การจัดการระบบ IT ขององค์กร

โซลูชันการจัดการระบบ IT ขององค์กรของ Alibaba Cloud มีชุดความสามารถในการจัดการที่ครอบคลุมถึงผู้ใช้, การให้สิทธิ์อนุญาต,ทรัพยากร, เงินทุน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ช่วยให้ลูกค้าขององค์กรสามารถโยกย้ายไปยังระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรด้าน IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพรวม

การประมวลผลแบบคลาวด์มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งจ่ายทรัพยากรและการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งระบบดังกล่าวกลายมาเป็นแนวโน้มให้องค์กรต่างๆ โยกย้ายขึ้นสู่ระบบคลาวด์ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องความปลอดภัยข้อมูลและควบคุมค่าใช้จ่ายแล้ว องค์กรต่างๆ จะโยกย้ายแอปพลิเคชันและศูนย์ข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบคลาวด์ เพื่อปรับโมเดลธุรกิจและกระบวนการทางเทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสม เมื่อแผนกและพนักงานต่างๆ เริ่มต้นทำงานบนระบบคลาวด์มากขึ้น ทางองค์กรก็ต้องให้ความสนใจในการปรับควบคุมค่าใช้จ่ายและการจัดการระบบ IT การจัดการระบบ IT ขององค์กร คือการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้าน IT ขององค์กรอย่างเป็นเหตุเป็นผล โซลูชันการจัดการระบบ IT ขององค์กรของ Alibaba Cloud มีชุดความสามารถในการจัดการเพื่อช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถโยกย้ายสู่ระบบคลาวด์และเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรด้าน IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความท้าทายและโซลูชันของการจัดการระบบ IT ในองค์กร

  • การจัดการอัตลักษณ์และการควบคุมการเข้าถึง

  • ระบบจัดการหลายบัญชี

  • การตรวจสอบและปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการกำกับดูแลด้าน IT ขององค์กรบน Alibaba Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย

Alibaba Cloud Landing Zone

ความท้าทาย

เมื่อองค์กรของคุณพัฒนาและสร้างธุรกิจของคุณบน Alibaba Cloud ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของ Alibaba Cloud, การแยกเครือข่ายอย่างชัดเจน, การจัดการบัญชีสำหรับสมาชิกทีมงาน และการสร้างสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ดูแลรักษาได้ สิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญของเส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กรบนระบบคลาวด์

โซลูชัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการกำกับดูแลด้าน IT ขององค์กรบน Alibaba Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย

เข้าถึง Alibaba Cloud กับ 8 ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างโครงสร้างทรัพยากรบนคลาวด์

ขั้นตอนแรกในการโยกย้ายไปยังระบบคลาวด์สำหรับองค์กรของคุณคือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของทรัพยากรบนคลาวด์ด้วยบัญชีหลายชุด เพื่อให้สามารถควบคุมอำ