Thailand Innovation Accelerator

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพรวม

สร้างเส้นทางนวัตกรรมที่หลากหลายผ่าน Alibaba Cloud Thailand Innovation Accelerator เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด

ทำไมต้องเป็นประเทศไทย?

ทำไมต้องเป็นประเทศไทย?

- เพื่อเอาชนะจากความรู้และความสามารถท้องถิ่นเพื่อบริการอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น
- เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตระดับสากลโดยการเปิดโอกาสให้รู้จักกับลูกค้าของ Alibaba Cloud ทั่วโลก
- เพื่อสอดคล้องกับโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพของรัฐบาลไทย

Innovation Accelerator คืออะไร?

Innovation Accelerator คืออะไร?

- แพลตฟอร์มที่รวบรวมห้องปฏิบัติการ start ups ISV partner และ VC ทั้งหมดเพื่อสร้างโหนดระดับโลก สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
- สำหรับการพัฒนาองค์กร เราได้เปิดเสาหลักสี่ประการ : Web 3.0, Go Thailand, Sustainability และ Digital Platforms

ทำไมต้องสร้าง Innovation Accelerator?

ทำไมต้องสร้าง Innovation Accelerator?

- เพื่อให้บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อขอคำแนะนำและ/หรือให้คำปรึกษา
- สร้างความร่วมมือเพื่อดึงดูดเยาวชนที่มีความสามารถให้เข้าร่วม เรียนรู้ และปรับปรุงนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของ Thailand Innovation Accelerator

FinTech/Web3.0
Sustainablility
Digital Platforms
Go Thailand
FinTech/Web3.0

การใช้เทคโนโลยีจาก Alibaba Cloud เพื่อให้บริการทางการเงินและปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน เราได้นำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์, eKYC, AML, บล็อกเชน, และปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เรามุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงินและบริการทางการเงิน และเพิ่มความสะดวกสบายในกระบวนการทางการเงิน นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังสามารถมองเห็นได้เป็นเว็บที่มีลักษณะแบบกระจายและให้บริการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้ ในฐานะผู้ให้บริการพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบนิเวศของเรา การให้บริการ Web 3 อย่างเช่น บริการ Full Node, การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ, การจัดการกุญแจส่วนตัวและชุดเครื่องมือการพัฒนา Dapp เพื่อลดขีดจำกัดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Web3.0 และรับข้อกำหนดที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ๆ

Sustainability

Alibaba Cloud มีเป้าหมายที่จะใช้ความพยายามทุกทางเพื่อประสานทรัพยากรเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นระบบรวมกับลูกค้าของเรา ด้วยบริการของ Alibaba Cloud Enterprise เช่น Carbon Vision, Carbon Expert, และ Low Carbon Community เรามุ่งหวังที่จะช่วยองค์กรในการรายงานและบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน การประหยัดพลังงานและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงการสร้างชุมชนที่มีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำในหมู่ผู้ใช้สุดท้ายของพวกเขา

Digital Platforms

Alibaba Cloud เป็นผู้ให้บริการบริการคลาวด์ชั้นนำที่ให้บริการความหลากหลายในบริการคำนวณบนคลาวด์ อีกทั้ง แพลตฟอร์มดิจิทัลของ Alibaba เช่น แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มบริการผู้บริโภคเช่นนักซื้อและผู้ขาย บริการคลาวด์ของ Alibaba Cloud ทำงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจได้รับระบบนิเวศออนไลน์อย่างครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างคลาวด์ไปจนถึงความสามารถของแพลตฟอร์มดิจิทัล

Go Thailand

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นที่ใช้งานได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ Alibaba Cloud จะช่วยธุรกิจของคุณที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีความล่าช้าในเครือข่ายต่ำและทีมสนับสนุนในสถานที่ ซึ่งจะช่วยในการสร้างความสำเร็จของคุณในประเทศไทยได้อย่างเรียบง่าย

FinTech/Web3.0
FinTech/Web3.0

การใช้เทคโนโลยีจาก Alibaba Cloud เพื่อให้บริการทางการเงินและปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน เราได้นำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์, eKYC, AML, บล็อกเชน, และปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เรามุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงินและบริการทางการเงิน และเพิ่มความสะดวกสบายในกระบวนการทางการเงิน นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังสามารถมองเห็นได้เป็นเว็บที่มีลักษณะแบบกระจายและให้บริการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้ ในฐานะผู้ให้บริการพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบนิเวศของเรา การให้บริการ Web 3 อย่างเช่น บริการ Full Node, การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ, การจัดการกุญแจส่วนตัวและชุดเครื่องมือการพัฒนา Dapp เพื่อลดขีดจำกัดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Web3.0 และรับข้อกำหนดที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ๆ

Sustainablility
Sustainability

Alibaba Cloud มีเป้าหมายที่จะใช้ความพยายามทุกทางเพื่อประสานทรัพยากรเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นระบบรวมกับลูกค้าของเรา ด้วยบริการของ Alibaba Cloud Enterprise เช่น Carbon Vision, Carbon Expert, และ Low Carbon Community เรามุ่งหวังที่จะช่วยองค์กรในการรายงานและบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน การประหยัดพลังงานและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงการสร้างชุมชนที่มีระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำในหมู่ผู้ใช้สุดท้ายของพวกเขา

Digital Platforms
Digital Platforms

Alibaba Cloud เป็นผู้ให้บริการบริการคลาวด์ชั้นนำที่ให้บริการความหลากหลายในบริการคำนวณบนคลาวด์ อีกทั้ง แพลตฟอร์มดิจิทัลของ Alibaba เช่น แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มบริการผู้บริโภคเช่นนักซื้อและผู้ขาย บริการคลาวด์ของ Alibaba Cloud ทำงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจได้รับระบบนิเวศออนไลน์อย่างครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างคลาวด์ไปจนถึงความสามารถของแพลตฟอร์มดิจิทัล

Go Thailand
Go Thailand

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นที่ใช้งานได้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ Alibaba Cloud จะช่วยธุรกิจของคุณที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีความล่าช้าในเครือข่ายต่ำและทีมสนับสนุนในสถานที่ ซึ่งจะช่วยในการสร้างความสำเร็จของคุณในประเทศไทยได้อย่างเรียบง่าย

สิทธิประโยชน์

1 โซลูชันนวัตกรรม
 • - การแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลสินค้าล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • -ค้นหากรณีการใช้งานสำหรับโซลูชันลูกค้าเพื่อให้การเข้าสู่ตลาดดีขึ้น
 • - พัฒนาและการค้าขายโซลูชันร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและเล็กท้องถิ่น และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี
2 การสนับสนุนลูกค้า
 • - คูปองเพื่อสนับสนุน Pilot หรือ POC
 • - การสนับสนุนการย้ายข้อมูลจากทีม TAM และทีม PM
 • -ส่วนลดสินค้าสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติ
 • -โปรแกรมการฝึกอบรมทุกเดือนฟรี และการสอบ ACP ฟรี
3 การร่วมมือทางการตลาด
 • - ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด ซึ่งรวมถึงวันการสาธิต, การประชุมอุตสาหกรรม, เวบินาร์ และอื่น ๆ
 • - การถ่ายวิดีโอร่วมการตลาด
 • - โอกาสที่จะได้รับการแนะนำไปยัง VC

เข้าร่วมโครงการกับเรา

 • Innovation Partner

  พันธมิตรของเราที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้มาหลายปี และสามารถแบ่งปันทรัพยากรของพวกเขาให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา

 • Industry Advisor

  ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำสามารถสอน, ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อส่งเสริมสิงคโปร์ที่มีนวัตกรรมมากขึ้น

 • University/Community Ambassador

  นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่มีความหลงใหลในอุตสาหกรรม, ยินดีที่จะเรียนรู้ และพร้อมที่จะมอบไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคม

รับคูปองตอนนี้เพื่อสนับสนุนและเร่งธุรกิจของคุณ!

phone ติดต่อเรา