VPN Gateway

VPN Gateway là một dịch vụ hoạt động bằng Internet giúp thiết lập kết nối giữa VPC và trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn.

VPN Gateway được sử dụng để truyền lưu lượng được mã hóa giữa các VPC của Alibaba Cloud và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, mạng văn phòng doanh nghiệp hoặc các nền tảng Internet qua mạng Internet. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để thiết lập các kết nối đáng tin cậy và an toàn khi truyền dữ liệu. Theo các quy định và luật pháp của Trung Quốc, VPN Gateway của Alibaba Cloud không thể được sử dụng như một dịch vụ truy cập Internet.

Lợi ích

Bảo mật
Hỗ trợ Trao đổi khóa Internet (IKE), IPsec và SSL để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của việc truyền dữ liệu.
Tính khả dụng cao
Áp dụng kiến trúc dự phòng nóng để giúp chuyển đổi dự phòng một cách nhanh chóng, làm việc liên tục và không có thời gian tạm ngừng dịch vụ.
Hiệu quả chi phí
Cung cấp các kết nối an toàn hoạt động bằng internet để triển khai dịch vụ điện toán đám mây lai, hiệu quả hơn về chi phí so với các kênh thuê riêng.
Dễ sử dụng
VPN Gateway là dịch vụ có thể sử dụng ngay, hỗ trợ cấu hình động để triển khai nhanh chóng.

Các tính năng

 • Kết nối trung tâm dữ liệu đám mây và trung tâm dữ liệu tại chỗ

  Thiết lập các kết nối an toàn để kết nối các trung tâm dữ liệu tại chỗ và VPC. Điều này đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của kiến trúc đám mây lai.


  Giao thức chuẩn

  Hỗ trợ các giao thức IPsec và IKE tiêu chuẩn để truyền dữ liệu an toàn.


  Kết nối giữa các địa điểm

  Kết nối trung tâm dữ liệu doanh nghiệp với các VPC.


  Phân phối nhanh

  Nhanh chóng thiết lập các kết nối VPN bằng Internet an toàn để triển khai điện toán đám mây lai.

 • Thanh toán theo mức sử dụng và quản lý hiệu quả

  Tất cả tài nguyên trong đám mây được tính phí dựa trên mức sử dụng thực tế của bạn. VPN Gateway cung cấp nhiều phương thức quản lý tài nguyên.


  Quản lý hiệu quả

  Hỗ trợ phương thức tính phí trả theo mức sử dụng. VPN Gateway là dịch vụ có thể sử dụng ngay, hỗ trợ cấu hình động để triển khai nhanh chóng.


  Nhiều phương pháp quản lý

  Bạn có thể gọi dịch vụ VPN Gateway qua API hoặc SDK của dịch vụ hoặc quản lý dịch vụ trong bảng điều khiển trực quan.

 • Kết nối nền tảng Internet an toàn

  Hỗ trợ VPN SSL để bảo mật các kết nối được thiết lập từ nền tảng Internet đến VPC.

Tình huống của khách hàng

 • Kiến trúc điện toán đám mây lai bảo mật
Kiến trúc điện toán đám mây lai bảo mật

Kiến trúc điện toán đám mây lai bảo mật

Truyền dữ liệu an toàn giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và đám mây

Trong tình huống này, hệ thống kinh doanh chứa cả trung tâm dữ liệu tại chỗ và trung tâm dữ liệu đám mây. Các mô-đun doanh nghiệp được tạo dựa trên các VPC của Alibaba Cloud để xây dựng một mạng lưới điện toán đám mây hoàn toàn biệt lập. Các trung tâm dữ liệu tại chỗ và trung tâm dữ liệu đám mây trao đổi dữ liệu doanh nghiệp qua Internet.

Lợi ích

 • Kiến trúc điện toán đám mây lai

  Sử dụng các mạng được xác định bằng phần mềm. Nhờ đó, bạn có thể tùy chỉnh và quản lý mạng của mình. Mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với VPN Gateway sẽ có hiệu lực tức thì, theo thời gian thực.

 • Truyền dữ liệu an toàn

  Giao tiếp giữa các VPC cô lập được mã hóa IPsec, để bảo mật dữ liệu của bạn trên Internet và tránh dữ liệu bị tiết bộ.

 • Hiệu quả chi phí

  Các cổng VPN được sử dụng để kết nối các trung tâm dữ liệu tại chỗ và đám mây để giảm chi phí.

Tích hợp và cấu hình

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm