การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

โยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ดั้งเดิมของคุณไปยัง Alibaba Cloud เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพสูง และฟีเจอร์คลาวด์เนทีฟที่ได้รับการปรับปรุง

ภาพรวม

ในปี 2019 Gartner ได้ยืนยันว่า "อนาคตของตลาด DBMS Market ก็คือระบบคลาวด์" โซลูชันการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ของ Alibaba Cloud สามารถช่วยให้คุณโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย สัมผัสกับประสิทธิภาพสูง การปรับขนาดได้อย่างอัตโนมัติ และเปลี่ยนย้ายคลาวด์-เนทีฟได้โดยอาศัยเทคโนโลยีฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟชั้นนำระดับโลกของ Alibaba Cloud

โซลูชันการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle มอบระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการโยกย้ายที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือสนับสนุนการทำงาน และบริการในระดับมืออาชีพเพื่อช่วยให้คุณสามารถโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ได้อย่างราบรื่นในการปรับใช้งานในโหมดต่าง ๆ ไปยังคลาวด์สาธารณะ ไฮบริดคลาวด์ หรือคลาวด์ส่วนตัว ก่อนการโยกย้ายข้อมูลคุณสามารถใช้ฐานข้อมูลขั้นสูงและการโยกย้ายแอปพลิเคชัน (ADAM) ของ Alibaba Cloud เพื่อประเมินความเป็นไปได้ก่อนการโยกย้ายข้อมูล เลือกฐานข้อมูลปลายทางที่เหมาะสม กำหนดความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูล และประเมินค่าปริมาณการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงระยะเวลาในการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle

จุดเด่นของโซลูชันโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

 • การประเมินความพร้อมอัจฉริยะกับ ADAM

  ADAM ของอาลีบาบาคลาวด์มอบฐานข้อมูลระดับมืออาชีพ และรายงานการประเมิณความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสม รายงานค่าปัจจัยความเสี่ยง และกำหนดค่าแผนการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle อย่างครอบคลุมเพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงในการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนค่าปริมาณการดำเนินงาน ลดต้นทุนและระยะเวลาการดำเนินงาน

 • ให้ความเข้ากันได้อย่างมากกับ Oracle Syntax

  ฐานข้อมูลคลาวด์เนทีฟ ApsaraDB สำหรับ PolarDB (PolarDB-O) ของอาลีบาบาคลาวด์ นั้นให้ความเข้ากันได้อย่างมากกับ Oracle Syntax Engine ซึ่งสามารถช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานของฐานข้อมูล Oracle ได้เป็นอย่างมาก

 • โยกย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่นด้วย Zero Downtime

  Alibaba Cloud มีระเบียบวิธีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle โดยมีขั้นตอนมาตรฐานเพื่อรับประกันว่าจะมีการโยกย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่น ขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงเครื่องมือในการประเมินการโยกย้ายข้อมูล ADAM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการโยกย้ายข้อมูลที่น่าเชื่อถือ DTS ฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟปลายทางที่เข้ากันได้เป็นอย่างมากกับ Oracle Syntax และรูปแบบในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

 • ผู้นำด้านฐานข้อมูลรูปแบบคลาวด์

  ในรายงาน Gartner ปี 2020 Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้าน Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems (DBMS) ฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ปลายทางช่วยให้เทศกาลช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่น (แม้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน)

ประเมินความพร้อมในการโยกย้ายฐานข้อมูล

ปรับใช้ Advanced Database & Application Migration (ADAM) ของ Alibaba Cloud เพื่อกำหนดโปรไฟล์ฐานข้อมูล Oracle ของคุณ ประเมินความเข้ากันได้ ข้อมูลเฉพาะ และความเสี่ยงในการย้ายข้อมูลของฐานข้อมูลปลายทางที่เป็นไปได้ และประเมินต้นทุนของฐานข้อมูลปลายทาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย

3 ขั้นตอนในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

บริการ Advanced Database & Application Migration (ADAM) ของ Alibaba Cloud จะดำเนินการวัดปริมาณการเลือกฐานข้อมูล ความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูล ความเข้ากันได้ และปริมาณภาระงานในการโยกย้ายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจระหว่างการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle โดยมีขั้นตอนต่างๆ ด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้:

