทที่มีธุรกิจระหว่างประเทศสามารถเปิดใช้เว็บไซต์ในจีนและรับการสนับสนุน ICP ได้สะดวกสบายมากที่สุด

อีคอมเมิร์ซ United States SME/สตาร์ทอัพ

AirAsia

AirAsia ใช้ Alibaba Cloud เพื่อป้องกันการโจมตีของบอททางออนไลน์

การบิน Malaysia ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Pacific Coffee

Pacific Coffee ไม่ได้ให้บริการแค่กาแฟ แต่ยังมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการดื่มกาแฟด้วย Alibaba Cloud

การค้าปลีก Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Cozitrip

Cozitrip กำลังมองหาช่องทางขยายธุรกิจทั่วออสเตรเลียและจีน โดยต้องการแสดงให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญในเทคโนโลยี AI ของบริษัท

Hospitality Australia SME/สตาร์ทอัพ

HK Express

ใช้ Alibaba Cloud เพื่อดำเนินการคำขอจองตั๋วทางออนไลน์

การบิน Hong Kong (China) ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Sinorbis

ด้วยการเขียนโค้ดที่ชาญฉลาดและระบบการโฮสต์ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานในประเทศจีน ลูกค้าจึงโหลดเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วในจีน

เทคโนโลยี Australia SME/สตาร์ทอัพ

ESRI

การสร้างความสัมพันธ์และการทำงานทางด้านเทคนิคร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในการสนับสนุนลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆ วัน

เทคโนโลยี United States ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Redspots

“ผลิตภัณฑ์ ECS และ RDS สามารถปรับใช้และโยกย้ายข้อมูลได้ง่าย ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ Alibaba Cloud มีความยืดหยุ่น เสถียร และเชื่อถือได้สูงมาก"

Technology Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Dubai Parks and Resorts

การเปิดตัวพอร์ทัลใหม่สำหรับจองตั๋วบน Alibaba Cloud ช่วยให้สามารถขายตั๋วเข้าชมสวนสนุกได้จากทุกที่ในโลกใบนี้

Hospitality United Arab Emirates ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Strikingly

สตาร์ทอัพสามารถทุ่มเทกับผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดได้ง่ายกว่าที่เคย

เทคโนโลยี United States SME/สตาร์ทอัพ

DataVisor

DataVisor พึ่งพา Alibaba Cloud ในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยและมั่นคงในระบบคลาวด์

เทคโนโลยี United States SME/สตาร์ทอัพ

KingSouq

"การปรับใช้ Alibaba Cloud ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานของเราเพิ่มขึ้น 400% พร้อมมอบประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ไม่เป็นสองรองใครให้กับลูกค้า"

อีคอมเมิร์ซ United Arab Emirates ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

HelloToby

Alibaba Cloud มอบความเสถียรขั้นสูง พร้อมพลังการประมวลผลที่ปรับขนาดได้มากให้กับ HelloToby

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Conversant

Conversant ใช้ Alibaba Cloud เพื่อลดความหน่วงสำหรับบริษัททีวีรายใหญ่

Technology Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Blogmint

Blogmint อาศัย Alibaba Cloud ในการรับมือกับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เติบโตมากกว่า 100% ในแต่ละเดือน

Technology India SME/สตาร์ทอัพ

CXS

CXS เป็นบริษัทวิเคราะห์การเรียนรู้ที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการพัฒนาผู้มีความสามารถตั้งแต่ด้านการศึกษาไปจนถึงการจ้างงาน

เทคโนโลยี Malaysia SME/สตาร์ทอัพ

Schneider

Schneider Electric ซึ่งเป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบการจัดการอัตโนมัติ

Technology Germany ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Teridion

Teridion เป็นผู้ให้บริการโซลูชันระบบคลาวด์ในสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล เชี่ยวชาญในการกำหนดเส้นทางคลาวด์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการรับส่งเนื้อหาที่ไม่หยุดนิ่ง

เทคโนโลยี United States SME/สตาร์ทอัพ

Catchpoint

Catchpoint Systems เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ระบบดิจิทัลระดับชั้นนำที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริการที่สำคัญของลูกค้า

เทคโนโลยี United States SME/สตาร์ทอัพ

Daily Yoga

Daily Yoga เป็นแอปพลิเคชันสำหรับฝึกเล่นโยคะและออกกำลังกายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

Snapask

Snapask เป็นแอปบนมือถือที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาออนไลน์ตามความต้องการ

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Zheshang Securities

Zheshang Securities ไว้วางใจให้ Alibaba Cloud ขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเทศจีนเนื่องจากมีความเป็นผู้นำในตลาดระบบคลาวด์ในประเทศจีน

บริการด้านการเงิน Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

BorderX Lab

BorderX Lab เป็นบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และ AI เพื่อช่วยผู้ใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์

เทคโนโลยี United States SME/สตาร์ทอัพ

Worktile

Worktile กำลังลองใช้การประมวลผลแบบคลาวด์บนโซเชียลมีเดียและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการงานผ่านแอปการทำงานร่วมกันแบบออนดีมานด์

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

A.I. Nemo

A.I. Nemo เป็นสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศจีนที่ใช้คลาวด์ในการจัดการวิดีโอคอลแบบออนดีมานด์และการประชุมทางวิดีโอแบบสดสำหรับให้บริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

TwoSigmas

TwoSigmas เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในเคมบริดจ์ เชี่ยวชาญด้านโซลูชันอีเลิร์นนิงที่เชื่อมโยงนักเรียนจีนทั่วโลกเข้าด้วยกัน

Education United Kingdom SME/สตาร์ทอัพ

DeepIR

เรียนรู้ว่า DeepIR ใช้ Alibaba Cloud Express Connect ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายส่วนตัวที่รวดเร็วและปลอดภัยอย่างไร

เทคโนโลยี Singapore SME/สตาร์ทอัพ

Optimate

Optimate เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกภาพ ปรับความเหมาะสม วัดผล และดำเนินกลยุทธ์การตลาดทั้งระบบได้

เทคโนโลยี Singapore SME/สตาร์ทอัพ

e-Chauffeur

e-Chauffeur เป็นแอปเรียกแท็กซี่ของประเทศจีนที่ใช้การประมวลผลแบบยืดหยุ่น และความปลอดภัยระบบคลาวด์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้า

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

Changba

Changba เป็นแอปร้องเพลงคาราโอเกะชั้นนำบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถแชร์ให้คนอื่นฟังได้ และใช้งานได้ฟรี

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

Zhenhub

ZhenHub เป็นระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อบนคลาวด์สำหรับผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างความเป็นอัตโนมัติให้กับงานโลจิสติกส์

E-Commerce Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Blue Map

Blue Map รวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากแพลตฟอร์มและโซลูชันต่างๆ กว่า 20 แห่งทั่วประเทศจีน และได้ค้นพบโซลูชันในการรวบรวมข้อมูลไว้บนคลาวด์

Technology Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

CloudCC

CloudCC.com ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CloudCC Technology เป็นผู้ให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ที่นำเสนอแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนคลาวด์

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

Yao App

Yao App เป็นแพลตฟอร์มร้านขายยาแบบพกพาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบ O2O ที่จีน ซึ่งเชื่อมโยงผู้ใช้กับร้านขายยาและเภสัชกรเข้าด้วยกัน

การค้าปลีก Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

Lens

Lens Technology เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายเทคโนโลยีจอสัมผัส

Technology Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Blue Power

Blue Power กำลังขยายธุรกิจไปทั่วประเทศจีนและเอเชียผ่าน CDN และเทคโนโลยีคลาวด์

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Linkbynet

Linkbynet เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีการจัดการด้าน IT ของฝรั่งเศส

เทคโนโลยี France ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

LAPS

Laps Solutions เป็นผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำสำหรับอีคอมเมิร์ซ, CRM และ ERP ที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ นำศักยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

Technology Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

The Gate Academy

Gate Academy เสนอหลักสูตรเตรียมสอบที่หลากหลายสำหรับผู้สมัครที่กำลังมองหางานในหน่วยงานรัฐ

Education India SME/สตาร์ทอัพ

TO THE NEW

TO THE NEW เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรแก่ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

เทคโนโลยี India SME/สตาร์ทอัพ

TerraLocus Technologies

TerraLocus Technologies เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในโดเมนและตลาดที่หลากหลาย

เทคโนโลยี India SME/สตาร์ทอัพ

AlphaEdu

AlphaEDU เป็นบริษัทด้านการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลา

Education Canada SME/สตาร์ทอัพ

Amused Group

Amused Group เป็นบริษัทอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

เทคโนโลยี Mainland China SME/สตาร์ทอัพ

Greendify

Greendify เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่ซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง

E-Commerce Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Spotlightx

Spotlightx เป็นบริษัทในฮ่องกงที่ใช้งานแอปประเภท B2C บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการออนไลน์คุณภาพสูงแก่ผู้บริโภคได้

เทคโนโลยี Hong Kong (China) SME/สตาร์ทอัพ

Dwidayatour

PT Dwidaya World ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 1967 เป็นหนึ่งในบริษัทนำเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย

Hospitality Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

YOGRT

ดูว่าบริษัท YOGRT ของอินโดนีเซียได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไรจากเลือกใช้ Alibaba Cloud ในการรันแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กของบริษัท

เทคโนโลยี Indonesia SME/สตาร์ทอัพ

Double 11 Global Shopping Festival

มีการจัดเทศกาลชอปปิงระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบนระบบคลาวด์ 100% เป็นครั้งแรก โดยมีการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสีเขียวและความยั่งยืนมากขึ้น

อีคอมเมิร์ซ Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Cainiao

Cainiao เป็นหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ของ Alibaba Group

Logistics Mainland China ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ

Tmall

Tmall และ Tmall Global เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เป็นเอกลักษณ์ของอาลีบาบา สำหรับแบรนด์ต่างประเทศจำนวนมากที่ต้องการบุกตลาดจีน Tmall มักจะเป็นจุดเริ่มต้น

อีคอมเมิร์ซ Mainland China Enterprise/Public Sector

GTech

Alibaba Cloud provides CodeBlue a secure, scalable and cost-effective public cloud solution and a smooth cloud migration to support its increasing IT services in Australia.

Technology Indonesia SME/Startup

Bonjour

Alibaba Cloud provides Bonjour all-in-one omnichannel data solution to speeding up its digital transformation process and affordably realize the combination of offline and online sales.

Retail Hong Kong (China) SME/Startup

MyTV Super

Alibaba Cloud helps MyTV Super build an AI-based graphic design tool for designing advertising banner style and picture size in Luban to reduce costs, increase efficiency to improve service quality.

Technology Hong Kong (China) SME/Startup

EASI Global

Alibaba Cloud helped EASI Global to expand its business while keeping costs low

E-Commerce Australia SME/Startup

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองใช้งานฟรีเพื่อช่วยให้คุณสร้างสรรค์งานใหญ่!

เริ่มสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ 50+ รายการ และสามารถใช้งาน Elastic Compute Service ได้นานสูงสุด 12 เดือน

เริ่มใช้งานฟรี เริ่มใช้งานฟรี
phone ติดต่อเรา