Robotic Process Automation - ระบบดำเนินการอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA)

ระบบดำเนินการอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation หรือ RPA) ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนงานที่ต้องทำซ้ำๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ และยังสามารถรวมกฎระเบียบและการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ เข้าไว้ในกระบวนการดำเนินงาน ซึ่ง RPA จะเข้ามาช่วยพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

การลดต้นทุนลงได้อย่างมาก
หุ่นยนต์ RPA ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการได้ถึง 80% องค์กรส่วนใหญ่สามารถทำให้ ROI เป็นบวกได้ภายใน 12 เดือน สามารถลดต้นทุนสะสมลงได้ถึง 20%

ความแม่นยำ 100%
หุ่นยนต์ RPA จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินการและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรับประกันถึงความแม่นยำของงาน

การรวมแบบไม่ล่วงล้ำ
องค์กรต่างๆ ใช้งานหุ่นยนต์ RPA เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยไม่ได้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของระบบ รวมถึงการทำงานประจำวันและคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ของระบบ IT ก็ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

สิทธิประโยชน์

หลังจากที่มีการทดสอบสมรรถนะการใช้งานภายในบริษัทมาเป็นระยะเวลา 8 ปี Alibaba Cloud RPA สามารถให้การทำงานที่ครอบคลุมในทุก ๆ ฝ่ายธุรกิจ (Business Units หรือ BUs) ของ Alibaba ได้แล้วเกือบทั้งหมด โดยเราได้วางแผนไว้ว่า RPA จะเป็นโซลูชันทั่วไปที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในตลาด เช่น งานบริการลูกค้า อีคอมเมิร์ซ และการค้าปลีกรูปแบบใหม่

 • ประสิทธิภาพสูง

  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 20 เท่า

 • การรวมข้อมูลข้ามระบบ

  สร้างตัวกลางข้อมูล (Data Mid-End) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยใช้การเชื่อมต่อข้ามระบบแบบไม่ล่วงล้ำ

 • ได้รับการสนับสนุน AI จาก Alibaba DAMO Academy

  ผสานรวมเทคโนโลยี AI เช่น การประมวลผลภาษาทั่วไป (Natural Language Processing หรือ NLP) และการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition หรือ OCR)

 • การปรับปรุง ROI

  ทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว วิธีนี้จะลดภาระของบุคลากร ส่งผลให้ประสิทธิภาพและผลตอบแทนของการลงทุน (Return on Investment หรือ ROI) ได้ดียิ่งขึ้น

 • ความสามารถในการปรับขนาดได้

  จัดเตรียมโมดูลอัตโนมัติของ SDK ขั้นสูงที่รองรับไลบรารี SDK แบบกำหนดเอง

 • ความปลอดภัยและเสถียรภาพในระดับสูง

  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแยกส่วนโดยไม่แบ่งปันให้แก่กัน (Data Silo) โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากระบบ หรือจัดเก็บข้อมูลระบบโดยใช้การออกแบบที่ไม่ล่วงล้ำ

รูปแบบและลักษณะในการใช้งาน

คลังสินค้าและโลจิสติกส์

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดคำสั่งซื้อ, การจัดการคำสั่งซื้อ, การเรียกเก็บเงินตามชิ้นสินค้า, การคาดคะเนปริมาณคำสั่งซื้อ, และการจัดการสินค้าในสต็อก (Stock-Keeping Unit หรือ SKU)

การค้าปลีกแบบอีคอมเมิร์ซ

การกระทบยอดอีคอมเมิร์ซ, การจัดเรียงคำสั่งซื้อ, การแก้ไขที่อยู่, รายการสินค้าคงคลัง, การตรวจหาคำที่มีความเสี่ยง, การตอบสนองอย่างชาญฉลาด, และการรีวิวโฆษณา

การทดสอบการดำเนินการและการบำรุงรักษา (O&M)

การตรวจสอบสมรรถนะ, การตรวจสอบความสามารถ, การแจ้งเตือน, การปิด O&M แบบอัตโนมัติ, การล้างรายการบันทึก, การทดสอบ, และการอัปเกรด

การประมวลผลข้อมูลและเอกสาร

การรวมตาราง, การจัดเรียงรายงาน, การคำนวณและการสร้างรายงานแบบอัตโนมัติ, การแบ่งตาราง, การล้างข้อมูล, การวิเคราะห์ตรรกะ, การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, การรวมข้อมูล, และการทำเหมืองข้อมูล

การจัดการข้อความ

การตรวจหาข้อมูลอัตโนมัติ, การตอบกลับอัตโนมัติ, ตัวเตือนข้อความใหม่, สัญญาณเตือนความผิดปกติ, และการตอบสนองอย่างชาญฉลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูลักษณะการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา ที่นี่ >

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

หุ่นยนต์ RPA ใช้วิธีการปรับใช้งานในรูปแบบไม่ล่วงล้ำและมีการใช้งานที่แยกออกจากแอปพลิเคชันของธนาคาร การปรับใช้งานของหุ่นยนต์ RPA ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลง หรืออัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานหลักทางด้าน IT ของธนาคารแต่อย่างใด

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

RPA ทำให้การรวมข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์กลายเป็นเรื่องง่าย มอบวิธีการที่ทำให้กระบวนการทางการแพทย์ง่ายขึ้นและลดภาระงานของบุคลากร

อุตสาหกรรมการศึกษา

หุ่นยนต์ RPA เพื่อการศึกษาสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ในบางกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน การรับสมัคร การเข้าร่วม การประชุม การเตรียมการเรียนการสอน การจัดซื้อ การจัดการคะแนน งานทรัพยากรบุคคล และการเงิน

อุตสาหกรรมการค้าปลีก

การใช้งาน RPA ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูในอุตสาหกรรมการค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องการใช้งาน RPA เพื่อลดความซับซ้อนของการไหลเวียนในผลิตภัณฑ์และชิงความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด

อุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบ

บริษัทด้านการผลิตและการประกอบใช้ RPA เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ และลดระยะเวลาของขั้นตอนในการดำเนินงานลงได้ วิธีนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในธุรกิจหลักให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน และลดภาระของบุคลากรได้เป็นอย่างมาก

อุตสาหกรรมการประกันภัย

RPA ช่วยเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานในแต่ละวัน และช่วยบริหารจัดการในธุรกิจของบริษัทประกัน คุณจะไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ถอดข้อความด้วยตนเองอีกต่อไป RPA จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรคลาวด์ไฮบริดกับ Alibaba Cloud และทำงานด้วย RPA ร่วมกัน

เข้าร่วมตอนนี้