Data Transmission Service

Hỗ trợ di chuyển dữ liệu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các công cụ dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu quan hệ, NoSQL và OLAP

Nhờ Data Transmission Service (DTS), bạn có thể di chuyển dữ liệu giữa các loại hệ thống lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu quan hệ, NoSQL và OLAP. Dịch vụ này hỗ trợ hoạt động di chuyển đồng nhất cũng như di chuyển không đồng nhất giữa nhiều loại hệ thống lưu trữ dữ liệu.
Cũng có thể sử dụng DTS để liên tục sao chép dữ liệu với tính sẵn sàng cao. Ngoài ra, DTS có thể giúp bạn đăng ký chức năng dữ liệu thay đổi của ApsaraDB cho RDS. Với DTS, bạn có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động như di chuyển dữ liệu, sao lưu dữ liệu từ xa theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu theo thời gian thực và làm mới bộ nhớ đệm.

Lợi ích

Hiệu suất cao
Tốc độ di chuyển dữ liệu hiện có có thể lên tới 70 MB/s
Tốc độ sao chép dữ liệu thay đổi có thể lên tới hơn 30.000 bản ghi mỗi giây
Sao chép dữ liệu theo thời gian thực
DTS hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực từ cơ sở dữ liệu RDS này sang cơ sở dữ liệu RDS khác
Bạn có thể sửa đổi đối tượng đồng bộ hóa trong quá trình đồng bộ hóa
Dễ sử dụng
Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý DTS là bạn có thể bắt đầu di chuyển cơ sở dữ liệu
Bạn có thể theo dõi và quản lý các nhiệm vụ của mình trong bảng điều khiển quản lý mọi lúc, mọi nơi
Đáng tin cậy
DTS liên tục theo dõi cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu đích. Khi kết nối thay đổi, DTS tự động sửa đổi kết nối để tối ưu hóa hiệu suất

Các tính năng

 • Không có thời gian chết

  Data Transmission Service giúp bạn di chuyển dữ liệu mà hầu như không có thời gian chết. Tất cả các thay đổi dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nguồn xảy ra trong quá trình di chuyển được sao chép liên tục vào cơ sở dữ liệu đích. Do vậy, cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động đầy đủ trong quá trình di chuyển. Sau khi di chuyển xong cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu đích sẽ vẫn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu nguồn nếu bạn chọn chế độ này. Nhờ vậy, bạn có thể chuyển dữ liệu vào thời điểm thuận tiện.

 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất

  DTS có thể di chuyển dữ liệu sang và từ hầu hết các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi. DTS hỗ trợ các hoạt động di chuyển đồng nhất như từ MySQL sang MySQL, cũng như di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như từ Oracle sang MySQL.


  Có thể di chuyển từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang RDS hoặc ECS, cơ sở dữ liệu chạy trên ECS sang RDS hoặc ngược lại, cũng như từ cơ sở dữ liệu RDS này sang cơ sở dữ liệu RDS khác.


  DTS hỗ trợ nhiều chế độ truyền, chẳng hạn như di chuyển dữ liệu, sao chép dữ liệu theo thời gian thực và đăng ký dữ liệu thay đổi.

 • Di chuyển dữ liệu

  Không có thời gian chết

  Tất cả các thay đổi dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nguồn xảy ra trong quá trình di chuyển được sao chép liên tục vào cơ sở dữ liệu đích. Do vậy, cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động đầy đủ trong quá trình di chuyển.
  Sau khi di chuyển xong cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu đích sẽ vẫn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu nguồn nếu bạn chọn chế độ này. Nhờ vậy, bạn có thể chuyển dữ liệu vào thời điểm thuận tiện.


  Hỗ trợ cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất

  DTS hỗ trợ hoạt động di chuyển đồng nhất như từ MySQL sang MySQL, từ SQL Server sang SQL Server, cũng như di chuyển không đồng nhất như từ Oracle sang MySQL.
  DTS hỗ trợ hoạt động di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau. Có thể di chuyển từ cơ sở dữ liệu tại chỗ sang ApsaraDB cho RDS hoặc Alibaba Cloud ECS, cơ sở dữ liệu chạy trên ECS sang RDS hoặc ngược lại, cũng như từ cơ sở dữ liệu RDS này sang cơ sở dữ liệu RDS khác.

 • Đăng ký dữ liệu thay đổi theo thời gian thực

  DTS hỗ trợ đăng ký dữ liệu thay đổi của RDS theo thời gian thực.


  Bạn có thể sửa đổi đối tượng đăng ký sau khi tạo phiên bản đăng ký.

 • Giám sát tự động

  Cung cấp thông tin quan trọng về phiên bản như độ trễ sao chép, trạng thái truyền và độ trễ tiêu thụ theo thời gian thực để bạn có thể theo dõi và bảo vệ các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp. Dùng thử hơn 40 sản phẩm miễn phí.

 • Dễ sử dụng

  DTS giải quyết được tất cả vấn đề phức tạp của quá trình di chuyển, trong đó có việc tự động sao chép các thay đổi dữ liệu xảy ra trong cơ sở dữ liệu nguồn trong quá trình di chuyển.

 • Đáng tin cậy

  DTS liên tục theo dõi cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu đích. Khi kết nối thay đổi, DTS tự động sửa đổi kết nối để tối ưu hóa hiệu suất.

 • Hiệu suất cao

  Nhờ có hiệu suất cao, DTS hỗ trợ sao chép song song và hỗ trợ nhiều tính năng tối ưu hóa mạng, chẳng hạn như nén dữ liệu và truyền lại gói.

Cách thức hoạt động

 • Di chuyển cơ sở dữ liệu không có thời gian chết
 • Phục hồi dữ liệu từ xa sau thảm họa
 • Hạn chế quyền truy cập từ xa
 • Phân tích lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực
 • Làm mới bộ nhớ đệm
 • Thông báo
Di chuyển cơ sở dữ liệu không có thời gian chết

Di chuyển cơ sở dữ liệu không có thời gian chết

Data Transmission Service giúp bạn di chuyển dữ liệu mà hầu như không có thời gian chết. Tất cả các thay đổi dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nguồn xảy ra trong quá trình di chuyển được sao chép liên tục vào cơ sở dữ liệu đích. Do vậy, cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động đầy đủ trong quá trình di chuyển. Sau khi di chuyển xong cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu đích sẽ vẫn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu nguồn nếu bạn chọn chế độ này. Nhờ vậy, bạn có thể chuyển dữ liệu vào thời điểm thuận tiện.

Phục hồi dữ liệu từ xa sau thảm họa

Phục hồi dữ liệu từ xa sau thảm họa

Với DTS, bạn có thể thực hiện sao chép dữ liệu theo thời gian thực giữa hai phiên bản RDS ở các khu vực khác nhau. Phiên bản khôi phục từ xa sau thảm họa thuộc phiên bản chính. Khi thảm họa xảy ra, các ứng dụng có thể chuyển từ phiên bản chính sang phiên bản khôi phục từ xa sau thảm họa để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Hạn chế quyền truy cập từ xa

Hạn chế quyền truy cập từ xa

Khi một ứng dụng triển khai trong một khu vực, quyền truy cập của người dùng từ các khu vực khác sẽ bị giảm độ trễ truy cập và trải nghiệm người dùng kém. Để cải thiện trải nghiệm truy cập, bạn nên sử dụng kiến trúc được đề xuất như sau:

Cấu hình đề xuất

 • Kiến trúc này bao gồm một trung tâm và các đơn vị. Yêu cầu ghi của người dùng ở tất cả các vùng được chuyển trở lại trung tâm. Dữ liệu trong trung tâm được đồng bộ hóa với các đơn vị bằng DTS. Yêu cầu đọc của người dùng ở các khu vực khác nhau có thể được chuyển đến các đơn vị lân cận để tránh truy cập từ xa và giảm độ trễ truy cập.

Phân tích lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực

Phân tích lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực

DTS cung cấp dịch vụ phân phối hiệu suất cao và tối ưu cho Analytic DB của RDS để hỗ trợ khách hàng thực hiện phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực. Với giải pháp này, khách hàng có thể tạm thời khám phá, tổ chức và làm phong phú dữ liệu có độ trễ thấp trước khi dữ liệu này được chuyển đến các bộ công cụ phân tích tinh tế hơn.

Làm mới bộ nhớ đệm

Làm mới bộ nhớ đệm

Để hỗ trợ truy cập dữ liệu ở tốc độ cao, bạn có thể sử dụng các dịch vụ lưu vào bộ nhớ đệm với RDS. Với chức năng đăng ký dữ liệu của DTS, bạn có thể làm mới bộ nhớ đệm có độ trễ thấp mà không làm giảm hiệu suất của phiên bản RDS.

Cấu hình đề xuất

 • DTS có thể đăng ký để dữ liệu thay đổi của phiên bản RDS theo thời gian thực. DTS cũng có thể làm mới dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm khi dữ liệu của RDS thay đổi.

Thông báo

Thông báo

Khi hai ứng dụng có liên kết không đồng bộ, bạn có thể sử dụng chức năng đăng ký dữ liệu của DTS để triển khai thông báo có độ trễ thấp mà không làm giảm hiệu suất của ứng dụng nguồn. Với chức năng đăng ký dữ liệu, bạn không phải đăng thông báo trong ứng dụng nguồn. Do đó, với giải pháp này, bạn có thể làm cho ứng dụng cốt lõi ổn định và đáng tin cậy hơn.

Câu hỏi thường gặp

1. DTS có hỗ trợ di chuyển dữ liệu giữa các phiên bản RDS trong hai tài khoản Alibaba Cloud khác nhau không?

Có. Khi di chuyển dữ liệu giữa các phiên bản RDS trong các tài khoản Alibaba Cloud khác nhau, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển DTS bằng tài khoản của phiên bản RDS đích.
Khi định cấu hình tác vụ di chuyển, bạn cần chọn cơ sở dữ liệu cho phép có địa chỉ IP công khai cho phiên bản nguồn và định cấu hình kết nối của phiên bản RDS nguồn.

2. DTS có hỗ trợ di chuyển dữ liệu thay đổi của phiên bản nguồn trong quá trình di chuyển dữ liệu không?

Có. Tất cả các thay đổi về dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nguồn xảy ra trong quá trình di chuyển được liên tục sao chép vào cơ sở dữ liệu đích. DTS cho phép cơ sở dữ liệu nguồn hoạt động đầy đủ trong quá trình di chuyển.

3. Các nguyên tắc cơ bản của quá trình di chuyển dữ liệu thay đổi qua DTS là gì?

Phần dưới đây mô tả các nguyên tắc cơ bản của quá trình di chuyển dữ liệu thay đổi qua DTS:
Trong quá trình di chuyển dữ liệu, DTS bắt đầu kích hoạt mô-đun phân tích cú pháp nhật ký để thu thập và phân tích nhật ký thay đổi của cơ sở dữ liệu nguồn theo thời gian thực. Sau đó, DTS bắt đầu di chuyển dữ liệu hiện có. Sau khi tải dữ liệu, DTS sao chép dữ liệu thay đổi đã thu thập được vào phiên bản đích và cơ sở dữ liệu đích sẽ vẫn được đồng bộ hóa với nguồn miễn là bạn chọn chế độ này.

4. Các bảng có bị khóa trong quá trình di chuyển dữ liệu qua DTS không?

Khi bạn chọn di chuyển dữ liệu hiện có và sao chép dữ liệu thay đổi, trong quá trình di chuyển toàn bộ dữ liệu, DTS sẽ kiểm tra xem cơ sở dữ liệu nguồn có chứa bất kỳ bảng (không cần xử lý giao dịch) nào không có khóa chính hay không (ví dụ: MyISAM). Nếu phát hiện các bảng như vậy, DTS sẽ đặt khóa chỉ đọc trên bảng để đảm bảo tính nhất quán khi di chuyển dữ liệu. Trong các trường hợp khác, DTS không đặt khóa trên cơ sở dữ liệu nguồn.

5. Mạng nào (mạng nội bộ hoặc Internet) dùng để truy cập phiên bản ECS trong quá trình di chuyển dữ liệu qua DTS?

Nếu loại mạng của phiên bản ECS là VPC, DTS sẽ kết nối với phiên bản ECS qua Internet.
Nếu phiên bản ECS là phiên bản nguồn của tác vụ di chuyển dữ liệu và nằm trong một khu vực khác với phiên bản đích, DTS sẽ kết nối với ECS qua Internet.
Nếu không, DTS sẽ kết nối với phiên bản ECS qua mạng nội bộ.

6. Mạng nào (mạng nội bộ hoặc Internet) dùng để truy cập phiên bản RDS trong quá trình di chuyển dữ liệu qua DTS?

Nếu phiên bản RDS là phiên bản nguồn của tác vụ di chuyển dữ liệu và nằm trong một khu vực khác với phiên bản đích, DTS sẽ kết nối với phiên bản RDS qua Internet.
Nếu không, DTS sẽ kết nối với phiên bản RDS qua mạng nội bộ.

7. Nếu phiên bản RDS là phiên bản nguồn của tác vụ di chuyển dữ liệu và nằm trong một khu vực khác với phiên bản đích, DTS có thể kết nối với phiên bản RDS qua Internet. Nếu không, DTS sẽ kết nối với phiên bản RDS qua mạng nội bộ.

Nếu loại cơ sở dữ liệu của phiên bản nguồn là MySQL hoặc MongoDB, thì hoạt động DDL sẽ được đồng bộ hóa.
Nếu không, hoạt động DDL sẽ không được đồng bộ hóa.

8. DTS có hỗ trợ di chuyển cơ sở dữ liệu trên phiên bản ECS thuộc loại VPC sang phiên bản RDS không?

Có, nhưng phiên bản ECS phải đi kèm địa chỉ EIP. Khi định cấu hình tác vụ di chuyển, hãy chọn phiên bản ECS cho phiên bản nguồn. DTS truy cập vào phiên bản ECS bằng địa chỉ EIP của phiên bản ECS.

9. DTS thu thập dữ liệu trong quá trình di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (đang hoạt động/ở chế độ chờ) nào?

DTS thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đang hoạt động của phiên bản RDS trong quá trình di chuyển dữ liệu.

10. DTS có thể di chuyển cơ sở dữ liệu C trong RDS phiên bản A sang cơ sở dữ liệu D trong RDS phiên bản B không?

Có. DTS hỗ trợ hoạt động ánh xạ tên cơ sở dữ liệu cho phép di chuyển dữ liệu giữa hai cơ sở dữ liệu khác nhau trong hai phiên bản RDS.

11. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nguồn có bị xóa sau khi di chuyển qua DTS không?

Không. DTS chỉ sao chép dữ liệu của cơ sở dữ liệu nguồn trong quá trình di chuyển dữ liệu. Do đó, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nguồn không bị ảnh hưởng.

12. Tại sao tôi gặp lỗi sau: "Failed to obtain the structure object "[java.sql.SQLException: I/O exception: The Network Adapter co"?

Nếu bạn gặp lỗi này nghĩa là DTS không để kết nối với cơ sở dữ liệu nguồn. Lỗi này có thể do các nguyên nhân sau:
(1) Địa chỉ kết nối không chính xác.
(2) Tường lửa đang bật cho cơ sở dữ liệu cục bộ.
(3) Chưa bật tính năng nghe từ xa cho cơ sở dữ liệu.

13. Bảng "increment_trx" được tạo trong cơ sở dữ liệu đích trong quá trình di chuyển dữ liệu là gì?

Bảng "increment_trx" do DTS tạo. Bảng này chủ yếu dùng để ghi lại điểm kiểm tra của quá trình di chuyển. Khi tác vụ bị gián đoạn, DTS sẽ tự động khởi động lại quá trình và tiếp tục di chuyển từ điểm kiểm tra được ghi lại.
Không xóa bảng. Nếu không, tác vụ di chuyển sẽ không thực hiện được.

14. Tại sao kích thước của phiên bản RDS đích lớn hơn cơ sở dữ liệu nguồn sau khi di chuyển qua DTS.

DTS di chuyển dữ liệu thông qua SQL. DTS sẽ tạo bản ghi nhị phân trong phiên bản đích. Do đó, phiên bản RDS đích sau khi di chuyển sẽ có kích thước lớn hơn cơ sở dữ liệu nguồn.

15. Tại sao tôi gặp lỗi: "java.sql.BatchUpdateException: INSERT, DELETE command denied to user 'user'"?

Nhìn chung, nguyên nhân là do phiên bản RDS đích bị khóa và tài khoản bị thu hồi đặc quyền ghi.
Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể nâng cấp dung lượng của phiên bản RDS đích và khởi động lại tác vụ trên Bảng điều khiển DTS.

16. Dữ liệu trong các bảng của cơ sở dữ liệu đích có bị ghi đè trong quá trình di chuyển dữ liệu qua DTS không?

Không. Phải để trống bảng của phiên bản đích sẽ di chuyển trước khi di chuyển dữ liệu. Nếu bảng sẽ di chuyển đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu đích, thì quá trình kiểm tra trước sẽ không thực hiện được.

17. Làm cách nào có thể di chuyển cơ sở dữ liệu từ tài khoản Alibaba Cloud khác sang phiên bản RDS.

Bạn phải dùng tài khoản Alibaba Cloud của phiên bản RDS đích để đăng nhập vào Bảng điều khiển DTS. Đặt loại phiên bản nguồn thành cơ sở dữ liệu theo cho phép và định cấu hình kết nối của phiên bản RDS nguồn.

18. Việc kết thúc một tác vụ di chuyển đã hoàn thành có ảnh hưởng đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu được di chuyển không?

Không.

19. DTS có thể hỗ trợ đồng bộ hóa giữa cơ sở dữ liệu cho phép và phiên bản RDS không?

Có. Bạn có thể sử dụng DTS để thực hiện đồng bộ hóa giữa phiên bản đám mây và cơ sở dữ liệu cho phép.

20. Mạng nào (mạng nội bộ hoặc Internet) được sử dụng trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu DTS?

DTS chuyển dữ liệu qua mạng nội bộ trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu.

21. Tại sao SDK đăng ký dữ liệu của tôi không thể đăng ký nhận bất kỳ thông báo nào và tôi luôn nhận được lời nhắc "client partition is empty, wait partition balance"?

Tại sao SDK đăng ký dữ liệu của tôi không thể đăng ký nhận bất kỳ thông báo nào và tôi luôn nhận được lời nhắc "client partition is empty, wait partition balance"?

22. Tại sao SDK đăng ký dữ liệu nhận được thông báo "keep alive error"?

Dấu thời gian tiêu thụ không nằm trong phạm vi dữ liệu của phiên bản đăng ký dữ liệu. Bạn cần sửa đổi dấu thời gian tiêu thụ và khởi động lại SDK.

23. Tại sao hệ thống báo lỗi: "failed to get master store addr for topic aliyun_sz_ecs_ApsaraDBr*****y-1-0" khi tôi sử dụng chức năng đăng ký dữ liệu?

Đầu tiên, hãy kiểm tra xem sePublicIp trong SDK có được đặt thành true (đúng) không.
Nếu usePublicIp = true, hãy kiểm tra xem dấu thời gian tiêu thụ có nằm trong phạm vi dữ liệu của phiên bản đăng ký hay không. Nếu không, hãy sửa đổi dấu thời gian tiêu thụ và khởi động lại SDK.

24. Tại sao hệ thống báo lỗi: "Specified signature is not matched with our calculation. at com.aliyuncs.DefaultAcsClient.parseAcsResponse(DefaultAcsClient.java:139) at" khi tôi khởi động SDK để đăng ký dữ liệu?

Khóa truy cập/Mật mã truy cập được định cấu hình trong SDK không thuộc tài khoản Alibaba Cloud tương ứng với phiên bản đăng ký. Hãy sửa đổi Khóa truy cập/Mật mã truy cập rồi khởi động lại SDK.

25. Máy khách SDK có thể đăng ký nhiều kênh không?

Không.

26. Tại sao hệ thống báo lỗi "get guid info failed" khi tôi bắt đầu đăng ký SDK?

ID phiên bản đăng ký đã đặt trong SDK không chính xác. Bạn cần thay thế ID phiên bản đăng ký trong máy khách chứa mã mẫu bằng ID của phiên bản đăng ký mà bạn muốn đăng ký.

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm