ApsaraDB for MongoDB

บริการฐานข้อมูลระบบคลาวด์ซึ่งปรับขนาดได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และยืดหยุ่น สำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติ
การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลได้จากช่วงเวลาที่กำหนด

Alibaba Cloud ApsaraDB for MongoDB คือบริการฐานข้อมูลระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสามารถปรับสเกลได้อย่างยืดหยุ่น ปัจจุบันบริการนี้รองรับสถาปัตยกรรมเซตแบบ ReplicaSet และการ Shard ที่สามารถเรียกใช้งานได้ในไม่กี่ขั้นตอน

บริการที่มีความพร้อมใช้งานขั้นสูงของ ApsaraDB for MongoDB มีทั้งการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
การสำรองข้อมูล และความสามารถในการทนต่อภาวะหายนะของระบบ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องรับภาระงานของการจัดการฐานข้อมูล และให้คุณเน้นการทำงานกับแอปพลิเคชันและธุรกิจสำคัญของคุณ

สิทธิประโยชน์

กลไกที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูง
ปรับใช้ระบบกระจาย Apsara และสถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองสามสมาชิก คุณสามารถสร้างแบบจำลองหลายแบบเพื่อสำรองข้อมูล
การปรับสเกลที่ยืดหยุ่น
รองรับการคลัสเตอร์เพื่อให้คุณปรับสเกลยืดหยุ่นและที่จัดเก็บข้อมูลได้แบบไม่จำกัด
การรับส่งข้อมูลแบบเหมือนกันและแบบไม่สอดคล้องกัน
รองรับการรับส่งข้อมูลแบบเหมือนกันระหว่างฐานข้อมูลในองค์กรและฐานข้อมูลระบบคลาวด์ รวมถึงการรับส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างฐานข้อมูลระบบคลาวด์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและง่ายดาย
บริการระดับมืออาชีพ
ApsaraDB for MongoDB ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยทีมงานโอเพนซอร์สของ MongoDB ApsaraDB for MongoDB ยังให้การสนับสนุนด้วยผู้บริหารจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง MongoDB (DBA) อีกด้วย

คุณสมบัติ

 • สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่น—เซตแบบจำลองหนึ่งสมาชิก เซตแบบจำลองสามสมาชิก และสถาปัตยกรรมคลัสเตอร์แบบกระจาย

  สถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองสมาชิกรายเดียวเป็นสิ่งที่คุ้มค่า สถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองสามสมาชิกรองรับการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดอัตโนมัติ สถาปัตยกรรมคลัสเตอร์แบบกระจายรองรับการปรับสเกลแบบยืดหยุ่น


  สถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองหนึ่งสมาชิก

  เซตแบบจำลองหนึ่งสมาชิกมักใช้เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่มีช่วงยอมรับความผิดพลาดได้สูง สำหรับคลังเก็บข้อมูลที่ไม่สำคัญ สถาปัตยกรรมนี้มีความคุ้มค่าสูง และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบ เรียนรู้ และฝึกอบรมสภาพแวดล้อมระบบ รวมถึงการจัดการข้อมูลธุรกิจขององค์กรอีกด้วย


  สถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองสามสมาชิก

  สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วยโหนดหลัก โหนดรอง และโหนดซ่อนอีกอย่างละหนึ่งโหนด เมื่อโหนดหลักล้มเหลว โหนดรองจะกลายเป็นโหนดหลักใหม่ โหนดซ่อนจะรับประกันว่าบริการของคุณมีความพร้อมใช้งานขั้นสูง เมื่อโหนดรองล้มเหลว โหนดซ่อนจะทำหน้าที่ทั้งหมดแทนโหนดสำรอง


  สถาปัตยกรรมคลัสเตอร์แบบกระจาย

  รองรับคลัสเตอร์ที่เป็นแบบ Shard แต่ละคลัสเตอร์จะประกอบด้วยอินสแตนซ์ Mongos, เซตแบบจำลอง Shard และเซตแบบจำลอง ConfigServer Shard และเซตแบบจำลอง ConfigServer ใช้เป็นสถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองสามสมาชิก ที่รับประกันบริการที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพ ApsaraDB for MongoDB ยังช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนอินสแตนซ์ Mongos มากมายและเซตจำลองของ Shard เพื่อการปรับสเกลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเส้นตรง และความสามารถในการอ่านและเขียนของฐานข้อมูล ApsaraDB for MongoDB


  การปรับสเกลที่ยืดหยุ่น

  แต่ละ Shard จะรองรับการทำงานของอินพุตและเอาต์พุตได้สูงสุด 25,600 ต่อวินาที (IOPS) ปริมาณข้อมูลสูงสุดที่แต่ละ Shard สามารถเก็บได้ คือ 2 TB หนึ่ง Shard สามารถจัดการคิวรีได้ 100,000 คิวรีต่อวินาที นอกจากนี้ โหมด Shard จะรองรับการปรับสเกลแนวระนาบแบบไม่จำกัด
  ความปลอดภัยด้านข้อมูล-การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ, การกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และการป้องกันเครือข่ายหลายชั้น
  ทำงานร่วมกับ Object Storage Service (OSS) เพื่อรองรับการสำรองข้อมูล และป้องกันเครือข่ายของคุณจากกิจกรรมอันตรายได้ถึง 90% ที่ชั้นเครือข่ายหลายชั้น

 • การสำรองและกู้คืนข้อมูล

  สำรองข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติแบบรายวัน ฟีเจอร์กู้คืนข้อมูลจากหายนะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณจากเช็คพอยต์ใดก็ได้ภายในเจ็ดวัน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การกู้คืนจากหายนะ เพื่อลดการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการปรับแต่งที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุด


  VPCs

  ปรับใช้อินสแตนซ์ทั้งหมดใน VPCs ซึ่ง VPCs คือเครือข่ายเสมือนที่สร้างขึ้นจากเครือข่ายซ้อนทับและแยกเดี่ยวออกจากกันที่ Layer-4 ของความปลอดภัย


  Anti-DDoS

  ติดตามและตรวจสอบการรับส่งข้อมูลขาเข้าแบบเรียลไทม์ สครับข้อมูลการโจมตีด้วยการกรอง IP Address ของแหล่งที่มา และทำการ Blackhole การรับส่งข้อมูลการโจมตีเมื่อเกิดการโจมตีเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มการทำงานของ Bandwitdth ให้กลับสู่สภาวะปกติ


  รายการอนุญาตสิทธิ์ที่อยู่ IP

  ช่วยให้คุณทำรายการอนุญาตได้สูงสุดถึง 1,000 IP เพื่อควบคุมและจัดการการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ

 • ระบบนิเวศน์ข้อมูล—การรับส่งและประมวลผลข้อมูลแบบยืดหยุ่น

  รองรับการรับส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลในองค์กร และฐานข้อมูลระบบคลาวด์ และทำงานร่วมกับ E-MapReduce


  DTS

  Data Transmission Service (DTS) รองรับการรับส่งข้อมูลของฐานข้อมูล RDBMS, NoSQL และ OLAP บริการนี้ยังรองรับฟีเจอร์การรับส่งข้อมูลได้หลากหลาย ทั้งการโยกย้ายข้อมูล การสมัครใช้งานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์


  การซิงค์ข้อมูลท่ามกลางอินสแตนซ์มากมาย

  รองรับการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างอินสแตนซ์ของ ApsaraDB for MongoDB ช่วยให้คุณปรับใช้สถาปัตยกรรมระบบได้หลากหลาย และรับประกันความมีประสิทธิภาพของการกู้คืนจากหายนะ


  การรับส่งข้อมูลแบบเหมือนกันและแบบไม่สอดคล้องกัน

  ทำงานร่วมกับ DTS เพื่อสนับสนุนการรับส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลระบบคลาวด์ที่หลากหลาย ApsaraDB for MongoDB ยังรองรับการรับส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล on-premise และฐานข้อมูลระบบคลาวด์ที่หลากหลาย


  วิเคราะห์ข้อมูลตามการทำงานร่วมกันของบริการต่างๆ

  ทำงานร่วมกับ E-MapReduce เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้น

 • การดำเนินการและรักษาความปลอดภัยที่ง่าย - แพลตฟอร์มการจัดการด้านการตรวจสอบและฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ รวมถึงการอัปเกรดระบบโดยอัตโนมัติ

  ให้บริการแพลตฟอร์มแสดงภาพจากข้อมูล และ O&M ที่ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงการอัปเกรดระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ


  แพลตฟอร์มการตรวจสอบ

  ติดตามตรวจสอบข้อมูลอินสแตนซ์แบบเรียลไทม์และส่งการแจ้งเตือน ข้อมูลอินสแตนซ์ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ CPU, IOPS, การเชื่อมต่อ และพื้นที่ดิสก์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทราบสถานะอินสแตนซ์ได้ทุกที่ทุกเวลา


  แพลตฟอร์มจัดการการแสดงภาพจากข้อมูล

  ช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและดำเนินการบ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการรีสตาร์ทอินสแตนซ์, การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล


  แพลตฟอร์ม DMS ที่แสดงภาพจากข้อมูล

  ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลระดับมืออาชีพ (Data Management Service: DMS) สำหรับการจัดการข้อมูลของ MongoDB แบบแสดงภาพนี้จะช่วยคุณให้จัดการฐานข้อมูล ตาราง และคลัสเตอร์อย่างง่ายดาย รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพของการพัฒนาและการบำรุงรักษาอีกด้วย


  การจัดการเวอร์ชันเคอร์เนลของฐานข้อมูล

  รองรับระบบอัปเกรดอัตโนมัติและการแก้จุดบกพร่องอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องจัดการเวอร์ชันระบบของคุณ ApsaraDB for MongoDB ยังเพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งแบบ MongoDB เพื่อการใช้งานประสิทธิภาพระบบได้สูงสุด

สถานการณ์การใช้งานของลูกค้า

 • บริการอินเทอร์เน็ต
 • การ Shard เซิร์ฟเวอร์
 • บริการข้อมูลขนาดใหญ่
บริการอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ต

การปรับสเกลประสิทธิภาพฐานข้อมูล

บริการอินเทอร์เน็ตมักมีการเติบโตทางธุรกิจและยอดผู้เข้าชมอย่างรวดเร็วเสมอ รวมถึงมีข้อมูลจำนวนมากด้วย บริการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับสเกลแนวระนาบของที่จัดเก็บข้อมูล

สิทธิประโยชน์

 • การปรับสเกลที่จัดเก็บข้อมูล

  รองรับการปรับสเกลแนวระนาบของความจุที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เก็บข้อมูลจำนวนมากได้

 • การปรับสเกลอัตราความเร็ว

  รองรับการปรับสเกลแนวระนาบของอัตราความเร็วในระบบคลาวด์

การรวมและการปรับแต่ง

การ Shard เซิร์ฟเวอร์

การ Shard เซิร์ฟเวอร์

การปรับสเกลของเซิร์ฟเวอร์แบบยืดหยุ่น

ในรูปแบบการใช้งาน Shard ของเซิร์ฟเวอร์เกม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่แทนเซิร์ฟเวอร์เดิม หรือผสานรวมสองเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการทำให้เหมือนแบบด่วน และการผสานเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องทำ Database Backup สำหรับข้อมูลส่วนเพิ่ม และการกู้คืนฐานข้อมูลตามข้อมูลประทับเวลา

สิทธิประโยชน์

 • Database Backup

  รองรับการสำรองข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนที่เพิ่มขึ้นมา (Incremental Backup)

 • การโคลนอินสแตนซ์

  สร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง

 • การสำรองและกู้คืนข้อมูล

  รองรับการกู้คืนฐานข้อมูลอิงตามข้อมูลประทับเวลา

การรวมและการปรับแต่ง

บริการข้อมูลขนาดใหญ่

บริการข้อมูลขนาดใหญ่

การรวมบริการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ราบรื่น

สำหรับการใช้งานบริการข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลจะส่งไปยังฐานข้อมูลระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลระบบคลาวด์จะส่งข้อมูลไปยังเอ็นจิ้นประมวลผล เอ็นจิ้นประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและส่งคืนผลการวิเคราะห์ไปยังฐานข้อมูล สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรับผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว

สิทธิประโยชน์

 • คิวรีข้อมูลเดิม

  ช่วยให้คุณคิวรีข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลระบบคลาวด์ได้

 • การประมวลผลและการวิเคราะห์

  รองรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

 • การซิงค์ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

  รองรับการซิงค์ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

การรวมและการปรับแต่ง

หลักสูตรการรับรอง: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ApsaraDB for MongoDB

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ApsaraDB for MongoDB บน Alibaba Cloud และมีบทช่วยสอนวิธีการใช้ MongoDB

0.01 USD

ราคาเดิม: USD 10.00

ดูรายละเอียด

การสนับสนุนที่อัปเกรดสำหรับคุณ

ให้คำปรึกษาก่อนการขายในรูปแบบ 1 ต่อ 1 พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิค 24/7 การตอบกลับที่รวดเร็ว และตั๋วสนับสนุนความช่วยเหลือที่มากขึ้น

ให้คำปรึกษาก่อนการขายในรูปแบบ 1 ต่อ 1

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติม

สนับสนุนทางเทคนิค 24/7

ขยายเวลาให้บริการจาก 10 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เป็น 24 ชั่วโมงในทุกวัน เรียนรู้เพิ่มเติม

ตั๋วสนับสนุนความช่วยเหลือฟรี 6 ครั้งต่อไตรมาส

เพิ่มจำนวนตั๋วสนับสนุนขอความช่วยเหลือฟรี! เป็น 2 เท่า จาก 3 เป็น 6 ครั้งใน 3 เดือน เรียนรู้เพิ่มเติม

การตอบกลับที่รวดเร็ว

มอบเวลาในการตอบกลับหลังการขายที่สั้นลงจาก 36 ชั่วโมง เป็น 18 ชั่วโมง เรียนรู้เพิ่มเติม
phone ติดต่อเรา