Object Storage Service

Một dịch vụ lưu trữ đám mây bảo mật và được mã hóa lưu trữ, xử lý và truy cập lượng dữ liệu khổng lồ từ mọi nơi trên thế giới

Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) là dịch vụ lưu trữ đối tượng được mã hóa, bảo mật, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, giúp bạn lưu giữ, sao lưu và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trên đám mây, với độ ổn định được đảm bảo là 99,9999999999% (12 con số 9). API RESTful cho phép lưu trữ và truy cập vào OSS ở mọi nơi qua Internet. Bạn có thể tăng dung lượng và khả năng xử lý, đồng thời chọn trong số nhiều kiểu lưu trữ khác nhau để tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

Tiết kiệm tới 79% so với phương thức trả theo mức sử dụng

Chi phí thấp. Tính tiền linh hoạt. Hỗ trợ các lớp tiêu chuẩn và IA lưu trữ.

Kế hoạch lưu trữ tiêu chuẩn

Sử dụng OSS để lưu trữ dữ liệu tĩnh (ảnh, dữ liệu âm thanh và video), tách nó ra khỏi dữ liệu động, giảm khối lượng ứng dụng và cung cấp khả năng lưu trữ linh hoạt.

Giá kế hoạch 40GB tài nguyên

$0.99/6 tháng

Trả phí theo mức sử dụng: $4.80/6 tháng

Kế hoạch lưu trữ tiêu chuẩn

Sử dụng OSS để lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng thương mại điện tử và mạng xã hội. Sử dụng phương tiện xử lý truyền thông thông minh (IMM) và phương tiện xử lý truyền thông ApsaraVideo (MPS) để xử lý dữ liệu và giảm thiểu chi phí xử lý dữ liệu.

Giá kế hoạch 100GB tài nguyên

$14.04/năm

Trả phí theo mức sử dụng: $24.00/năm

Kế hoạch lưu trữ chuẩn

Kết hợp OSS với các dịch vụ dữ liệu lớn được cung cấp bởi alibaba cloud để xây dựng các giải pháp hồ dữ liệu cho các doanh nghiệp, khai thác giá trị dữ liệu.

Giá kế hoạch 1TB tài nguyên

$143.77/năm

Trả phí theo mức sử dụng: $245.76/năm

Kế hoạch lưu trữ IA

Sử dụng các lớp lưu trữ khác nhau được cung cấp bởi OSS để lưu trữ dữ liệu tại tất cả các giai đoạn trong vòng đời của nó, như dữ liệu nhiệt, dữ liệu không được truy cập thường xuyên, dữ liệu lưu trữ.

Giá kế hoạch 100GB tài nguyên

$9.72/năm

Trả phí theo mức sử dụng: $18.00/năm

Lợi ích

Dễ sử dụng
Sử dụng đơn giản và dễ dàng quản lý
Được tích hợp các dịch vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) toàn diện
Độ tin cậy cao
Nhiều bản sao lưu để dự phòng dữ liệu
Tính khả dụng của dịch vụ được đảm bảo tối thiểu là 99,9%
Các biện pháp bảo mật mạnh mẽ
Nhiều biện pháp kiểm soát quyền truy cập và ủy quyền chi tiết
Mã hóa dữ liệu và chống trộm nội dung cho máy chủ và máy khách
Hiệu quả chi phí
Giảm Tổng chi phí sở hữu (TCO)
Sao chép giữa các khu vực và khôi phục dữ liệu sau thảm họa từ xa

Các tính năng

 • OSS hỗ trợ các kiểu lưu trữ khác nhau

  Tiêu chuẩn

  Các phiên bản OSS có hiệu suất cao, độ tin cậy cao và tính khả dụng cao
  Các tính năng: Áp dụng cho các tình huống dịch vụ đặc trưng có thông lượng cao, các tập tin nóng và truy cập thường xuyên
  Độ ổn định (LRS): 99,999999999% (11 con số 9)
  Độ ổn định (ZRS): 99,9999999999% (12 con số 9)
  Thời gian lưu trữ tối thiểu: Không có.
  Các tình huống ứng dụng: Các ứng dụng di động, các trang web lớn, chia sẻ hình ảnh, âm thanh và video phổ biến


  Truy cập không thường xuyên

  Đặc trưng của các phiên bản OSS là chi phí lưu trữ tương đối thấp và truy cập theo thời gian thực
  Các tính năng: Áp dụng cho các tình huống dịch vụ hỗ trợ truy cập dữ liệu không thường xuyên, theo thời gian thực
  Độ ổn định (LRS): 99,999999999% (11 con số 9)
  Độ ổn định (ZRS): 99,9999999999% (12 con số 9)
  Thời gian lưu trữ tối thiểu: 30 ngày
  Tình huống ứng dụng: Các thiết bị di động, sao lưu ứng dụng và dữ liệu doanh nghiệp, giám sát dữ liệu, các ứng dụng lưu trữ trực tuyến


  Lưu trữ

  Lưu trữ của OSS là kiểu lưu trữ bảo mật, ổn định và có chi phí thấp để lưu trữ dữ liệu
  Các tính năng: Áp dụng cho các tình huống dịch vụ cần có thời gian chờ khôi phục dữ liệu và có yêu cầu về thời hạn lưu trữ dữ liệu
  Độ ổn định: 99,999999999% (11 con số 9)
  Thời gian lưu trữ tối thiểu: 60 ngày
  Tình huống ứng dụng: Lưu trữ dữ liệu dài hạn, quang tuyến, tài liệu video


  Lưu trữ lạnh

  Dịch vụ Lưu trữ lạnh của OSS là kiểu lưu trữ bảo mật, ổn định và có chi phí thấp nhất để lưu dữ liệu dài hạn
  Các tính năng: Áp dụng cho các tình huống dịch vụ có chi phí thấp nhất và dùng để lưu trữ dài hạn
  Độ ổn định: 99,999999999% (11 con số 9)
  Thời gian lưu trữ tối thiểu: 180 ngày
  Tình huống ứng dụng: Lưu trữ dữ liệu dài hạn, lưu trữ tài nguyên truyền thông

 • Linh hoạt và dễ sử dụng

  Giúp truy cập dễ dàng vào OSS trên Internet bằng cách sử dụng API RESTful và SDK đa ngôn ngữ.


  Cung cấp bảng điều khiển, máy khách và các công cụ di chuyển dữ liệu để dễ dàng tải lên và tải xuống dữ liệu từ đám mây, cũng như dễ dàng truy xuất và quản lý dữ liệu.


  Cho phép bạn dễ dàng cấu hình hoạt động xóa dữ liệu đã hết hạn hoặc lưu trữ dữ liệu trong kho lưu trữ hiệu quả về chi phí.


  Cho phép tăng dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý một cách linh hoạt, để lưu trữ lượng tập tin không giới hạn.

 • Khả năng Xử lý Dữ liệu Mạnh mẽ

  Hỗ trợ jpg, png, bmp, gif, webp, tiff và nhiều định dạng tập tin khác, cùng với các tính năng như chuyển đổi định dạng, ảnh thu nhỏ, cắt xén, thủy ấn, chia tỷ lệ và các thao tác khác.


  Cung cấp các chức năng chuyển mã âm thanh/video song song chất lượng cao, tốc độ cao để bạn có thể dễ dàng chuẩn bị các tập tin âm thanh/video cho bất kỳ thiết bị nào.


  Tăng tốc độ phân phối nội dung khi sử dụng OSS làm trang web nguồn và đảm bảo tính ổn định mà không cần truy xuất từ các giới hạn băng thông nguồn.


  Hỗ trợ Hadoop và giúp xử lý hàng loạt Hive hoặc truy vấn và phân tích tương tác Impala và Spark.


  Hỗ trợ tích hợp liền mạch với Alibaba Cloud Elastic MapReduce (EMR), Data Lake Analytics, MaxCompute, BatchCompute và Machine Learning Platform for AI (PAI), đồng thời hoạt động như một hồ dữ liệu tích hợp để hoàn thành các tác vụ điện toán ngoại tuyến, truy vấn tương tác, đào tạo dựa trên công nghệ máy học, cũng như các ứng dụng BatchCompute như giải trình tự DNA và kết xuất phim ảnh.

 • Các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và có độ tin cậy cao

  Cung cấp nhiều bản sao lưu để giảm thiểu tác động của nhiều lỗi phần cứng một cách hiệu quả.


  Cung cấp cơ sở hạ tầng dự phòng đầy đủ để loại bỏ khả năng xảy ra lỗi tại một điểm (SPOF) và đảm bảo tính khả dụng cao.


  Hỗ trợ sao chép giữa các khu vực và các giải pháp khôi phục dữ liệu sau thảm họa để giúp khôi phục dữ liệu sau thảm họa từ xa.


  Hỗ trợ người dùng với Resource Access Management (RAM) để quản lý truy cập tài nguyên, Security Token Service (STS) để cấp quyền truy cập tạm thời và kiểm soát quyền truy cập chi tiết dựa trên vùng lưu trữ, thư mục và đối tượng.


  Hỗ trợ mã hóa phía máy chủ và phía máy khách, chống trộm nội dung và bảo vệ dựa trên HTTPS nhằm bảo mật dữ liệu của bạn.

 • Lưu trữ tiết kiệm chi phí

  Cung cấp khả năng lưu trữ phân loại để giảm thiểu Tổng chi phí sở hữu (TCO).


  Cung cấp các phương thức tính phí đăng ký và trả theo mức sử dụng, đo lường và tính phí linh hoạt, nhằm giảm chi phí lưu trữ.


  Sử dụng băng thông truyền được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Bạn có thể tải dữ liệu lên OSS miễn phí.


  Hỗ trợ lưu trữ được quản lý hoàn toàn, do đó bạn không cần phải chi trả cho hoạt động và bảo trì khác.

Tình huống thường gặp

 • Tách biệt tài nguyên động khỏi tài nguyên tĩnh
 • Lưu trữ dữ liệu đa phương tiện
 • ETL dữ liệu đám mây
 • Nhiều kiểu lưu trữ
 • Khôi phục dữ liệu sau thảm họa giữa các khu vực
Tách biệt tài nguyên động khỏi tài nguyên tĩnh
https://img.alicdn.com/tfs/TB1UWPhGAyWBuNjy0FpXXassXXa-1530-1140.png_.webp

Tách biệt tài nguyên động khỏi tài nguyên tĩnh cho các trang web hoặc ứng dụng

OSS là dịch vụ lưu trữ có thể mở rộng quy mô linh hoạt và hiệu quả về chi phí.

Bạn có thể quản lý tất cả nội dung trang web tĩnh như hình ảnh, tập lệnh và video, cũng như lưu trữ nội dung này giống như cách bạn lưu trữ các thư mục trong OSS và truy cập các tài nguyên lân cận bằng cách sử dụng chức năng tăng tốc Border Gateway Protocol (BGP) hoặc Content Delivery Network (CDN). Bằng cách này, OSS có thể giảm tải cho các phiên bản ECS và cải thiện trải nghiệm của người dùng một cách hiệu quả.

Lợi ích

 • Hiệu suất cao

  Ngăn chặn quá tải ở các phiên bản do khối lượng dữ liệu dịch vụ tăng lên.

 • Hiệu quả chi phí

  Hỗ trợ mở rộng quy mô tài nguyên và phương thức tính phí trả theo mức sử dụng.

Tích hợp và cấu hình

Lưu trữ dữ liệu đa phương tiện

Lưu trữ dữ liệu đa phương tiện

Alibaba Cloud OSS cung cấp nhiều phương án lưu trữ dữ liệu khối lượng lớn cho nhiều loại nội dung, chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh, video, nhật ký và các tập tin khác.

