เรื่องราวความสําเร็จ

ดูว่า บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดเล็กใช้ประโยชน์จากอาลีบาบาเมฆที่จะเติบโตและปรับปรุงธุรกิจของพวกเขา

เรื่องราวที่โดดเด่น

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของ Alibaba Cloud ECS ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของเราจะขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่นควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

Schneider Electric

เรียนรู้เพิ่มเติม

Alibaba Cloud เป็นวิธีการที่ช่วยให้บริษัทของสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทที่มีธุรกิจระหว่างประเทศสามารถเปิดใช้เว็บไซต์ในจีนและรับการสนับสนุน ICP ได้สะดวกสบายมากที่สุด

Munchkin

เรียนรู้เพิ่มเติม

Alibaba Cloud ให้บริการชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ IaaS, ข้อมูลขนาดใหญ่, AI และความปลอดภัยเพื่อตอบสนองการใช้งานและความต้องการที่หลากหลายของเรา

Tokopedia

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียกดูเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

อุตสาหกรรมทั้งหมด
 • อุตสาหกรรมทั้งหมด
 • Agriculture
 • การบิน
 • อีคอมเมิร์ซ
 • Education
 • บริการด้านการเงิน
 • การดูแลสุขภาพ
 • ธุรกิจบริการที่พัก
 • โลจิสติกส์
 • การผลิต
 • ไม่แสวงหากำไร
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การค้าปลีก
 • เทคโนโลยี
ทุกภูมิภาค
 • ทุกภูมิภาค
 • Australia
 • Cambodia
 • Canada
 • Cyprus
 • France
 • Germany
 • Hong Kong (China)
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Macau (China)
 • Mainland China
 • Malaysia
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • South Korea
 • Spain
 • Thailand
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
ลูกค้าทั้งหมด
 • ลูกค้าทั้งหมด
 • ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ
 • SME/สตาร์ทอัพ
All Products
 • All Products
 • AIRec
 • Alibaba eKYC
 • Alibaba Mail
 • AlibabaMQ for Apache RocketMQ
 • AnalyticDB for MySQL
 • AnalyticDB for PostgreSQL
 • Anti-DDoS
 • Application High Availability Service
 • Application Real-Time Monitoring Service
 • ApsaraDB for Cassandra
 • ApsaraDB for MongoDB
 • ApsaraDB for OceanBase
 • ApsaraDB for PolarDB
 • ApsaraDB for Redis
 • ApsaraDB RDS for MySQL
 • ApsaraDB RDS for PostgreSQL
 • ApsaraVideo for Live
 • ApsaraVideo for VOD
 • Auto Scaling
 • Bastionhost
 • Block Storage
 • Blockchain as a Service
 • Business Mid-End
 • Cainiao
 • China Gateway
 • Cloud Enterprise Network - CEN
 • Cloud Firewall
 • Cloud Migration
 • Cloud POS Solution for Digital Stores
 • Cloud Solution for Telco
 • CloudMonitor
 • CloudQuotation
 • Container Registry
 • Container Service for Kubernetes - ACK
 • Content Delivery Network - CDN
 • Data Management - DMS
 • Data Transmission Service - DTS
 • Database Backup - DBS
 • Dataphin
 • DataV
 • DataWorks
 • DevOps Solution
 • DingTalk
 • Direct Mail
 • DNS
 • E-Commerce Solution
 • ECS Bare Metal Instance
 • Elastic Block Storage
 • Elastic Compute Service - ECS
 • Elastic IP address - EIP
 • Elasticsearch
 • E-MapReduce
 • Enterprise Distributed Application Service
 • Express Connect
 • File Storage NAS
 • Function Compute
 • Global Accelerator
 • Hybrid Cloud
 • ICP Support
 • Image Search
 • Intelligent Robot
 • Key Management Service - KMS
 • LedgerDB
 • Log Service
 • Luban
 • Machine Learning
 • Machine Translation
 • MaxCompute
 • mPaaS
 • NAT Gateway-NAT
 • Object Storage Service - OSS
 • Quick BI
 • Realtime Compute for Apache Flink
 • Resource Access Management - RAM
 • Resource Orchestration Service
 • Retail Solutions
 • SAP
 • Security Center
 • Server Load Balancer - SLB
 • Server Migration Center - SMC
 • Serverless Workflow
 • Service Mesh
 • Short Message Service - SMS
 • Short Video SDK
 • Smart Access Gateway
 • SSL Certificate Service
 • Tablestore
 • Teambition
 • Tracing Analysis
 • Virtual Private Cloud - VPC
 • VPN Gateway
 • Web Application Firewall - WAF
 • Web Hosting
 • API Gateway
 • Elastic GPU Service - EGS
 • Omnichannel Data Mid-End
 • Organizational Data Mid-End
 • ZOLOZ Real ID

Binangonan Rural Bank Inc. (BRB)

Binangonan Rural Bank adopted a series of top-notch services by Alibaba Cloud to rapidly build a secure, easy-to-use, and compliant financial-grade mobile payment app.

Financial Services Philippines Enterprise/Public Sector

HashMicro

HashMicro was able to provide highly available and reliable solutions for its customers through Alibaba Cloud's world-class cloud services and strong presence in ASEAN.

Technology Indonesia

KasPro

KasPro successfully scaled its applications with Alibaba Cloud, providing better services for its customers while remaining compliant with local regulations.

Financial Services Indonesia SME/Startup

Jotun

Jotun accelerated its business success in Mainland China owing to Alibaba Cloud's robust cloud ecosystem and market expertise in the region.

Technology Norway Enterprise/Public Sector

Chilibeli

Chilibeli developed its social commerce platform on Alibaba Cloud to overcome security and availability issues.

E-Commerce Indonesia SME/Startup

G-bits

G-bits scaled its mobile game to 10 million players and doubled its operational efficiency with MongoDB and Alibaba Cloud.

Gaming Mainland China Enterprise/Public Sector

ADVANCE

ADVANCE is committed to providing enhanced AI services and Alibaba Cloud will continue to support the it through innovative cloud infrastructure services.

Technology Indonesia Enterprise/Public Sector

VisionGroup

VisionGroup deployed a wide variety of cloud solutions to inject agility, scalability, and flexibility into its blockchain solution.

Technology Singapore Enterprise/Public Sector

Hundsun & IHS Markit

Hundsun & IHS Markit China is able to expand into the Mainland China market seamlessly owing to Alibaba Cloud's technical expertise and familiarity with the local market.

Financial Services United Kingdom Enterprise/Public Sector

AdaPundi

AdaPundi leveraged Alibaba Cloud's offering to fast-track the growth of its financial services while staying in line with local security standards.

Financial Services Indonesia SME/Startup