File Storage NAS

Lưu trữ nối mạng đơn giản, có thể mở rộng, theo yêu cầu và đáng tin cậy để sử dụng với các phiên bản ECS, HPC và Container Service.

Alibaba Cloud File Storage NAS là dịch vụ lưu trữ tập tin cho các phiên bản Alibaba Cloud ECS, Alibaba Cloud E-HPC và Container Service. Dịch vụ này cung cấp các giao thức truy cập tập tin tiêu chuẩn, do đó bạn không cần điều chỉnh các ứng dụng hiện tại. Việc này cho phép bạn có một hệ thống tập tin phân tán với dung lượng và hiệu suất không giới hạn, sử dụng một vùng tên duy nhất, chia sẻ nhiều bên, độ tin cậy cao và tính khả dụng cao.

Lợi ích

Hiệu suất cao
IOPS cao, độ trễ thấp và thông lượng cao
Đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau
Độ tin cậy cao
Cung cấp độ tin cậy dữ liệu ở mức 99,999999999%
An toàn
Nhiều cơ chế bảo mật
Cấp quyền tài khoản, VPC và nhóm bảo mật
ACL
Dễ sử dụng
Hỗ trợ các giao thức NFS, SMB tiêu chuẩn
Không cần điều chỉnh các ứng dụng của bạn

Các tính năng

 • Hiệu suất cao, độ tin cậy cao và tính khả dụng cao

  Hoạt động trên hệ thống lưu trữ phân tán mới nhất, NAS duy trì độ trễ thấp và IOPS cao


  Hiệu suất cao

  Hoạt động bằng RoCE và SSD NVM, NAS giúp giảm độ trễ mạng và cung cấp hiệu suất cao.


  Độ tin cậy cao

  Duy trì nhiều bản sao dữ liệu và độ tin cậy dữ liệu ở mức 99,999999999%. NAS đáng tin cậy hơn các mảng RAID truyền thống.


  Tính khả dụng cao

  Tránh lỗi tại một điểm và duy trì tính khả dụng của dữ liệu ở mức 99,9%.

 • Lưu trữ linh hoạt, không giới hạn

  Việc mở rộng quy mô linh hoạt cung cấp khả năng mở rộng tuyệt vời để đáp ứng các nhu cầu của bạn


  Dung lượng lưu trữ không giới hạn

  Dung lượng tối đa của một hệ thống tập tin có thể đạt 10 PB. Mỗi hệ thống tập tin có thể lưu trữ tối đa 1 tỷ tập tin và dung lượng tập tin tối đa là 32 TB.


  Mở rộng quy mô linh hoạt

  Thay đổi dung lượng lưu trữ tự động và được tính phí theo đó. Đây là một giải pháp lưu trữ đầy đủ mà không cần trả trước.

 • Dễ sử dụng. Bạn có thể thực hiện các thao tác tập tin như thể tập tin được lưu cục bộ

  Hỗ trợ các giao diện POSIX. Không cần điều chỉnh các ứng dụng của bạn.


  Đơn giản và dễ sử dụng

  Hỗ trợ các giao diện POSIX tiêu chuẩn. Cả ứng dụng Windows và Linux đều có thể sử dụng dịch vụ này mà không cần điều chỉnh gì.


  Gắn kết hệ thống

  Bạn có thể gắn kết hệ thống tập tin vào các nút điện toán ECS. Việc này cho phép bạn thực hiện các thao tác tập tin như thể tập tin được lưu trữ cục bộ.

 • Hỗ trợ các giao thức tiêu chuẩn khác nhau

  Hỗ trợ các giao thức NFS và SMB tiêu chuẩn. Cả ứng dụng Windows và Linux đều có thể sử dụng dịch vụ này.


  NFS

  Hỗ trợ các giao thức NFSv3 và NFSv4 và cung cấp ngữ nghĩa hệ thống tập tin tiêu chuẩn để truy cập dữ liệu. Hầu hết các ứng dụng và tác vụ phổ thông đều có thể được tích hợp liền mạch với dịch vụ mà không cần điều chỉnh gì.


  SMB

  Hỗ trợ các giao thức SMBv2.0, SMBv2.1 và SMBv3.0. Hỗ trợ các ứng dụng được triển khai trên Windows Vista, Windows Server 2008 và các phiên bản mới hơn.

 • Kiểm soát bảo mật mạnh mẽ

  Các cơ chế như cấp quyền tài khoản, VPC và nhóm bảo mật giúp đảm bảo bảo mật dữ liệu của bạn.


  Bảo mật dữ liệu

  Nhiều cơ chế bảo mật được triển khai để đảm bảo bảo mật dữ liệu hệ thống, bao gồm cô lập mạng (VPC) và cô lập người dùng (mạng truyền thống), kiểm soát quyền truy cập tiêu chuẩn, nhóm quyền và cấp quyền tài khoản.

 • Nhiều phương pháp truy cập

  Hỗ trợ mạng truyền thống và VPC, đồng thời cho phép truy cập từ các trung tâm dữ liệu từ xa.


  Quyền truy cập được chia sẻ

  Nhiều nút điện toán có thể truy cập đồng thời vào cùng một hệ thống tập tin, cho phép triển khai các ứng dụng trên nhiều phiên bản ECS, E-HPC hoặc cụm Docker để truy cập vào cùng một nguồn dữ liệu.


  Nhiều phương pháp truy cập

  Hệ thống tập tin NAS có thể được triển khai trong một mạng truyền thống hoặc VPC. Bạn cũng có thể truy cập hệ thống tập tin từ các trung tâm dữ liệu từ xa thông qua các kênh thuê riêng hoặc VPN.


  Truy cập giữa nhiều vùng

  Hỗ trợ truy cập từ nhiều vùng khác nhau. Phiên bản ECS và hệ thống tập tin NAS của bạn có thể được triển khai ở các vùng khác nhau.

NAS tự thiết kế trên so với NAS Thông thường

Alibaba Cloud NAS có nhiều ưu điểm hơn các sản phẩm NAS tự thiết kế trên đám mây và NAS thông thường.

Tổng quan Tổng quanAlibaba Cloud Network Attached Storage (NAS) NAS tự thiết kế trên đám mây NAS Thông thường
Độ tin cậy Độ tin cậy dữ liệu 99,999999999% Độ tin cậy kém. Dữ liệu có thể bị mất trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nút chính và phụ. Độ tin cậy dữ liệu 99,9%-99,99%
Tính khả dụng Không có lỗi tại một điểm. Tính khả dụng 99,9%. Đảm bảo SLA. Độ ổn định kém. Các dịch vụ lưu trữ không khả dụng trong suốt thời gian máy chủ ngừng hoạt động. Lỗi tại một điểm
Linh hoạt Dung lượng lưu trữ có thể được tăng linh hoạt và có thể đạt tối đa vài petabyte. Không hỗ trợ thay đổi dung lượng linh hoạt. Dung lượng phần cứng lưu trữ hạn chế và lâu có bản nâng cấp phần cứng
Thông lượng Công suất thông lượng có thể được tăng theo chiều ngang và có mối quan hệ tuyến tính với khối lượng lưu trữ. Không thể tăng thông lượng thấp theo chiều ngang. Cần có các thiết bị lưu trữ NAS cao cấp và khối lượng phần cứng lớn.
Bảo mật Hỗ trợ quản lý quyền từ đầu đến cuối Chỉ hỗ trợ quản lý quyền cấp giao thức. Hỗ trợ quản lý quyền từ đầu đến cuối.
Đơn giản Alibaba Cloud NAS được cung cấp để sử dụng ngay sau quá trình tạo, gắn kết đơn giản cũng như các thao tác khác và có thể được tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Alibaba Cloud. NAS tự thiết kế trên đám mây yêu cầu đầu tư vào việc thiết lập và bảo trì các máy chủ tập tin, đây có thể là một quá trình phức tạp. NAS thông thường yêu cầu quản lý thủ công nhiều tài nguyên, bao gồm phần cứng, vùng lưu trữ, các hệ thống tập tin và giao thức. NAS thông thường yêu cầu phải thực hiện các thao tác phức tạp và dễ bị lỗi cho một dịch vụ để sử dụng NAS.
Chi phí thấp Alibaba Cloud NAS hỗ trợ cả gói lưu trữ trả theo mức sử dụng và đăng ký, cũng như tính phí hoàn toàn dựa trên dung lượng lưu trữ mà không phát sinh thêm chi phí khác. Ổ đĩa của NAS tự thiết kế trên đám mây không hỗ trợ các phương thức thanh toán trả theo mức sử dụng (bạn cần lập kế hoạch và thanh toán cho mức sử dụng tối đa trước). Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị cho việc phát sinh chi phí máy chủ và bảo trì. Phần cứng được cung cấp theo bộ, bất kể mức sử dụng thực tế, đồng thời cần có thật nhiều chi phí vận hành và bảo trì phần cứng.

Tình huống của khách hàng

 • Chia sẻ tập tin cục bộ và trên đám mây
 • Xử lý dữ liệu đám mây
 • Hệ thống NLE hoạt động trên đám mây
 • Trang web hiệu suất cao
 • Giải trình tự DNA
Chia sẻ tập tin cục bộ và trên đám mây

Chia sẻ tập tin cục bộ và trên đám mây

Thách thức

Hệ thống kinh doanh A được triển khai trong một trung tâm dữ liệu cục bộ trong khi hệ thống kinh doanh B được triển khai trên đám mây. Cần tải dữ liệu kinh doanh được tạo bởi hệ thống kinh doanh A lên đám mây và sử dụng làm đầu vào cho hệ thống kinh doanh B. Mỗi ngày cần phải tải lên 8 TB dữ liệu.

Giải pháp

 • NAS Tiêu chuẩn

  NAS tiêu chuẩn cung cấp dung lượng lưu trữ linh hoạt dựa trên nhu cầu kinh doanh thực tế. Hệ thống tập tin NAS tương tự được gắn kết trên cả hệ thống kinh doanh A và B để cho phép chia sẻ tập tin.

 • Kênh thuê riêng 1 GB

  Trung tâm dữ liệu cục bộ được kết nối với Alibaba Cloud thông qua các kênh thuê riêng 1 GB. Có thể tải dữ liệu được tạo bởi hệ thống kinh doanh A lên đám mây một cách suôn sẻ.

Lợi ích

 • Trung tâm dữ liệu cục bộ không cần phải nâng cấp dung lượng lưu trữ nữa. Dữ liệu cục bộ được tải lên và lưu trữ linh hoạt trên đám mây.

Xử lý dữ liệu đám mây

Xử lý dữ liệu đám mây

Thách thức

Do tốc độ tăng trưởng kinh doanh nhanh chóng, nên các nhật ký được tạo ra mỗi ngày có thể chiếm đầy ổ đĩa 2 TB. Do đó, cần phải di chuyển dữ liệu ổ đĩa và tăng dung lượng ổ đĩa. Việc di chuyển dữ liệu sẽ gây gián đoạn dịch vụ và gây khó khăn cho việc thực hiện phân tích dữ liệu.

Giải pháp

 • NAS Hiệu suất

  Bằng cách sử dụng NAS hiệu suất, hàng trăm máy chủ web có thể ghi nhật ký kinh doanh vào hệ thống tập tin được chia sẻ mà không có giới hạn dung lượng. Cùng một hệ thống tập tin được gắn kết trên nhiều cụm phân tích dữ liệu để thực hiện phân tích động.

Lợi ích

 • Không cần di chuyển nhật ký nữa.

  Hỗ trợ phân tích dữ liệu động. Khách hàng có thể thu được kết quả phân tích dữ liệu sau 10 phút, thay vì chờ 24 tiếng.

Hệ thống NLE hoạt động trên đám mây

Hệ thống NLE hoạt động trên đám mây

Thách thức

Trạm tin tức cần xuất bản tin tức hiện tại và đơn giản hóa các quy trình quay, chỉnh sửa và tải lên video để cải thiện hiệu quả.

Giải pháp

 • Bộ đệm ẩn thông minh NAS Plus

  Bộ đệm ẩn thông minh NAS Plus cung cấp thông lượng tối đa 160 Gbit/giây và cho phép 16 máy trạm đồ họa (GWS) hoạt động cùng một lúc. Mỗi GWS có thể hỗ trợ chỉnh sửa 20 video 4K cùng một lúc.

 • Máy trạm đồ họa

  Máy trạm đồ họa cung cấp chức năng chỉnh sửa và xử lý video chuyên nghiệp. Mỗi GWS có thể kết hợp với phần mềm NLE chuyên nghiệp để chỉnh sửa 20 video 4K cùng một lúc và đạt thông lượng 10 Gbit/giây.

Lợi ích

 • Hệ thống NLE hoạt động trên đám mây giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất video và xuất bản các video tin tức trong vòng một giờ. Các tài nguyên đám mây được tính phí theo mức sử dụng. Việc này giúp giảm 60% TCO.

Trang web hiệu suất cao

Trang web hiệu suất cao

Thách thức

Khi việc kinh doanh tiếp tục phát triển, hàng chục triệu tập tin nhỏ như hình ảnh, tập tin âm thanh và nhật ký cần được gửi qua ứng dụng di động. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày đã vượt quá một triệu và ước tính sẽ đạt mười triệu trong sáu tháng tới. Doanh nghiệp cần khôi phục dữ liệu sau thảm họa trên nhiều vùng và khu vực.

Giải pháp

 • IO cực cấp NAS Plus

  IO cực cấp NAS Plus hoạt động dựa trên RDMA và SSD NVMe, đồng thời cung cấp khả năng đọc và ghi ổn định, duy trì 1 triệu IOPS và độ trễ là 500 µs.

 • Khôi phục dữ liệu sau thảm họa NAS

  Cung cấp dịch vụ khôi phục dữ liệu sau thảm họa giữa nhiều vùng và khu vực.

Lợi ích

 • Có thể tải lên hoặc tải xuống hàng chục triệu tập tin nhỏ một cách trơn tru mỗi ngày. Đạt được tính khả dụng cao và khôi phục dữ liệu sau thảm họa thông qua việc sao chép dữ liệu không đồng bộ.

Giải trình tự DNA

Giải trình tự DNA

Thách thức

Giải trình tự DNA gây ra sự bùng nổ nhu cầu đối với tài nguyên đám mây. Hệ thống cần giảm thời gian của mỗi quy trình giải trình tự riêng lẻ từ 5 tiếng xuống còn 2 tiếng hoặc ít hơn, cũng như xử lý hơn 1 PB dữ liệu trong mỗi dự án riêng lẻ.

Giải pháp

 • Hệ thống tập tin song song trên đám mây

  Hệ thống tập tin song song trên đám mây cung cấp thông lượng tối đa 1 Tbit/giây và dung lượng 100 PB. Điều này đáp ứng nhu cầu lưu trữ của chương trình giải trình tự DNA lớn.

 • FPGA

  FPGA cung cấp khả năng điện toán được tối ưu hóa cho giải trình tự DNA.

Lợi ích

 • Hiện tại, quy trình kinh doanh chỉ mất 1,5 tiếng để hoàn tất, thay vì 5 tiếng. Tài nguyên đám mây chỉ được tính phí theo mức sử dụng và TCO giảm 70%.

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm