CDN

Một dịch vụ phân phối nội dung hiệu suất cao và có thể mở rộng quy mô để tăng tốc độ phân phối nội dung tới người dùng trên toàn cầu.

Bạn có thể sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) để phân phối nội dung cho người dùng từ các nút gần họ nhất, tăng tốc phản hồi với yêu cầu của người dùng và tăng tỷ lệ phản hồi. CDN cũng giải quyết vấn đề về độ trễ phân phối thường xảy ra do sự cố phân phối, băng thông và hiệu năng máy chủ. CDN đã được áp dụng trong nhiều tình huống, bao gồm tăng tốc trang web, phát theo yêu cầu và phát trực tiếp.

Lợi ích

Ổn định
Cung cấp hơn 2.800 nút bao phủ sáu lục địa và băng thông 120 Tbps, cũng như hỗ trợ các ISP lớn trên toàn thế giới
Tốc độ cao
Hỗ trợ thời gian phản hồi dưới vài mili giây, lựa chọn kết nối thông minh và mạng lõi với các bộ lưu trữ 10-GE NIC và SSD để đảm bảo phân phối nội dung suôn sẻ.
Khả năng mở rộng
Hỗ trợ nhiều tính năng gốc, bao gồm mở rộng dịch vụ theo chiều ngang, bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, nhiều API và mở rộng kiến trúc đơn giản.
Hiệu quả chi phí
Hỗ trợ trả theo mức sử dụng và các phương thức tính phí khác để đạt được mục tiêu phân phối nội dung chất lượng cao và hiệu quả về chi phí.

Các tính năng

 • Tăng tốc được bảo mật bằng HTTPS

  Cung cấp dịch vụ tăng tốc cấp doanh nghiệp đáng tin cậy qua HTTPS, để ngăn chặn đánh cắp, xáo trộn và rò rỉ thông tin.


  Tăng tốc phân phối nội dung từ đầu đến cuối

  Sử dụng HTTPS để bảo mật quyền truy cập máy khách, khả năng liên kết nút và yêu cầu tìm nạp nguồn. Để đạt được khả năng tăng tốc bảo mật, bạn chỉ cần kích hoạt chức năng tăng tốc bảo mật và tải lên chứng chỉ miền hoặc khóa riêng. Bạn cũng có thể xem, bật, tắt và chỉnh sửa chứng chỉ miền.


  Buộc chuyển hướng HTTPS

  Tăng tốc trang web dựa trên tên miền kết hợp với khả năng tăng tốc được bảo mật bằng HTTPS để hỗ trợ chuyển hướng bắt buộc các yêu cầu HTTP sang HTTPS.

 • Mô hình lưu bộ nhớ đệm hiệu năng cao và hiệu quả

  Hỗ trợ tính toán mức độ phổ biến thông minh và lưu bộ nhớ đệm phân cấp cho các tài nguyên được yêu cầu thường xuyên. Nhờ đó, bạn có thể tăng tốc chính xác các tài nguyên mà người dùng đã yêu cầu.


  Lưu bộ nhớ đệm hiệu năng cao

  Hỗ trợ cân bằng tải giữa nhiều vCPU, quản lý và sử dụng bộ nhớ hiệu quả, đồng thời tối đa hóa các thao tác đầu vào và đầu ra mỗi giây (IOPS) và thông lượng lưu trữ SSD.


  Chức năng đọc và ghi siêu việt

  Tất cả các nút đều được cấu hình bằng SSD để hỗ trợ đọc và ghi tốc độ cao nhằm làm giảm đáng kể thời gian phản hồi và tăng tính khả dụng.


  Thời gian hết hạn bộ đệm ẩn do người dùng xác định

  Quy tắc hết hạn do người dùng quy định cho tài nguyên được lưu vào bộ đệm ẩn. Tính năng này cho phép bạn áp dụng các quy tắc cho đường dẫn /test/... hoặc tập tin .html.


  Yêu cầu tùy chỉnh tiêu đề

  Cung cấp nhiều thông số để tùy chỉnh tiêu đề của các yêu cầu HTTP.

 • Kiểm soát quyền truy cập

  Hỗ trợ nhiều tính năng chống trộm nội dung dựa trên tham chiếu HTTP, tiêu đề tác nhân người dùng (UA), địa chỉ IP và xác minh xác thực URL.


  Chống trộm nội dung dựa trên tham chiếu HTTP

  Cung cấp danh sách trắng và danh sách đen tham chiếu để xác định và lọc khách truy cập, cũng như giới hạn quyền truy cập vào tài nguyên.


  Xác thực

  Hỗ trợ tính năng chống trộm nội dung tiên tiến. Tính năng này cho phép bạn sử dụng các khóa xác thực để mã hóa URL và bảo vệ tài nguyên trên các trang web nguồn của người dùng.


  Danh sách đen IP

  Các địa chỉ IP trong danh sách đen không được phép truy cập các tên miền được tăng tốc.

 • Tối ưu hóa hiệu suất

  Hỗ trợ tối ưu hóa trang web và nén thông minh để giảm tổng chi phí và tăng tốc độ phân phối nội dung.


  Tối ưu hóa trang web

  Loại bỏ nội dung dư thừa trên các trang web (như các trang HTML), bình luận và không gian dư thừa trong các tập lệnh JavaScript và CSS.


  Nén thông minh

  Nén các tập tin nội dung tĩnh để giảm dung lượng của nội dung cần phân phối một cách hiệu quả.


  Lọc thông số

  Việc tìm nạp nguồn giúp loại bỏ các thông số theo sau dấu chấm hỏi (?) trong URL để tăng tỷ lệ truy cập bộ đệm ẩn và cải thiện hiệu quả phân phối nội dung.

 • Thống kê và phân tích

  Hỗ trợ thống kê dữ liệu toàn diện, phân tích đa chiều và tạo hồ sơ người dùng để thúc đẩy phát triển kinh doanh.

 • Quản lý nhật ký

  Cung cấp một dịch vụ nhật ký tùy chỉnh và dịch vụ lưu trữ ổn định để dễ dàng tải xuống và phân tích nhật ký.

 • Quản lý hình ảnh

  Hỗ trợ nhận dạng thông minh nội dung bất hợp pháp dựa trên công nghệ học sâu để giảm thiểu rủi ro vi phạm của người dùng.

Tình huống thường gặp

 • Tăng tốc trang web
 • Tăng tốc độ tải xuống
 • Phát theo yêu cầu
 • Phát trực tiếp
 • Công cụ tăng tốc thiết bị di động
Tăng tốc trang web

Tăng tốc trang web

Hỗ trợ tự động di chuyển các điểm truy cập bộ đệm ẩn với thời gian phản hồi dưới vài mili giây.

Số lượng yêu cầu của người dùng tăng đột biến trên một trang web làm tăng mức tiêu thụ băng thông tải xuống, làm quá tải máy chủ và dẫn đến thời gian phản hồi chậm. CDN đã cung cấp hơn 2.800 nút trên toàn thế giới và một hệ thống lập lịch thông minh. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập vô số tài nguyên tĩnh được lưu vào bộ đệm ẩn trên các nút lân cận.

Lợi ích

 • Hiệu quả chi phí

  Giảm chi phí cho băng thông tải xuống so với băng thông chuyên dụng để giảm tổng chi phí băng thông trên các trang web nguồn.

 • Hiệu suất cao

  Áp dụng kiến trúc hệ thống phân tán và cung cấp phần mềm lưu bộ nhớ đệm Alibaba Cloud hiệu năng cao để đạt được sự ổn định và hiệu quả cao.

 • Lập kế hoạch hiệu quả

  Hỗ trợ giám sát toàn diện và thời gian thực dựa trên tên miền, cũng như hỗ trợ lập lịch thông minh dựa trên các dịch vụ.

Tích hợp và cấu hình

Tăng tốc độ tải xuống

Tăng tốc độ tải xuống

Tải xuống nội dung thật hiệu quả chi phí, ổn định và tốc độ cao

Tăng tốc tải xuống, cũng như phân phối các tập tin lớn và phát theo yêu cầu. Các tập tin lớn bao gồm MP4, FLV và các tập tin lớn hơn 20 MB.

Lợi ích

 • Giảm chi phí tìm nạp nguồn

  Chức năng tăng tốc CDN kết hợp với Object Storage Service (OSS) để tiết kiệm 66,7% chi phí tìm nạp nguồn.

 • Hiệu suất cao

  Áp dụng kiến trúc hệ thống phân tán và cung cấp phần mềm lưu bộ nhớ đệm Alibaba Cloud hiệu năng cao để đạt được sự ổn định và hiệu quả cao.

 • Lập kế hoạch hiệu quả

  Hỗ trợ giám sát toàn diện và thời gian thực dựa trên tên miền, cũng như hỗ trợ lập lịch thông minh dựa trên các dịch vụ.

Tích hợp và cấu hình

Phát theo yêu cầu

Phát theo yêu cầu

Phát theo yêu cầu nhanh hơn và mượt mà hơn

Tích hợp chức năng tải lên video và âm thanh, chuyển mã tự động và quản lý tài nguyên đa phương tiện nhằm cung cấp giải pháp tăng tốc toàn diện để phát theo yêu cầu. CDN cũng giúp bạn xây dựng một nền tảng hoặc ứng dụng phát theo yêu cầu an toàn, linh hoạt và có tính tùy biến cao.

Lợi ích

 • Xử lý phương tiện truyền thông hiệu quả, tự động và chuyên nghiệp

  Hỗ trợ quy trình xử lý âm thanh và video do người dùng xác định để tiết kiệm 20% chi phí băng thông, bao gồm cấu hình chuyển mã trực quan, chụp màn hình, chèn thủy ấn và chuyển mã HD băng thông hẹp.

 • Kiểm soát quyền truy cập và bảo vệ bản quyền

  Hỗ trợ danh sách đen và danh sách trắng tham chiếu HTTP, cũng như chức năng xác thực URL tiên tiến để ngăn chặn hoàn toàn hoạt động trộm nội dung.

 • Phát mượt mà không đứng hình

  Cung cấp sự ổn định và hiệu suất cao với tỷ lệ truy cập bộ đệm ẩn cao hơn 95%, cùng với thời gian phản hồi dưới vài mili giây.

Phát trực tiếp

Phát trực tiếp

Phát trực tiếp cực kỳ mượt mà dựa trên cách phát triển đơn giản

CDN bao gồm một mạng truy cập và phân phối nội dung hàng đầu trong ngành và công nghệ chuyển mã thời gian thực phân tán, để xây dựng một nền tảng phát trực tiếp. CDN cũng cung cấp giải pháp tăng tốc toàn diện để lưu trữ tài nguyên đa phương tiện, chuyển mã dựa trên phân khúc, xác thực quyền truy cập và phân phối nội dung.

Lợi ích

 • Tính khả dụng cao

  Kết hợp với Auto Scaling để nhanh chóng điều chỉnh băng thông máy chủ và xử lý lưu lượng truy cập tăng đột biến.

 • Khả năng mở rộng

  Kết hợp với ApsaraVideo Media Processing (MPS) để đạt được hiệu quả chuyển mã tốc độ cao, ổn định và song song. Nhờ đó, bạn có thể thực hiện liền mạch nhiều tác vụ chuyển mã.

 • Giải mã video nhanh

  Lưu vào bộ đệm ẩn các nhóm hình ảnh (GOP) của các khung trên các nút biên CDN. Nhờ đó, khách hàng xem trên thiết bị di động có thể tạo vùng đệm cho nội dung.

Công cụ tăng tốc thiết bị di động

Công cụ tăng tốc thiết bị di động

Khả năng tương thích với nhiều nền tảng cho trải nghiệm mạng di động mượt mà.

Tăng tốc việc phân phối các tập tin cập nhật ứng dụng di động (tập tin apk) và hình ảnh, trang, tập tin video nhỏ và nội dung do người dùng tạo (UGC) trong các ứng dụng di động. CDN cũng hỗ trợ dịch vụ HTTPDNS để ngăn chặn đánh cắp DNS và phân giải địa chỉ DNS chính xác.

Lợi ích

 • Chống đánh cắp

  Kết hợp với HTTPDNS để thực hiện định tuyến thông minh và chính xác. Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng truy cập các tài nguyên lân cận.

 • Khả năng tương thích với nhiều nền tảng

  Cung cấp SDK iOS và Android, tối ưu hóa chuyên sâu nhiều giao thức và hỗ trợ ghép kênh kết nối và nén tiêu đề yêu cầu.

 • Tăng tốc nội dung tĩnh và động

  Hỗ trợ tăng tốc cho cả nội dung tĩnh và động, cũng như lưu nội dung tĩnh vào bộ nhớ đệm hiệu quả cao.

Tích hợp

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm