NAT Gateway

Cổng Internet công cộng để sử dụng linh hoạt các tài nguyên mạng và truy cập VPC.

Giá dịch vụ NAT Gateway

Cổng NAT là một thực thể chức năng nên không thể tự truy cập Internet. Cổng NAT chỉ có thể truy cập Internet sau khi liên kết với EIP cổng này. Vì vậy, khi mua cổng NAT, bạn cần cân nhắc phí dịch vụ cổng NAT và phí dịch vụ mạng công cộng.

NAT Gateway

Phương thức tính phí: Trả phí theo mức sử dụng
Chu kỳ tính phí: Theo ngày
Các mục tính phí: Phí đặt dịch vụ NAT Gateway

NAT Gateway cung cấp các thông số kỹ thuật khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng và mỗi thông số kỹ thuật có mức giá riêng.

Bảng dưới đây liệt kê chi phí dịch vụ NAT Gateway cho các khu vực khác nhau.

Khu vực Thông số kỹ thuật phiên bản Nhỏ (USD/ngày) Thông số phiên bản Trung bình (USD/ngày) Thông số kỹ thuật phiên bản Lớn (USD/ngày) Thông số kỹ thuật phiên bản Siêu lớn (USD/ngày)
Miền Bắc Trung Quốc 1 (Thanh Đảo) 1,829 3,505 6,858 12,192
Miền Đông Trung Quốc 1 (Hàng Châu), Miền Đông Trung Quốc 2 (Thượng Hải), Miền Bắc Trung Quốc 2 (Bắc Kinh), Miền Bắc Trung Quốc 3 (Trương Gia Khẩu), Miền Nam Trung Quốc 1 (Thâm Quyến) 1.829 3.505 6.858 12.192
Hồng Kông 2,438 4,572 8,991 15,849
Singapore 2,743 5,334 10,363 18,287
Miền Đông Hoa Kỳ 1 (Virginia) 2.438 4.572 8.991 15.849
Miền Tây Hoa Kỳ 1 (Silicon Valley) 2,591 5,029 9,601 17,068
Đông Bắc Châu Á Thái Bình Dương 1 (Nhật Bản) 2,926 5,608 10,972 19,507
Trung Đông 1 (Dubai) 5,486 10,515 20,573 36,575
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 2 (Sydney) 3,657 5.334 13,716 24,383
Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương 3 (Kuala Lumpur) 2,606 5,068 9,845 17,374
Đức 1 (Frankfurt) 3,292 6,309 12,344 21,945

Mức giá có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng tham khảo bảng điều khiển của NAT Gateway để biết mức giá hiện tại.

Mạng công cộng

Sau khi tạo cổng NAT, bạn cần liên kết EIP với cổng này để cho phép cổng NAT truy cập Internet. Sau khi liên kết EIP, phí dịch vụ mạng công cộng của cổng NAT sẽ được tính theo phương thức tính phí EIP. Để biết thêm thông tin, xem phần Cách tính phí.

Lưu ý:Nếu tài khoản của bạn có gói băng thông dùng chung NAT trước 23:59, ngày 16/01/2018 thì cổng NAT của bạn vẫn có thể sử dụng IP công cộng do gói băng thông dùng chung NAT cung cấp. Trong trường hợp này, phí dịch vụ mạng công cộng sẽ được tính bằng phí gói băng thông dùng chung NAT. Để biết thêm thông tin, xem phần Cách tính phí.