×
Community Blog Alibaba Cloud là gì ?

Alibaba Cloud là gì ?

Alibaba Cloud, còn được gọi là Aliyun, là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ cho doanh nghiệp và cá nhân.

Alibaba Cloud là gì ?

Alibaba Cloud, còn được gọi là Aliyun, là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ cho doanh nghiệp và cá nhân. Nền tảng này cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm máy chủ ảo, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và máy học.

Alibaba_Cloud

Alibaba Cloud được thành lập vào năm 2009 và là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới. Nền tảng này được sử dụng bởi hơn 2.400 doanh nghiệp và 200 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Dịch vụ Alibaba Cloud bao gồm:

 • Elastic Compute Service (ECS): Dịch vụ máy chủ ảo cho phép khách hàng tạo và quản lý các máy chủ ảo trong đám mây.
 • Object Storage Service (OSS): Dịch vụ lưu trữ đối tượng cho phép khách hàng lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng.
 • Relational Database Service (RDS): Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ cho phép khách hàng tạo và quản lý các cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây.
 • Elastic Load Balancing (ELB): Dịch vụ cân bằng tải cho phép khách hàng cân bằng tải cho các ứng dụng của người dùng.
 • Data Analytics Service (DAS): Dịch vụ phân tích dữ liệu cho phép khách hàng phân tích dữ liệu của người dùng trong đám mây.
 • Artificial Intelligence (AI) Service: Dịch vụ trí tuệ nhân tạo cho phép khách hàng sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các ứng dụng của người dùng.
 • Machine Learning (ML) Service: Dịch vụ máy học cho phép khách hàng sử dụng máy học để xây dựng các ứng dụng của người dùng.
 • Container Service for Kubernetes (ACK): dịch vụ đám mây cung cấp các tính năng cần thiết để xây dựng và triển khai các ứng dụng Kubernetes
 • Anti-DDoS: là một dịch vụ bảo mật đám mây của Alibaba Cloud được thiết kế để giúp bạn bảo vệ các ứng dụng và tài nguyên của mình khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS)
 • Và nhiều dịch vụ khác

Lợi ích khi sử dụng Alibaba Cloud

Alibaba Cloud cung cấp một loạt các lợi ích cho doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm:

 • Linh hoạt: Alibaba Cloud cung cấp một loạt các dịch vụ có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Tiết kiệm chi phí: Alibaba Cloud cung cấp một loạt các dịch vụ có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
 • An toàn: Alibaba Cloud cung cấp một loạt các tính năng bảo mật để giúp bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Dễ sử dụng: Alibaba Cloud cung cấp một loạt các tài nguyên và hướng dẫn để giúp doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng sử dụng nền tảng này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng điện toán đám mây linh hoạt, tiết kiệm chi phí, an toàn và dễ sử dụng, thì Alibaba Cloud là một lựa chọn tuyệt vời.

Tham khảo

0 0 0
Share on

Read previous post:

Alibaba Cloud Academy

Read next post:

Bóng ma Ransomware

Tran Phuc Hau

18 posts | 4 followers

You may also like

Comments

Tran Phuc Hau

18 posts | 4 followers

Related Products