1. การวิจัยเชิงธุรกิจ
การวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันปัจจุบันขององค์กรคุณเพื่อประเมินการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา ทรัพยากรของฐานข้อมูลต้นทาง การวิจัยแอปพลิเคชัน และการวิจัยสถาปัตยกรรม
2. การประเมินความเป็นไปได้
หลังจากที่วิจัยเชิงธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกฐานข้อมูลปลายทางที่เหมาะสม และกำหนดแผนการประเมินโดยละเอียดเพื่อเข้าถึงความเข้ากันได้ การปฏิบัติ และความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลปลายทาง
3. การตรวจสอบยืนยันความเป็นไปได้
หลังจากประเมินการโยกย้ายข้อมูลแล้ว ให้เลือกโมดูลตัวแปร (เช่น โมดูลการโอนเงินให้แก่ร้านค้าจากการทำธุรกรรมทั่วไป) สำหรับธุรกิจบริการโยกย้ายข้อมูล การดำเนินงานทดสอบ proof-of-concept (POC) ที่ฐานข้อมูลเป้าหมายเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle และจัดทำรายงานการยืนยัน POC

ดูคู่มือวิธีใช้ ADAM ทีละขั้นตอนได้ที่ การประเมินความพร้อมในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ไปยัง Alibaba Cloud

การโยกย้ายฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันขั้นสูง

เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับ-ส่งข้อมูล

การโยกย้ายและการซิงโครไนซ์ข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ApsaraDB สำหรับ PolarDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับเจนเนอเรชันใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Data Transmission Service (DTS) บริการโยกย้ายข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถทำการโยกย้ายข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างราบรื่น พร้อมรับประกันความถูกต้อง และความสอดคล้องกันของข้อมูลอีกทั้งยังรองรับให้ธุรกิจสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น DTS สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้ในรูปแบบเรียลไทม์ ลดอัตราการ Downtime ของระบบรวมถึงความเสี่ยงในการโยกย้ายข้อมูล การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ขั้นตอน ดังนี้:

1. การปรับเปลี่ยนและการตรวจสอบยืนยันธุรกิจ
หลังจากการตรวจสอบ POC แล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการทดสอบ และตรวจสอบยืนยันระบบธุรกิจในเชิงการทำงาน ประสิทธิภาพ ความเสถียร ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาดตามการใช้งาน แผนการโยกย้ายข้อมูลล และแผนรองรับในการทำให้ธุรกิจกลับสู่สภาพเดิม
2. การซ้อมโยกย้ายข้อมูล
ดำเนินการซ้อมโยกย้ายข้อมูลเพื่อทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ และความเสถียรของระบบธุรกิจในสภาวะแวดล้อมจำลองก่อนย้ายขึ้นระบบจริง เราแนะนำให้คุณดำเนินการทดสอบย้ายข้อมูลอย่างน้อย 3-5 ครั้งก่อนทำการนำขึ้นระบบจริง
3. การย้ายระบบการผลิต
ออกแบบขั้นตอนในการโยกย้ายข้อมูล โดยอิงจากระบบธุรกิจต่าง ๆ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อรับประกันถึงความสำเร็จในการย้ายข้อมูลขึ้นระบบ

ทีมบริการฐานข้อมูลมืออาชีพของ Alibaba Cloud จะช่วยให้คุณสามารถติดตามดูระบบและฐานข้อมูลของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันว่าการประกอบธุรกิจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้เรายังสามารถจัดทำแผนการฝึกอบรมได้อย่างตามต้องการอีกด้วย

การโยกย้ายฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันขั้นสูง

เปลี่ยนย้ายฐานข้อมูลลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับ-ส่งข้อมูล

การโยกย้ายและการซิงค์ข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ApsaraDB สำหรับ PolarDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับเจนเนอเรชันใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชันการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle นี้ใช้งานได้กับ OLTP เป็นหลัก PolarDB ฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟ PolarDB ประกอบด้วย PolarDB สำหรับ MySQL, PolarDB สำหรับ PostgreSQL และ PolarDB-O ซึ่งเหล่านี้ก็ใช้สถาปัตยกรรมเดียวกัน แต่สนับสนุนกลไกการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกัน คุณยังสามารถปรับใช้งาน ApsaraDB สำหรับ PolarDB เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

ApsaraDB สำหรับ PolarDB (PolarDB-Oracle) เป็นฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟเชิงสัมพันธ์เจนเนอเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Alibaba Cloud ซึ่งสามารถปรับใช้งานเข้ากันได้เป็นอย่างมากกับ Oracle syntax engine โดยการแยกการทำงานระหว่างกันของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล และรองรับการปรับขนาดเพิ่มพลังของหน่วยประมวลผลข้อมูลได้มากถึง 1,000 คอร์ พร้อมให้ความสามารถของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่สูงถึง 100TB ซึ่งผนวกรวมกับความเสถียร ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย และความสอดคล้องของข้อมูลที่แข็งแกร่งในฐานข้อมูลส่วนกลาง ตลอดจนความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดได้ของฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ประโยชน์จากความสามารถของฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟชั้นนำระดับโลกให้มากที่สุด

นอกจากนี้ Alibaba Cloud ยังรองรับการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล OLAP ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การโยกย้ายฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันขั้นสูง

เปลี่ยนย้ายฐานข้อมูลลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับ-ส่งข้อมูล

การโยกย้ายและการซิงค์ข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ApsaraDB สำหรับ PolarDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับเจนเนอเรชันใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลเรื่องการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

ติดต่อฝ่ายขาย

ใช้ประโยชน์จากความสามารถของฐานข้อมูลคลาวด์-เนทีฟชั้นนำระดับโลกให้มากที่สุด

การจัดการความยืดหยุ่น

ApsaraDB สำหรับ PolarDB มอบการจัดการข้อมูลในรูปแบบคลาวด์-เนทีฟได้อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถอัปเกรด/ดาวน์เกรดคลัสเตอร์ เพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และอัปเกรดบริการยกระดับสมรรถนะด้านการเขียนข้อมูลเชิงธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการกำหนดค่าทรัพยากรใหม่ด้วยวิธีดั้งเดิม ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับสมดุลของ load balancing โดยอัตโนมัติและ แยกการทำงานส่วนการอ่าน/เขียนข้อมูล และยังมอบความสามารถในการการเขียน/อ่านข้อมูลการกำหนดเส้นทางของธุรกิจได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม/ลบโหนดคลัสเตอร์สำหรับการอ่านข้อมูลเท่านั้นได้อย่างยืดหยุ่นโดยที่ไม่ต้องออกจากโปรแกรม เพื่อจัดการกับคำร้องคิวรีในปริมาณต่อวินาที (QPS) ที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

การประมวลผลข้อมูลโดยพิจารณาปัจจัยด้านสถานที่และเวลาพร้อมๆ กัน

สถานการณ์ทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการบริการแผนที่ การตรวจสอบติดตามยานพาหนะ การกระจายโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ได้เป็นการกำหนดข้อบังคับใหม่ในการใช้ที่จัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลเวลา รวมถึงข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ Ganos เป็นกลไกปฏิบัติการที่พิจารณาปัจจัยด้านสถานที่และเวลาพร้อมๆ กันในตัวอันทรงพลังของ ApsaraDB สำหรับ PolarDB กลไกดังกล่าวนำเสนอโมดูลข้อมูลที่พิจารณาปัจจัยด้านสถานที่และเวลาพร้อมๆ กัน รวมถึงตัวดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐาน SQL และ SQL/MM เพื่อให้สามารถใช้ที่จัดเก็บข้อมูลได้ในที่เดียว เชื่อมโยงกับข้อมูลธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมถึงอำนวยความสะดวกให้มีการรวมระบบเข้าด้วยกัน กลไก SQL ประเภทหลากหลายรูปแบบ ที่พิจารณาปัจจัยด้านสถานที่และเวลาพร้อมๆ กันมีประเภทและฟังก์ชันข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ กลไกนี้สามารถประมวลผลข้อมูลแบบครอบคลุมและตอบสนองต่อคิวรีประเภท “สถานที่และเหตุการณ์” 100,000 รายการได้ในบันทึกข้อมูลหลายพันล้านบันทึกภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาที และมีคิวรี SQL รูปแบบใหม่ที่อาศัยแพลตฟอร์ม IoT 5G+ สามารถใช้กับระบบนำทาง โดยใช้แผนที่อัจฉริยะ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ การติดตาม IoV, City Brain และสถานการณ์อื่นๆ

การแยกข้อมูลที่เป็นที่นิยมออกจากข้อมูลที่ไม่เป็นที่นิยม

ขณะที่ธุรกิจเจริญเติบโต ปริมาณข้อมูลของธุรกิจหลักในฐานข้อมูลก็เพิ่มมากขึ้น สำหรับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่มุ่งเน้น OLTP ของ Oracle การขยายตารางข้อมูลมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคิวรีในเชิงธุรกิจ ปลั๊กอินคลาวด์-เนทีฟ oss_fdw จะแยกข้อมูลที่เป็นที่นิยมออกจากข้อมูลที่ไม่เป็นที่นิยม โดยปลั๊กอินนี้จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นที่นิยมไว้ใน Object Storage Service (OSS) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นที่นิยมจำนวนมหาศาลไว้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) และการประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) สามารถเชื่อมต่อกันเพื่อถ่ายโอนข้อมูลธุรกิจไปยังคลังข้อมูล ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานคิวรีรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจในด้านการตัดสินใจ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลเรื่องการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

ติดต่อฝ่ายขาย

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลรูปแบบคลาวด์ที่เสถียร เชื่อถือได้ ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับในเขตพื้นที่หลัก ๆ ทั่วโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • CSA STAR
 • ISO 27001
 • SOC2 Type II Report
 • C5
 • MLPS 2.0
 • MTCS

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

PrestoMall เดิมใช้ชื่อว่า 11street Malaysia เป็นแพลตฟอร์มชอปปิ้งออนไลน์ท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และแพลตฟอร์มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Presto ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์แอปที่ให้บริการหลากหลายฟีเจอร์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกพร้อมทั้งสามารถชำระเงินผ่านมือถือได้อย่างไม่วุ่นวาย

PrestoMall ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้าน IT เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นของฐานข้อมูลที่ต่ำ และเมื่อธุรกิจพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โซลูชันของ Alibaba Cloud ทำให้ PrestoMall สามารถประเมินความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ สามารถออกแบบแผนการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมได้อย่างครอบคลุม โซลูชันนี้ใช้ประโยชน์จากการโยกย้ายข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ ประกอบกับการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อลดต้นทุนและเวลาด้วยการโยกย้ายแอปพลิเคชันจากฐานข้อมูล Oracle ไปยังระบบคลาวด์อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Bybon เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตรายใหญ่ที่สุดของ Apple ในประเทศจีน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์บริการมากถึง 150 แห่งใน 100 เมืองทั่วประเทศจีน และมีวิศวกรซ่อมบำรุงจำนวน 1,200 รายรวมถึงผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่กว่า 50 ล้านคน

แอปพลิเคชันทางธุรกิจของ Bybon ได้ถูกพัฒนาและนำขึ้นใช้งานบน Alibaba Cloud แต่ไม่สามารถโยกย้ายฐานข้อมูลของ Bybon ไปไว้บนระบบคลาวด์ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลบนเครือข่าย ส่งผลให้มีความพร้อมในการใช้งานของธุรกิจที่ต่ำ โซลูชันของ Alibaba Cloud ได้ช่วยให้ Bybon สามารถวิเคราะห์รหัสธุรกิจ และดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ จากนั้น Bybon ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูล ApsaraDB for PolarDB ทดแทนฐานข้อมูลเดิมซึ่งสามารถให้ความเข้ากันได้กับระบบเดิมมากถึง 90% อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณภาระงานในการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อีกด้วย แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ได้ช่วยเร่งความเร็วของเครือข่ายและช่วยพัฒนาให้ระบบธุรกิจมีความพร้อมใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

รายงานจากนักวิเคราะห์

รายงาน Gartner Magic Quadrant ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลรูปแบบคลาวด์

Alibaba Cloud ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำในรายงาน Gartner Magic Quadrant ประจำปี 2563 ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลแบบคลาวด์ (DBMS)

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประเมินความพร้อมในการโยกย้ายฐานข้อมูล Oracle

เขียนคำอธิบายฐานข้อมูล Oracle ต้นกำเนิดของคุณ ประเมินความเข้ากันได้และประมาณการค่าใช้จ่าย

เอกสารทางเทคนิค

โซลูชันการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ไปยัง PolarDB ได้อย่างราบรื่น

เปิดตัวโซลูชันการโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพสูงพร้อมค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

โซลูชัน

การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล

โยกย้ายไปยังฐานข้อมูลระบบคลาวด์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ

โซลูชัน

การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล

ใช้ประโยชน์จากโซลูชันฐานข้อมูลระบบคลาวด์-เนทีฟสำหรับ FinTech โดยเฉพาะ

โซลูชัน

โซลูชันฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์สำหรับ Gaming

แก้ไขปัญหาด้านข้อมูลทั้งหมด ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมแบบกำหนดเองที่ให้ความเสถียรเป็นอย่างมาก

เริ่มต้นด้วยโซลูชัน Alibaba Cloud

เรียนรู้และสัมผัสกับขุมพลังของ Alibaba Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย