ApsaraDB for MongoDB

บริการฐานข้อมูลระบบคลาวด์ซึ่งปรับขนาดได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และยืดหยุ่น สำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติ
การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลได้จากช่วงเวลาที่กำหนด

Alibaba Cloud ApsaraDB for MongoDB คือบริการฐานข้อมูลระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และสามารถปรับสเกลได้อย่างยืดหยุ่น ปัจจุบันบริการนี้รองรับสถาปัตยกรรมเซตแบบ ReplicaSet และการ Shard ที่สามารถเรียกใช้งานได้ในไม่กี่ขั้นตอน

บริการที่มีความพร้อมใช้งานขั้นสูงของ ApsaraDB for MongoDB มีทั้งการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
การสำรองข้อมูล และความสามารถในการทนต่อภาวะหายนะของระบบ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องรับภาระงานของการจัดการฐานข้อมูล และให้คุณเน้นการทำงานกับแอปพลิเคชันและธุรกิจสำคัญของคุณ

สิทธิประโยชน์

กลไกที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูง
ปรับใช้ระบบกระจาย Apsara และสถาปัตยกรรมเซตแบบจำลองสามสมาชิก คุณสามารถสร้างแบบจำลองหลายแบบเพื่อสำรองข้อมูล
การปรับสเกลที่ยืดหยุ่น
รองรับการคลัสเตอร์เพื่อให้คุณปรับสเกลยืดหยุ่นและที่จัดเก็บข้อมูลได้แบบไม่จำกัด
การรับส่งข้อมูลแบบเหมือนกันและแบบไม่สอดคล้องกัน
รองรับการรับส่งข้อมูลแบบเหมือนกันระหว่างฐานข้อมูลในองค์กรและฐานข้อมูลระบบคลาวด์ รวมถึงการรับส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างฐานข้อมูลระบบคลาวด์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและง่ายดาย
บริการระดับมืออาชีพ
ApsaraDB for MongoDB ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยทีมงานโอเพนซอร์สของ MongoDB ApsaraDB for MongoDB ยังให้การสนับสนุนด้วยผู้บริหารจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง MongoDB (DBA) อีกด้วย