Data Transmission Service

รองรับการโยกย้ายข้อมูลและการซิงค์ข้อมูลระหว่างเอนจิ้นข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลสัมพัทธ์ NoSQL และ OLAP

Data Transmission Service (DTS) ช่วยคุณโยกย้ายข้อมูลระหว่างที่จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลสัมพัทธ์, NoSQL และ OLAP บริการนี้รองรับการโยกย้ายข้อมูลที่เหมือนกัน รวมถึงข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน ระหว่างที่จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ
DTS ยังสามารถใช้เพื่อการจำลองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมใช้งานขั้นสูง ยิ่งไปกว่านั้น DTS ช่วยคุณสมัครใช้งานข้อมูลฟังก์ชันข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของ ApsaraDB for RDS แค่มี DTS คุณก็สามารถปรับใช้งานหลากหลายสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การโยกย้ายข้อมูล การสำรองข้อมูลระยะไกลแบบเรียลไทม์ และการรีเฟรชแคช

สิทธิประโยชน์

ประสิทธิภาพขั้นสูง
อัตราความเร็วการโยกย้ายข้อมูลเดิมสูงสุดถึง 70 MB/วินาที
อัตราความเร็วการจำลองแบบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงสามารถสูงถึง 30,000 รายการต่อวินาที
การจำลองแบบข้อมูลแบบเรียลไทม์
DTS รองรับการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ จากฐานข้อมูล RDS หนึ่ง ไปยังอีกฐานข้อมูล RDS หนึ่ง
คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายการซิงค์ข้อมูลในระหว่างกระบวนการซิงค์ข้อมูลได้
ใช้งานง่าย
คุณสามารถเริ่มการโยกย้ายข้อมูลของฐานข้อมูลได้เพียงไม่กี่คลิกจากคอนโซลการจัดการ DTS
คุณสามารถติดตามตรวจสอบและจัดการงานของคุณในคอนโซลการจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา
เชื่อถือได้
DTS คอยติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลต้นทางและปลายทาง เมื่อการเชื่อมต่อมีการเปลี่ยนแปลง DTS จะปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน