Quản trị CNTT doanh nghiệp

Giải pháp Quản trị CNTT doanh nghiệp của Alibaba Cloud là một giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn các tài nguyên và dịch vụ đám mây, quyền truy cập và các yêu cầu về tuân thủ sau khi ứng dụng đám mây. Nhờ đó, bạn có thể kiểm soát hoàn toàn các tài nguyên và dịch vụ đám mây cũng như quyền truy cập, đồng thời giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Tổng quan

Giải pháp này giúp doanh nghiệp của bạn kiểm soát một cách an toàn quyền truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ đám mây của mình, thiết lập một hệ thống phân cấp tài khoản rõ ràng (một hoặc nhiều tài khoản) để thể hiện được cấu trúc tổ chức của bạn để quản lý tài nguyên đám mây hiệu quả hơn, đồng thời theo dõi mức chi tiêu, theo dõi những thay đổi về tài khoản và cấu hình nhằm giúp bạn đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và tuân thủ.

Điểm nổi bật của giải pháp

Một khung thống nhất

Giải pháp này cung cấp quyền và chính sách một cách linh hoạt và chi tiết, các dịch vụ quản lý tài nguyên cùng với hơn 100 quy tắc tuân thủ được định sẵn có thể áp dụng ngay.

Cập nhật theo yêu cầu tuân thủ mới nhất

Alibaba Cloud luôn cập nhật các yêu cầu từ tiêu chuẩn Bảo vệ an ninh mạng tuyệt mật 2.0 của Trung Quốc và có một đội ngũ chuyên gia chuyên xác định các tiêu chuẩn để xây dựng các hệ thống tuân thủ quy định trên đám mây.

Quản lý tài nguyên dễ dàng

Giải pháp này cung cấp cho bạn một biện đơn giản để tăng hiệu quả quản lý tài nguyên của mình bằng cách cho phép bạn thiết lập cấu trúc tổ chức rõ ràng cho một hoặc nhiều tài khoản dựa trên nhu cầu kinh doanh, cũng như theo dõi mức chi tiêu của từng tài khoản hoặc dự án.

Thách thức về quản trị CNTT

Những thách thức lớn

Quản lý nhận dạng & kiểm soát quyền truy cập

Các doanh nghiệp cần có các chức năng bảo mật tài nguyên và tài khoản một cách toàn diện và tiên tiến. Trong đó bao gồm chức năng quản lý tài khoản, chẳng hạn như tạo, xác thực và tạo nhóm, xác định các chính sách dựa trên vai trò chi tiết cho quyền truy cập tài nguyên cá nhân, cũng như đảm bảo tài nguyên được cô lập và chỉ được truy cập khi được phép.

Quản lý nhiều tài khoản

Khi một tài khoản duy nhất không thể đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tạo nhiều tài khoản theo hệ thống cấp bậc tương tự như cấu trúc tổ chức của họ. Ngoài ra, họ cần phải đảm bảo rằng các tài khoản khác nhau có thể được quản lý bởi các nhóm khác nhau, trong khi quyền truy cập vào tài nguyên được chia sẻ của các tài khoản này vẫn không thay đổi.

Đáp ứng yêu cầu kiểm tra và tuân thủ

Các doanh nghiệp cần chứng minh rằng mình đáp ứng các yêu cầu này bằng sự trợ giúp của hệ thống kiểm tra có sẵn. Hệ thống này có thể giám sát và theo dõi tất cả các hoạt động từ toàn bộ các tài khoản và người dùng. Ngoài ra, họ cũng phải lưu lại lịch sử thay đổi cấu hình để phục vụ cho việc kiểm tra tuân thủ.

Giải pháp của chúng tôi

Resource Access Management

Resource Access Management (RAM) là một dịch vụ kiểm soát nhận dạng và quyền truy cập, cho phép bạn quản lý tập trung các tài khoản người dùng của mình và kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên của bạn một cách an toàn. Bạn có thể tạo người dùng RAM và nhóm người dùng RAM để cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào tài nguyên của bạn dựa trên các tiêu chí này. RAM cung cấp cho bạn các chức năng kiểm soát quyền truy cập thống nhất, kiểm soát quyền truy cập có điều kiện, liên kết nhận dạng dễ sử dụng và đăng nhập một lần, kiểm soát quyền truy cập chi tiết, chính sách cấp quyền được định trước và phương thức truy cập đa dạng.


Resource Management

Resource Management cung cấp một số tính năng chính để giúp bạn quản lý tài sản và tài nguyên CNTT của mình, bao gồm nhóm tài nguyên và thư mục tài nguyên. Với thư mục tài nguyên, bạn có thể thiết lập cấu trúc nhiều tài khoản để liên kết các tài khoản khác nhau với các tài nguyên khác nhau, trong khi các nhóm tài nguyên cho phép bạn quyết định cách sắp xếp các tài nguyên cấp thấp hơn trong một tài khoản. Vì vậy, bạn có thể quy định một hệ thống phân cấp thể hiện mô hình quản lý tài nguyên của mình, bao gồm cả các loại đối tượng như danh mục, thư mục, tài khoản và tài nguyên nhóm để sắp xếp và quản lý tài nguyên của bạn hiệu quả hơn, đồng thời có thể theo dõi mức chi tiêu và chi phí của mình theo dự án hoặc tài khoản.

ActionTrail & Cloud Config

ActionTrail giúp bạn theo dõi tất cả các hoạt động do tài khoản Alibaba Cloud thực hiện, dù là qua các bảng điều khiển, API, SDK hay CLI. Bạn có thể tải xuống các sự kiện được theo dõi này hoặc lưu vào bộ lưu trữ trên đám mây. Các sự kiện được theo dõi là dữ liệu quan trọng để bạn tiến hành phân tích hành vi, phân tích bảo mật, theo dõi thay đổi tài nguyên cũng như đánh giá kiểm tra và tuân thủ. Cloud Config là một dịch vụ kiểm tra cấu hình có thể cung cấp lịch sử cấu hình của tài nguyên đám mây và kiểm tra sự tuân thủ của các cấu hình tài nguyên. Sản phẩm này giúp bạn thiết lập cơ sở hạ tầng tự giám sát cùng với việc đảm bảo tuân thủ liên tục.

Tìm hiểu thêm về Quản trị CNTT doanh nghiệp trên Alibaba Cloud

Liên hệ bộ phận bán hàng

Cách thức hoạt động

Thách thức của bạn

Đây là tình huống dành cho những khách hàng cần quản lý quyền và tài nguyên đám mây theo thuộc tính doanh nghiệp. Cụ thể, những khách hàng này cần sắp xếp tài nguyên theo các nhóm, chẳng hạn như dự án, mã công ty, phòng ban và dòng sản phẩm, sau đó cài đặt quyền truy cập cho các nhóm đó. Bằng cách này, họ có thể đảm bảo sự tách biệt giữa các loại tài nguyên khác nhau và cấp quyền truy cập khi cần.

Giải pháp của chúng tôi

 • Bạn có thể sử dụng các nhóm người dùng để kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể sắp xếp người dùng vào các nhóm người dùng, tùy vào vai trò mà mỗi người đảm nhiệm cũng như các nhiệm vụ họ cần thực hiện. Ví dụ: bạn có thể tạo các nhóm người dùng cho quản trị viên, nhà phát triển và chuyên viên tài chính. Bạn có thể cấp quyền riêng biệt cho các nhóm người dùng để truy cập tài nguyên. Khi bạn thêm một người dùng vào một nhóm người dùng, người dùng đó sẽ tự động có các quyền của nhóm này.

 • Bạn cũng có thể sử dụng nhóm tài nguyên để tạo tài nguyên cụm có chức năng tương tự với nhau. Khi cấp quyền, bạn có thể cho phép một nhóm người dùng cụ thể truy cập các tài nguyên trong một nhóm tài nguyên nhất định.

 • Sản phẩm cụ thể theo vấn đề

  Resource Access Management

 • Resource Management

Thách thức của bạn

Đây là tình huống dành cho những khách hàng cần một kiến trúc quản lý tài khoản cao cấp hơn để xử lý nhiều tài khoản Alibaba Cloud được liên kết với một tài khoản chính của doanh nghiệp.

Giải pháp của chúng tôi

 • Bạn có thể tạo tài khoản doanh nghiệp chính trên Alibaba Cloud và một hệ thống phân cấp các đơn vị tổ chức. Bạn có thể tạo tối đa năm cấp cho các đơn vị tổ chức trong hệ thống phân cấp này để thể hiện cấu trúc tổ chức của mình. Sau đó, bạn có thể thêm các tài khoản thành viên vào từng đơn vị tổ chức. Bằng cách này, bạn có thể quản lý quyền tài khoản của mình, tính toán và phân tích chi phí, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu tuân thủ và nhiều lợi ích khác.

 • Sản phẩm cụ thể theo vấn đề

  Resource Management

Thách thức của bạn

Đây là tình huống dành cho những khách hàng cần kiểm tra tất cả các hoạt động xảy ra trên đám mây và để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ liên quan. Những khách hàng này thường cần theo dõi và đánh giá các thay đổi cấu hình dựa trên sự bảo mật, tuân thủ và chính sách của công ty. Họ cũng cần nhận được cảnh báo nếu xuất hiện cấu hình bất thường. Và đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, họ phải đáp ứng các yêu cầu kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn Bảo vệ an ninh mạng tuyệt mật 2.0 của Trung Quốc.

Giải pháp của chúng tôi

 • Alibaba Cloud cung cấp một loạt các chức năng kiểm tra để hỗ trợ kiểm tra các hoạt động và cấu hình trên đám mây. Ví dụ, bạn có thể sử dụng ActionTrail để theo dõi, hợp nhất và phân tích tất cả các hoạt động được người dùng đám mây thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Cloud Config để thiết lập các quy tắc tuân thủ của riêng mình nhằm theo dõi và kiểm soát các thay đổi cấu hình. Khi cấu hình không tuân thủ được sử dụng, người chịu trách nhiệm (được chỉ định trước đó) sẽ được thông báo và có thể thực hiện hành động ngay lập tức. Các chức năng này là yếu tố quan trọng để giúp bạn đảm bảo cả hoạt động lẫn cấu hình đều tuân thủ yêu cầu, bao gồm tiêu chuẩn bảo vệ an ninh mạng tuyệt mật 2.0 của Trung Quốc cho các hoạt động kinh doanh của bạn tại Trung Quốc.

 • Sản phẩm cụ thể theo vấn đề

  ActionTrail

 • Cloud Config

Tài nguyên liên quan

Biện pháp tốt nhất

Hỗ trợ kiểm tra cấu hình và hoạt động trên Alibaba Cloud

Với sự kết hợp giữa nhiều dịch vụ của Alibaba Cloud, bạn có thể chủ động quản trị dựa trên chức năng kiểm tra hiệu quả và giám sát tự động, cũng như cảnh báo về tất cả các tài nguyên đám mây của bạn.

Blog

Thiết lập giai đoạn triển khai cấp doanh nghiệp trên Alibaba Cloud

Bài viết này hướng dẫn cho bạn biết cách thiết lập quy trình triển khai cấp doanh nghiệp để quản lý hàng nghìn người dùng trong khi vẫn duy trì quản trị tập trung trên đám mây.

Trung tâm tài liệu

Resource Access Management

Resource Access Management (RAM) là một dịch vụ do Alibaba Cloud cung cấp để quản lý thông tin nhận dạng người dùng và quyền truy cập tài nguyên.

Trung tâm tài liệu

ActionTrail

ActionTrail là một dịch vụ của Alibaba Cloud ghi lại các hoạt động xảy ra đối với tài nguyên Alibaba Cloud của bạn.

Trung tâm tài liệu

Cloud Config

Một dịch vụ kiểm tra cấu hình dùng để theo dõi và kiểm tra các cấu hình tài nguyên Alibaba Cloud của bạn, giúp bạn tuân thủ các yêu cầu về cấu hình tài nguyên.

Trung tâm tài liệu

Resource Management

Resource Management cung cấp một số tính năng chính để giúp bạn quản lý tài sản và tài nguyên CNTT của mình, bao gồm nhóm tài nguyên và thư mục tài nguyên.

Xem tất cả

Bản dùng thử miễn phí giúp bạn xây dựng thành công lớn!

Bắt đầu xây dựng với hơn 40 sản phẩm và lên đến 12 tháng sử dụng Elastic Compute Service

Bắt đầu miễn phí