×
Community Blog DevOps là gì ?

DevOps là gì ?

DevOps là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành)

DevOps là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành) . DevOps là một sự kết hợp của các nguyên lý, thực hành, quy trình và các tool giúp tự động hóa quá trình lập trình và chuyển giao phần mềm . DevOps là một thuật ngữ để chỉ một tập hợp các hành động trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin của các lập trình viên và chuyên viên tin học khi cùng làm việc để tự động hóa quá trình chuyển giao sản phẩm phần mềm và thay đổi kiến trúc hệ thống.

devops_tools

DevOps là một phương pháp quản lý và phát triển phần mềm mới so với các cách tiếp cận truyền thống của quản lý dự án. DevOps thay đổi cách tiếp cận truyền thống là phát triển và thử nghiệm riêng biệt. Các nhóm hoạt động theo cách hợp tác trong đó cả hai nhóm đều tích cực tham gia trong suốt vòng đời dịch vụ. DevOps sẽ giúp tối ưu hóa 2 giai đoạn phát triển phần mềm này giúp đẩy cao tốc độ phát triển và cải tiến sản phẩm so với các quy trình quản lý và phát triển phần mềm truyền thống

Có 7 giai đoạn trong vòng đời DevOps:

 • Phát triển liên tục (CD) – Continuous development
 • Tích hợp liên tục (CI) – Continuous integration
 • Kiểm tra liên tục – Continuous testing
 • Triển khai liên tục – Continuous Deployment
 • Phản hồi liên tục – Continuous Feedback
 • Giám sát liên tục – Continuous Monitoring
 • Hoạt động liên tục – Continuous Operations

Các lợi ích của DevOps bao gồm:

 • Tăng tốc độ triển khai sản phẩm
 • Giảm thiểu thời gian phát triển sản phẩm
 • Tăng khả năng phục hồi sau khi có sự cố
 • Tăng tính linh hoạt và khả năng thích nghi với thay đổi
 • Tăng sự hợp tác giữa các nhóm phát triển và vận hành
 • Giảm thiểu rủi ro và chi phí

Một số công cụ DevOps thông dụng được biết đến bao gồm :

 • Git & GitHub – Quản lý mã nguồn (Hệ thống kiểm soát phiên bản)
 • Jenkins – Máy chủ tự động, với các plugin được xây dựng để phát triển CI / CD pipelines
 • Selenium – Kiểm thử tự động
 • Docker – Container hóa phần mềm
 • Kubernetes – Công cụ điều phối container
 • Puppet – Quản lý cấu hình và triển khai
 • Terraform - Đơn giản hóa việc khởi tạo và quản lý tài nguyên

Các kỹ năng cần thiết để trở thành DevOps bao gồm :

 • Kiến thức về các công cụ và phần mềm liên quan đến DevOps
 • Kiến thức về các quy trình phát triển phần mềm
 • Kỹ năng lập trình
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng giao tiếp và hợp tác

Roadmap để trở thành DevOps

devops_page_0001

Alibaba Cloud Container Service Portfolio

alibabacloud

Tham khảo

0 0 0
Share on

Tran Phuc Hau

18 posts | 4 followers

You may also like

Comments

Tran Phuc Hau

18 posts | 4 followers

Related Products