Server Load Balancer

Đáp ứng tình trạng lưu lượng truy cập tăng đột biến và giảm tối đa thời gian phản hồi với Server Load Balancer

Server Load Balancer (SLB) của Alibaba Cloud phân bổ lưu lượng truy cập giữa nhiều phiên bản để cải thiện khả năng hoạt động cho các ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng SLB để ngăn chặn tình trạng lỗi tại một điểm (SPOF), đồng thời cải thiện mức độ sẵn dùng và khả năng chịu lỗi cho các ứng dụng của bạn.

Lợi ích

Phục hồi sau thảm họa trong cùng thành phố
Hỗ trợ mức độ sẵn dùng cao giữa các vùng và chuyển đổi dự phòng trong vòng 30 giây.
Phân bổ lưu lượng truy cập
Hỗ trợ phân bổ lưu lượng truy cập tự động giữa nhiều phiên bản để cải thiện khả năng phục vụ cho các ứng dụng của bạn.
Dễ sử dụng
Cung cấp nhiều tiêu chuẩn tính phí, phương thức tính phí và cách quản lý dịch vụ.
Hiệu suất cực cao
Cung cấp các phiên bản hiệu suất đảm bảo và các phiên bản quy mô siêu lớn.

Tính năng

 • Khả năng tương thích với nhiều giao thức

  Hỗ trợ nhiều giao thức để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.


  Cân bằng tải Lớp 4 và Lớp 7

  Hỗ trợ cân bằng tải Lớp 4 qua TCP hoặc UDP và cân bằng tải Lớp 7 qua HTTP hoặc HTTPS.


  Quản lý chứng chỉ

  Cung cấp hệ thống quản lý chứng chỉ HTTPS tập trung để đảm bảo truyền dữ liệu an toàn và đáng tin cậy.

 • Phục hồi sau thảm họa đa lớp

  Hỗ trợ phục hồi sau thảm họa đa lớp và tính khả dụng cao.


  Kiểm tra tình trạng

  Hỗ trợ kiểm tra định kỳ trạng thái phiên bản. Khi phát hiện phiên bản lỗi, SLB ngừng phân bổ lưu lượng truy cập đến phiên bản đó để đảm bảo tính sẵn dùng cho dịch vụ của bạn.


  Nhiều vùng

  Hỗ trợ triển khai nhiều vùng trong các khu vực cụ thể để thực hiện phục hồi sau thảm họa cho cùng thành phố.


  Triển khai cụm và đồng bộ hóa phiên truy cập

  Hỗ trợ triển khai cụm và đồng bộ hóa phiên truy cập phiên bản để nâng cấp và thực hiện bảo trì trên các phiên bản và cụm với thời gian ngừng dịch vụ bằng không.

 • Hiệu suất cực cao

  Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đầu tiên cung cấp các phiên bản đảm bảo hiệu suất.


  Các phiên bản đảm bảo hiệu suất

  Cung cấp nhiều loại phiên bản đảm bảo hiệu suất với các tài nguyên chuyên dụng.


  Phiên bản quy mô siêu lớn

  Cung cấp các phiên bản quy mô siêu lớn để mang đến hiệu suất tốt hơn.

 • Lập kế hoạch hiệu quả

  Hỗ trợ nhiều thuật toán lập lịch và chế độ phân bổ để nâng cao hiệu quả triển khai ứng dụng.


  Thuật toán lập lịch

  Hỗ trợ các thuật toán lập lịch xoay vòng theo trọng số và kết nối ít nhất. Các thuật toán này cho phép bạn phân bổ lưu lượng truy cập theo nhu cầu kinh doanh.


  Phân bổ lưu lượng truy cập dựa trên tên miền và URL

  Phân bổ lưu lượng truy cập dựa trên tên miền và URL để nâng cao hiệu quả cho các ứng dụng của bạn.

 • Duy trì phiên

  Chuyển hướng yêu cầu của máy khách nhận được trong một khoảng thời gian xác định đến cùng phiên bản để duy trì phiên.


  Duy trì phiên dựa trên IP nguồn

  Hỗ trợ cân bằng tải qua TCP để duy trì phiên.


  Duy trì phiên dựa trên cookie

  Hỗ trợ cân bằng tải qua HTTP hoặc HTTPS để duy trì phiên.

 • Nhiều cách quản lý SLB và phương thức tính phí

  Hỗ trợ nhiều loại phiên bản và phương thức tính phí để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn, đồng thời cung cấp nhiều cách thức quản lý SLB.

Các kịch bản phổ biến

 • Xử lý việc phát trực tuyến video và âm thanh trên quy mô lớn
 • Tách nội dung tĩnh và động cho các trò chơi trực tuyến
 • Kiến trúc phục hồi sau thảm họa đa lớp
 • Phân bổ lưu lượng truy cập hàng loạt
Xử lý việc phát trực tuyến video và âm thanh trên quy mô lớn

Phân bổ dữ liệu hàng loạt

Hỗ trợ tự động phân bổ hàng loạt video và âm thanh.

Người dùng sử dụng máy khách phát lại video và âm thanh cần tương tác thường xuyên với bình luận viên trong thời gian thực. Quá nhiều yêu cầu từ người dùng có thể khiến dịch vụ phát sóng không ổn định. Việc này đặt ra thách thức lớn về tính linh hoạt, tính ổn định và tính sẵn dùng của toàn bộ hệ thống phát sóng.

Lợi ích

 • Cải thiện khả năng mở rộng quy mô theo chiều ngang

  Cho phép bạn linh hoạt thêm hoặc xóa các phiên bản dựa trên lưu lượng truy cập.

 • Phân bổ lưu lượng truy cập hàng loạt

  Phân bổ lưu lượng truy cập hàng loạt giữa nhiều phiên bản để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

 • Cải thiện tính sẵn dùng cao của ứng dụng

  Hỗ trợ kiểm tra tình trạng để chặn các phiên bản lỗi trong thời gian thực và cải thiện tính ổn định cho các ứng dụng của bạn.

Các tính năng tích hợp

Tách nội dung tĩnh và động cho các trò chơi trực tuyến

Tách nội dung tĩnh và động

Tách yêu cầu tĩnh và động để phân phối nội dung nhanh và ổn định

Các dịch vụ trò chơi luôn cần tải số lượng lớn tài nguyên tĩnh, chẳng hạn như hình ảnh. Bạn có thể sử dụng CDN để tăng tốc truy cập tài nguyên tĩnh cho người chơi trên toàn cầu. Lưu lượng truy cập tăng đột biến xảy ra khi người chơi tương tác với nhau trong một trò chơi. Bạn phải sử dụng SLB để phân bổ lưu lượng truy cập nhằm đảm bảo tương tác trong trò chơi không bị trễ.

Lợi ích

 • Phân bổ các yêu cầu động

  Phân bổ các yêu cầu động giữa nhiều phiên bản trong thời gian thực.

 • Tăng tốc độ phân phối nội dung tĩnh

  Phối hợp với Object Storage Service (OSS) để lưu nội dung tĩnh vào bộ nhớ đệm và tích hợp CDN để tối ưu hóa việc lựa chọn tuyến và tăng tốc độ phân phối nội dung tĩnh.

Các tính năng tích hợp và cấu hình

Kiến trúc phục hồi sau thảm họa đa lớp

Kiến trúc phục hồi sau thảm họa đa lớp

Phục hồi sau thảm họa giữa các khu vực và vùng

Alibaba Cloud DNS cho phép bạn chuyển hướng các yêu cầu đến hệ thống nghiệp vụ kinh doanh tương ứng trong các khu vực thông qua giải pháp địa chỉ thông minh. SLB cho phép bạn phân phối lưu lượng truy cập hàng loạt và xây dựng kiến trúc phục hồi sau thảm họa đa lớp trong các khu vực và vùng.

Benefits

 • GEO DNS

  Dịch vụ GEO DNS có thể trả lại địa chỉ IP tối ưu cho người dùng. Dịch vụ này cho phép người dùng truy cập trang web nhanh chóng và suôn sẻ.

 • Phân bổ lưu lượng truy cập

  Phân bổ lưu lượng truy cập hàng loạt giữa các phiên bản để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

 • Phục hồi sau thảm họa đa lớp

  Hỗ trợ tính sẵn dùng cao giữa các khu vực dựa trên Alibaba Cloud DNS và tính sẵn dùng cao giữa các vùng dựa trên SLB.

Các tính năng tích hợp và cấu hình

Phân bổ lưu lượng truy cập hàng loạt

Distribution of mass traffic

Phân bổ hàng loạt yêu cầu người dùng

SLB triển khai các phiên bản trên nhiều khu vực và sử dụng các phiên bản này để tải và chia sẻ hàng loạt yêu cầu người dùng nhận được trên trang web video của bạn nhằm đảm bảo tính ổn định cho hoạt động kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo liên kết tốc độ cao giữa các phiên bản này.

Benefits

 • Hiệu suất cao

  Express Connect cung cấp băng thông 10 GB để liên kết giữa các VPC. Dịch vụ này cho phép bạn sử dụng số lượng ứng dụng lớn.

 • Phân bổ lưu lượng truy cập

  Phân bổ lưu lượng truy cập giữa nhiều phiên bản để nâng cao khả năng thay đổi quy mô theo chiều ngang.

Các tính năng tích hợp

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm