ภาพรวม

บริษัท FinTech เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากความพยายามที่มุ่งมั่น จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดี ความท้าทายที่สำคัญมาจากความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์และบริการสามารถใช้งานง่ายในราคาไม่แพง ในขณะที่บริษัท FinTech มีทรัพยากรอันจำกัด การเลือกโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตและนวัตกรรม พร้อมควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โซลูชันนี้เอื้อให้บริษัท FinTech กำหนดหน้าที่ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ระบบคลาวด์ดำเนินการแทน เพื่อให้บริษัททุ่มเทกับการพัฒนาธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน เจาะตลาดได้เร็วกว่า และคุ้มค่ามากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์จึงช่วยให้บริษัท FinTech สามารถควบคุมการปรับเพิ่มและลดขนาดได้เต็มที่อย่างง่ายดาย โดยยังคงสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค  

ความท้าทายและโซลูชัน FinTech

บริษัท FinTech กำลังเผชิญกับความท้าทายหลากหลายที่อาจจำกัดการเติบโตของธุรกิจ
ตั้งแต่องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่จำกัดไปจนถึงกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด

ความท้าทายที่สำคัญ

ความคาดหวังอย่างสูงของลูกค้า

ลูกค้าคาดหวังว่าบริษัท FinTech จะให้บริการที่ดีกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยคาดหวังด้วยว่าผลิตภัณฑ์จะใช้งานง่ายแม้จะมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนก็ตาม นอกจากนี้ ยังต้องการการบริการลูกค้าที่ชาญฉลาดและฉับไวยิ่งขึ้น ความคาดหวังเหล่านี้ผลักดันให้บริษัท FinTech สร้างกระบวนการพัฒนาที่มีความคล่องตัว พร้อมกับยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

การเติบโตที่รวดเร็วแต่มีทรัพยากรจำกัด

เนื่องจากบริษัท FinTech ส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพที่มีทรัพยากรจำกัด แต่จำเป็นต้องรองรับการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น กระบวนการ KYC, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ่อยๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น, การดำเนินธุรกรรม และข้อกำหนดการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเลือกแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่เหมาะสมซึ่งสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้จึงเป็นความท้าทายสำหรับ CTO ส่วนใหญ่

ความต้องการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สูง

ธุรกิจการเงินมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของบริการและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้กำกับดูแลกฎและลูกค้าจึงต้องการให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยแทบจะไม่มีเหตุขัดข้องจนต้องหยุดให้บริการ บริษัท FinTech จึงต้องมีคุณสมบัติด้านการให้บริการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง เช่น มีการใช้งานแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและพร้อมใช้งานสูง เพื่อให้กู้คืนข้อมูลได้กรณีที่เกิดภัยพิบัติ

โซลูชันของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

บริษัท FinTech หลายแห่งดำเนินธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีผู้ใช้เป็นผู้ทำธุรกรรม นั่นหมายความว่าความรวดเร็วในการดำเนินธุรกรรม เวลาแฝงที่ต่ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า โซลูชันนี้มีโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายที่สามารถปรับขนาดได้และน่าเชื่อถือ และให้เวลาแฝงที่ต่ำเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจหลัก

โซลูชันนี้ช่วยให้บริษัท FinTech สามารถมอบหน้าที่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ Alibaba Cloud โดยจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมการใช้งานเท่านั้น จึงไม่ต้องกังวลในการบำรุงรักษาและอัปเกรดฮาร์ดแวร์อีกต่อไป การขจัดภาระการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่หนักหน่วงออกไปทำให้บริษัท FinTech สามารถทุ่มเทให้กับธุรกิจหลักเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เจาะตลาดและขยายธุรกิจได้รวดเร็ว

เพื่อให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท FinTech จึงต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่บ่อยๆ อัปเกรดแอปพลิเคชันที่มี และเปิดตัวแคมเปญทางการตลาด โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถปรับเพิ่มและลดขนาดได้ง่ายดายตามต้องการ นอกจากนี้ บริษัท FinTech ยังสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม 89 โซนใน 30 ภูมิภาคทั่วโลก

ลงทะเบียนเพื่อรับการสนับสนุนด้าน Migration สูงสุดถึง $10,000

สมัครวันนี้ รับทันทีการสนับสนุนเพื่อการประหยัดงบประมาณด้านการโยกย้ายข้อมูลของคุณสูงสุดถึง $10,000 หลังจากการสมัครทีมงานของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

วิธีการใช้งาน

ความท้าทายของคุณ

Fintech ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ผู้ใช้ การดำเนินธุรกรรม การบริการลูกค้าจึงเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกิจจึงต้องน่าเชื่อถือ ปรับขนาดได้ มีความเสถียร และมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล

โซลูชันของเรา

  • โซลูชันนี้สามารถปรับเพิ่มและลดขนาดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า การติดตั้งใช้งานระบบมากกว่าหนึ่งโซนจะช่วยให้องค์กรบรรลุความพึงพอใจของผู้ใช้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการในแง่ของความต่อเนื่องทางธุรกิจ บริการโฮสต์ฐานข้อมูลของ Alibaba Cloud ช่วยให้องค์กรสามารถเร่งและปรับขนาดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลได้ตามความต้องการ บริการเหล่านี้มาพร้อมความสามารถในการติดตามตรวจสอบ สำรองข้อมูล และกู้คืนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยอัตโนมัติตลอดทุกช่วงเวลาของการดำเนินธุรกรรม นอกจากนี้ บริการรักษาความปลอดภัย เช่น WAF และ Anti-DDoS Service ยังช่วยให้บริษัท FinTech มุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันแทนการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย

Elastic Compute Service

บริการประมวลผลแบบออนไลน์ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เสมือนที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย

ดูรายละเอียด

ApsaraDB

บริการฐานข้อมูลที่จัดการได้เต็มรูปแบบแทบไม่ต้องยุ่งยาก

ดูรายละเอียด

Object Storage Service

บริการที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่เข้ารหัสและมีความปลอดภัยพร้อมให้ใช้งานได้ทุกที่

ดูรายละเอียด

Container Service

บริการการจัดการแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์สมรรถนะสูงและปรับขนาดได้

ดูรายละเอียด

ความท้าทายของคุณ

เป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัท FinTech ที่จะขยายการดำเนินการไปยังภูมิภาคใหม่ๆ ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ ลูกค้าและแอปพลิเคชันธุรกิจมักจะอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง ขณะที่ระบบหลังบ้านจะดำเนินการอยู่ในภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีนี้ เครือข่ายข้ามพรมแดนจึงมีคุณภาพต่ำและมีความหน่วงสูง อีกทั้งการเร่งความเร็วเครือข่ายก็กลายเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณา

โซลูชันของเรา

  • โซลูชันนี้สามารถเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครือข่าย Alibaba Cloud ที่ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อรองรับประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ Alibaba Cloud นำเสนอโซลูชันเครือข่ายข้ามพรมแดนสำหรับองค์กรข้ามชาติให้สอดคล้องกับโปรโตคอลเกตเวย์ชายแดน (BGP) และยังมีตัวเลือกของเส้นทางถึง 89 เส้นทาง เราให้บริการเส้นทาง BGP ด้วยความเร็วสูง พร้อมกับการให้บริการเพิ่มเติมสำหรับองค์กรในฮ่องกง โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกและทีมสนับสนุนพิเศษเฉพาะของ Alibaba ช่วยให้ บริษัท FinTech สามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ApsaraDB for Redis

บริการฐานข้อมูลแบบ Key Value ที่มีการแคชในหน่วยความจำและการเข้าถึงความเร็วสูง

ดูรายละเอียด

Cloud Enterprise Network

เครือข่ายระดับโลกที่สามารถสร้างระบบสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาและระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด

Elastic IP Address - BYOIP

ทรัพยากรที่อยู่ IP สาธารณะที่คุณสามารถซื้อและใช้งานได้โดยอิสระ สามารถใช้ที่อยู่ IP ของคุณเอง เพื่อทำการย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud

ดูรายละเอียด

ความท้าทายของคุณ

การย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง แต่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่อยู่ IP สาธารณะนั้นมีความซับซ้อนและความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยนั้นยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่
คุณจะเก็บ IP สาธารณะไว้บนคลาวด์ได้อย่างไร?
คุณสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจคลาวด์ได้อย่างไร
คุณจะดำเนินธุรกิจของคุณอย่างราบรื่นและหยุดชะงักน้อยที่สุดได้อย่างไร

โซลูชันของเรา

  • Alibaba Cloud นำเสนอการให้บริการพร้อมทรัพยากรที่ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจถึงการย้ายข้อมูลที่ราบรื่น: ตั้งแต่การประเมินการก่อนการย้ายข้อมูลไปจนถึงการดำเนินการวางแผนการย้ายข้อมูล และการย้ายข้อมูลไปจนถึงการย้ายแอปพลิเคชันทางธุรกิจ อีกทั้งยังรวมถึงการย้ายเครือข่าย (ใช้ IP ของคุณเองบนคลาวด์ (BYOIP)) ไปจนถึงบริการรักษาความปลอดภัย ทีมผู้เชี่ยวชาญมีผลงานที่พิสูจน์แล้วจากการย้ายข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลในองค์กร และการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์อื่นๆ ไปยัง Alibaba Cloud

Data Transmission Service

รองรับการโยกย้ายข้อมูลและการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างกลไกจัดการฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน

ดูรายละเอียด

Data Transfer Plan

แพ็กเกจการรับส่งข้อมูลที่ใช้งานง่ายซึ่งคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาประหยัด

ดูรายละเอียด

Elastic Compute Service

บริการประมวลผลแบบออนไลน์ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เสมือนที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย

ดูรายละเอียด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟินเทคบน Alibaba Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการกำกับดูแลสำหรับอุตสาหกรรมการเงิน

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับภูมิภาคต่างๆ

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

ดูวิธีที่บริษัทน้อยใหญ่ต่างใช้ Alibaba Cloud เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

การผนึกกำลังเพื่อรวมขีดสามารถของ Alibaba Cloud เข้ากับความเชี่ยวชาญของ Revenue Monster ในด้านโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ ช่วยเพิ่มความเสถียร นำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยอย่างยิ่ง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากล และประสิทธิผลในการดำเนินงานของธุรกิจและลูกค้า

Steven Zhong | VP, Hotel and Owner Solutions, IHG Greater China

Revenue Monster คือบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินในมาเลเซีย เรามุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันด้วยโซลูชันฟินเทคที่ทันสมัยอย่างยิ่ง Revenue Monster ผสมผสานโซลูชันด้านการชำระเงิน โซเชียลมีเดีย การสร้างความภักดีต่อร้านค้าได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้า และเมื่อใช้ขุมพลังของ Alibaba Cloud แล้ว องค์กรและสถาบันการเงินจึงสามารถกำหนดอนาคตในรูปแบบใหม่ได้ด้วยโซลูชัน Fintech as a Service (FaaS) และระบบคลาวด์ทางการเงินของ Revenue Monster

Alibaba Cloud ได้รับความไว้วางใจจาก Lifebyte ให้ทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะข้อกังวลและความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ และใช้เวลาร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทางธุรกิจ ความสามารถของ Alibaba Cloud ในการเชื่อมต่อกับตลาดจีนเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลและทำให้ Lifebyte สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ ได้

Steven Zhong | VP, Hotel and Owner Solutions, IHG Greater China

LifeByte ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เป็นบริษัทฟินเทคที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ภารกิจของ LifeByte คือการผสานรวมทรัพยากรทางการเงินระดับโลกเข้ากับความต้องการของบริษัทผ่านเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ และสร้างแพลตฟอร์มฟินเทคที่เป็นธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและสถาบันการเงินทั่วโลก

Asakita เลือกที่จะใช้ระบบบน Alibaba Cloud Container Service for Kubernetes เนื่องจากเป็น Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) และได้รับการรับรองโดย Certified Kubernetes Conformance Program

Steven Zhong | VP, Hotel and Owner Solutions, IHG Greater China

Asakita เป็นผู้นำด้านสินเชื่อแบบบุคคลต่อบุคคลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในอินโดนีเซียที่ตอบสนองความต้องการทางการเงินทุกรูปแบบผ่านบริการแหล่งเงินกู้เฉพาะรายย่อย ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบ โดยการคำนึงถึงเป้าหมายเดียว ซึ่งก็คือ การลดความซับซ้อนของกระบวนตรวจสอบการขอสินเชื่อที่ใช้เวลานานเกินไป โดยให้สามารถเบิกเงินกู้ได้สะดวกภายในเวลาเพียง 5 นาที

ทีมสนับสนุนที่ทุ่มเทพร้อมตอบสนองอย่างฉับไวของ Alibaba Cloud ได้มอบบริการสนับสนุนระดับพรีเมียมที่ช่วยให้ TNG Digital สามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีคลาวด์ที่ทันสมัยอย่างยิ่ง ตลอดจนโซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม ช่วยให้ TNG Digital สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

Steven Zhong | VP, Hotel and Owner Solutions, IHG Greater China

TNG Digital Sdn Bhd เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Touch ‘n Go Sdn Bhd กับ Ant Financial Group ซึ่งต่างร่วมกันให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้สำหรับชาวมาเลเซีย การใช้แพลตฟอร์ม Infrastructure-As-A-Service ของ Alibaba Cloud เหมือนกับ Alipay ทำให้ TNG Digital สามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีคลาวด์ล่าสุด เพื่อให้ชาวมาเลเซียสามารถชำระเงินทางมือถือได้

การโยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานของ Cynopsis เนื่องจากโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นของ Alibaba Cloud และโปรแกรม Galaxy เนื่องจาก Cynopsis เป็นผู้ให้บริการ SaaS ดังนั้น Alibaba Cloud จึงนำเสนอบริการ IaaS และ PaaS อันยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการได้ ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วเอเชีย ทำให้ Alibaba Cloud ยังช่วยให้ Cynopsis เติบโตต่อไปด้วยการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ในเอเชีย

Steven Zhong | VP, Hotel and Owner Solutions, IHG Greater China

Cynopsis Solutions ซึ่งก่อตั้งและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล และช่วยลูกค้าในภาคบริการทางการเงินและภาคการบริการวิชาชีพต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย (CTF) และกระบวนการการรู้จักลูกค้าที่เรียกว่า Know-Your-Customer (KYC) ได้ดียิ่งขึ้น

การโยกย้ายข้อมูลไปยัง Alibaba Cloud ทำให้ Oniontech สามารถพัฒนาการผสานรวมระบบและการบริหารจัดการในผู้ให้บริการระบบคลาวด์แบบรายเดียว ซึ่งช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นทั้งในฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ และเกาหลีใต้ ในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์แบบครบวงจร Alibaba Cloud สามารถตอบสนองความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย การรักษาความปลอดภัย และระบบคลาวด์แบบไฮบริดของ Oniontech ได้อย่างสมบูรณ์

Steven Zhong | VP, Hotel and Owner Solutions, IHG Greater China

ปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศคือต้องเข้าแถวรอที่หน้าเคาน์เตอร์คืนภาษีที่สนามบินเพื่อขอรับเงินคืน Oniontech หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ บริษัทจึงเสนอวิธีการขอคืนภาษีที่ง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและตัวแทนผู้ยื่นภาษี นอกจากนี้ Oniontech ซึ่งก่อตั้งในประเทศเกาหลี ยังดำเนินธุรกิจทั่วโลกและนับเป็นโซลูชันการคืนภาษีโซลูชันแรกของโลก

ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์

การรับรองขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคอย่างรวดเร็วและเรียนรู้วิธีการใช้เป็นทักษะในการปฏิบัติจริง

เริ่มต้นด้วยโซลูชันจากอาลีบาบา คลาวด์

รับส่วนลดสุดพิเศษเมื่อใช้บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบตัวต่อตัว

เริ่มต้นฟรี