Giải pháp DevOps

Tăng tốc độ phát triển và cung cấp phần mềm nhờ tích hợp giải pháp DevOps với đám mây

Chúng tôi đang hỗ trợ 1.000 USD tín dụng cho các tổ chức đủ điều kiện để tiếp sức cho cuộc chiến chống lại COVID-19. Đăng ký ngay

Nhiều năm qua, các tổ chức CNTT đã duy trì đội ngũ phát triển và vận hành dưới dạng các thực thể tách biệt với nhau. Mặc dù có chung mục tiêu của tổ chức, nhưng các đội ngũ hoạt động song song này thường xung đột với nhau. Nhiều tổ chức đã nhận ra sự cấp thiết của việc tạo dựng một mô hình phát triển và cung cấp phần mềm mới, thống nhất; mô hình ấy đã phát triển thành phương pháp DevOps.

Lợi ích

Alibaba Cloud cung cấp các chức năng quản lý ứng dụng bộ chứa hiệu suất cao có thể mở rộng quy mô, cũng như khả năng xây dựng, thay đổi quy mô và quản lý cụm tối giản. Các công cụ vận hành và bảo trì tự động, nguồn mở của chúng tôi giúp doanh nghiệp quản lý cơ sở hạ tầng đám mây phức tạp, tạo hình ảnh nhanh chóng và triển khai các giải pháp trên kiến trúc đa đám mây.

Tải xuống sách trắng
Tự động hóa dễ dàng
Tự động hóa dễ dàng

Dễ dàng tạo ảnh và tiến hành kiểm tra thông qua chức năng tự động hóa

Giám sát toàn diện
Giám sát toàn diện

Quản lý các bộ chứa bằng nhiều công cụ nguồn mở khác nhau

Doanh nghiệp linh hoạt
Doanh nghiệp linh hoạt

Tích hợp liền mạch nhiều đơn vị kinh doanh

Triển khai nhanh
Triển khai nhanh

Triển khai nhanh các giải pháp thông qua chức năng Tích hợp và phân phối liên tục