OSS hỗ trợ nhiều loại cửa sổ dòng lệnh, các ứng dụng web và ứng dụng di động, đồng thời cho phép chúng trực tiếp ghi dữ liệu hoặc đọc dữ liệu từ OSS, cũng như ghi vào cả các luồng và tập tin. OSS bảo mật dữ liệu với độ tin cậy 99,999999999% và cho phép truy cập liền mạch vào CDN và Media Transcoding Service (MTS).

Lợi ích

 • Truy cập linh hoạt

  Giúp truy cập dễ dàng bằng cách sử dụng API RESTful tiêu chuẩn, nhiều SDK, máy khách và bảng điều khiển OSS.

 • Bảo mật và độ tin cậy

  Các biện pháp bảo mật nhiều cấp giúp đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu.

 • Hiệu quả chi phí

  Hỗ trợ mở rộng quy mô tài nguyên và các phương thức tính phí linh hoạt.

Tích hợp

ETL dữ liệu đám mây

ETL dữ liệu đám mây

Bạn có thể trích xuất nhiều giá trị hơn từ dữ liệu của mình, vì việc xử lý dữ liệu được đơn giản hóa với Alibaba Cloud OSS.

Bạn có thể sử dụng MTS, dịch vụ xử lý hình ảnh, BatchCompute và MaxCompute để trích xuất đầy đủ giá trị dữ liệu của bạn được lưu trữ vào OSS.

Lợi ích

 • Xử lý đa phương tiện

  Cung cấp các chức năng xử lý hình ảnh, chức năng do người dùng xác định cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng khác, đồng thời kết hợp với MTS để cung cấp chức năng chuyển mã video và chụp khung.

 • Lưu trữ và điện toán

  Sử dụng các dịch vụ điện toán dữ liệu của Alibaba Cloud để trích xuất giá trị từ dữ liệu của bạn.

Tích hợp và Cấu hình

Nhiều kiểu lưu trữ

Nhiều kiểu lưu trữ

Lưu trữ phân loại giúp giảm chi phí đáng kể.

Bạn có thể lưu trữ tất cả các loại dữ liệu trong OSS, chẳng hạn như các dữ liệu phổ biến (bao gồm hình ảnh, âm thanh và video), các dữ liệu ít phổ biến (bao gồm các bản sao lưu và dữ liệu được lưu trữ). Theo vòng đời được chọn, OSS sẽ chuyển dữ liệu sang kiểu lưu trữ tương ứng với mức giá thấp hơn và tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

Lợi ích

 • Lưu trữ tiêu chuẩn

  Có hiệu suất cao, độ tin cậy cao và tính khả dụng cao.

 • Lưu trữ dữ liệu ít phổ biến

  Hiệu quả về chi phí và truy cập theo thời gian thực

 • Lưu trữ

  Thích hợp để lưu trữ dài hạn với mức giá thấp nhất.

Tích hợp

Khôi phục dữ liệu sau thảm họa giữa các khu vực

Khôi phục dữ liệu sau thảm họa giữa các khu vực

OSS hỗ trợ sao chép giữa các khu vực.

Do đó, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu đến một khu vực đã chọn trong thời gian thực để khôi phục dữ liệu sau thảm họa từ xa. Bằng cách này, OSS sẽ bảo mật dữ liệu quan trọng khỏi tác động của các thảm họa trọng và đảm bảo sự ổn định của dịch vụ.

Lợi ích

 • Khôi phục dữ liệu sau thảm họa từ xa

  Duy trì dịch vụ của bạn bằng dữ liệu đã được sao chép vào trung tâm dữ liệu dự phòng từ xa.

 • Tuân thủ dữ liệu

  Sao chép dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu OSS từ xa để đáp ứng yêu cầu tuân thủ dữ liệu.

Tích hợp

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm