Anti-DDoS

ระบบป้องกันการโจมตี DDoS อัจฉริยะขั้นสูงแบบครบวงจรสำหรับองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนทางธุรกิจ
และยับยั้งภัยคุกคามต่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

บริการ Anti-DDoS ทำงานอยู่บนศูนย์รักษาความปลอดภัยทั่วโลก (scrubbing center) ของ Alibaba Cloud ผนวกเข้ากับระบบตรวจหาและป้องกันการโจมตี DDoS อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นโดย Alibaba สามารถช่วยบรรเทา ป้องกันการโจมตีและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชัน รวมถึงลดภัยคุกคามจากการโจมตีที่อาจเป็นอันตรายได้โดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะหลัก

เครือข่ายป้องกัน DDoS ทั่วโลกสำหรับการบรรเทาป้องกันการโจมตีในปริมาณมาก
ในฐานะที่เป็นระบบป้องกันการโจมตี DDoS ของ Alibaba Group ผลิตภัณฑ์ Anti-DDoS ของ Alibaba Cloud ได้ถูกนำไปปรับใช้งานกับศูนย์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครือข่ายความปลอดภัยที่สามารถช่วยบรรเทาป้องกันปัญหาทั้งหมดได้มากกว่า 10 Tbit/s Anti-DDoS ของ Alibaba Cloud ช่วยป้องกันการโจมตี DDoS ประมาณ 2,500 ครั้งในแต่ละวันและประสบความสำเร็จในการป้องกันการโจมตี DDoS ได้ถึง 1 Tbit/s
การป้องกันการโจมตีขั้นสูงอัจฉริยะ
ในฐานะที่เป็นระบบป้องกันการโจมตี DDoS ที่ใช้ AI ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้ Anti-DDoS ของ Alibaba Cloud สามารถบรรเทาป้องกันการโจมตี DDoS ขั้นสูงได้โดยอัตโนมัติและพร้อมปรับนโยบายการป้องกันตามสถานการณ์การโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยรับรองเสถียรภาพของธุรกิจของคุณ

ตัวเลือก

Anti-DDoS Premium

โซลูชันการป้องกันทั่วไป

คุณลักษณะ

  • ความสามารถบรรเทาปัญหากว่า 1Tbps
  • ระบบ AI สำหรับการบรรเทาการโจมตีขั้นสูง
  • การซ่อน IP ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

สถานการณ์

สถานการณ์ทั้งหมด

Anti-DDoS Origin

การป้องกันสำหรับหลาย IP หรือทั้งเครือข่าย

คุณลักษณะ

  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน IP ของแอปพลิเคชัน
  • การป้องกันการแชร์ในบัญชี
  • การป้องกันที่รองรับบริการระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูล

สถานการณ์

การศึกษาออนไลน์ | การสตรีมวิดีโอ | ศูนย์ข้อมูล | องค์กร

GameShield

การป้องกันสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณลักษณะ

  • การป้องกันโจมตี TCP แบบกำหนดเอง
  • การตรวจจับภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมของไคลเอนต์อุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การกักกันและการตรวจจับไคลเอนต์อันตรายโดยอัตโนมัติ

สถานการณ์

แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสมบัติตัวเลือกมากมาย

Anti-DDoS Premium

Anti-DDoS Premium จะย้ายปริมาณการรับส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย Anti-DDoS ทั่วโลกของ Alibaba Cloud ผ่านการแก้ไข DNS เพื่อบรรเทาป้องกันการโจมตี DDoS ปริมาณมากและการโจมตี DDoS เพื่อลดประสิทธิภาพทรัพยากร

เครือข่ายความเร็วสูง
Anti-DDoS Premium ใช้ศูนย์รักษาความปลอดภัยที่กระจายอยู่ทั่วโลกในการมอบแบนด์วิธการป้องกันมากกว่า 10 Tbit/s ทั่วโลก

การป้องกันแบบครบวงจร
Anti-DDoS Premium ให้การป้องกันตั้งแต่ระดับเครือข่าย การถ่ายโอน ไปจนถึงระดับแอปพลิเคชันเลเยอร์เพื่อบรรเทาการโจมตีที่หลากหลาย

การป้องกันเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง
Anti-DDoS Premium มีการพราง IP สำหรับที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทางจริงและส่งปริมาณการรับส่งข้อมูลกลับไปยัง ECS, EIP, SLB และ WAF ของ Alibaba Cloud โดยการปรับใช้พร็อกซีย้อนกลับ

การบรรเทาเซิร์ฟเวอร์โหลดต้นทาง
Anti-DDoS Premium นำเซสชันการเชื่อมต่อมาใช้ใหม่โดยไม่ลบข้อมูลเพื่อลดปริมาณงานของเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปรับปรุงประสิทธิภาพ

Anti-DDoS Origin

Anti-DDoS Origin มอบบริการการ Anti-DDoS จากการโจมตีในปริมาณมากโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทางตามเครือข่าย Alibaba Cloud-Native Anti-DDoS

การปรับใช้อย่างโปร่งใส
Anti-DDoS Origin ป้องกันการโจมตี DDoS โดยไม่เปลี่ยนสถาปัตยกรรมบริการและไม่มีเวลาหน่วงเครือข่ายเพิ่มเติม

การแบ่งปันทรัพยากรการป้องกัน
บริการระบบคลาวด์ในบัญชีของคุณสามารถใช้ทรัพยากรการป้องกันของ Anti-DDoS Origin ร่วมกันได้เพื่อช่วยให้คุณอัปเกรดการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน
Anti-DDoS Origin รองรับการบรรเทาป้องกันปัญหา BGP based DDoS ซึ่งสามารถปกป้องทั้งเครือข่ายของศูนย์บริการข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ใน Alibaba Cloud หรือ Alibaba Cloud BYOIP (Bring Your Own IP Addresses)

การรองรับระบบ IPv6
Anti-DDoS Origin สามารถปรับใช้การป้องกัน Anti-DDoS ให้ทำงานบน IPv6 ได้อย่างรวดเร็ว

GameShield

GameShield ผสานรวมกับ Security SDK ขนาดเล็กของ Alibaba Cloud เพื่อกำจัดการโจมตี DDoS จากการกำหนดเป้าหมายแอปบนโทรศัพท์มือถือ

การติดตามการโจมตี
จากข้อมูลการทำงานของไคลเอ็นต์ผู้ใช้งาน มีการใช้อัลกอริทึมคลัสเตอร์ใน GameShield เพื่อติดตามข้อมูลของผู้โจมตีอย่างแม่นยำและกักกันผู้โจมตีโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที

การเร่งความเร็วของเครือข่าย
GameShield ได้รวมเอา Security SDK ของ Alibaba Cloud โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกของ Alibaba Cloud เพื่อกระจายปริมาณการรับส่งข้อมูลและอัปเกรดประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

การป้องกันโปรโตคอลแบบกำหนดเอง
GameShield สามารถทำงานควบคู่กับโปรโตคอลการเล่นเกมบน TCP ได้อย่างเต็มที่และยังมีการถ่ายโอนที่เข้ารหัสลับเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของโปรโตคอลเกม

การรักษาความปลอดภัยของบริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
GameShield ใช้ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือบนอุปกรณ์ ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ และติดตามพฤติกรรมในการรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจหาความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้

สถานการณ์