Tablestore

บริการฐานข้อมูลคลาวด์ NoSQL แบบจัดการได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง

Tablestore คือ บริการที่จัดเก็บข้อมูล NoSQL แบบกระจายที่สร้างขึ้นบน Apsara ซึ่งเป็นระบบประมวลผลแบบกระจายของ Alibaba Cloud โดยมีความพร้อมใช้งานสูงถึง 99.99% และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล 99.999999999% Tablestore ช่วยให้สามารถขยายขนาดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้พร้อมกันด้วยเทคโนโลยีการแบ่งส่วนข้อมูลและ server load balancer ทำให้มีที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์มีข้อมูลโครงสร้างขนาดมหาศาล

สิทธิประโยชน์

ความน่าเชื่อถือสูง
สำเนาข้อมูลสามชุดที่มีความสม่ำเสมอขอข้อมูลสูง โฮสต์อย่างสมบูรณ์ ความพร้อมในการให้บริการสูง และมีข้อมูลความน่าเชื่อถือสูง
ต้นทุนต่ำ
ทรัพยากรแบบ Elastic, การชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง และ O&M โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มีความยืนหยุ่นสูง
สถาปัตยกรรมแบบกระจาย ระบบปรับขนาดตารางหนึ่งตารางแบบอัตโนมัติ รองรับข้อมูลในระดับ 10 PB และสามารถเข้าถึงได้พร้อมกันในระดับ 10 ล้าน
วิเคราะห์ได้ง่าย
มีอุโมงค์ข้อมูลแบบ full/incremental สามารถติดต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และประมวลผลสตรีมแบบเรียลไทม์