ApsaraDB for MongoDB

Dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây bảo mật, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng quy mô linh hoạt để tự động giám sát, sao lưu và khôi phục theo thời điểm

Alibaba Cloud ApsaraDB for MongoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây bảo mật, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng quy mô linh hoạt. Hiện tại, dịch vụ này hỗ trợ các kiến trúc ReplicaSet và Phân mảnh, cũng như có thể triển khai nhanh chóng chỉ trong vài bước.

ApsaraDB for MongoDB là dịch vụ có tính khả dụng cao, bao gồm các chức năng tự động giám sát, sao lưu và chịu được sự cố. Với dịch vụ này, bạn không cần phải thực hiện các công việc quản lý cơ sở dữ liệu tốn thời gian và tập trung vào các ứng dụng cũng như hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Lợi ích

Công cụ lưu trữ có tính khả dụng cao
Kết hợp hệ thống phân tán Apsara và kiến trúc bộ bản sao ba bộ phận. Bạn có thể tạo nhiều bản sao để sao lưu.
Mở rộng quy mô linh hoạt
Hỗ trợ phân cụm để mở rộng quy mô linh hoạt và lưu trữ dữ liệu không giới hạn.
Truyền dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất
Hỗ trợ truyền dữ liệu đồng nhất giữa các cơ sở dữ liệu tại chỗ và cơ sở dữ liệu đám mây, cũng như truyền dữ liệu không đồng nhất giữa các cơ sở dữ liệu đám mây, nhằm phân tích dữ liệu hiệu quả và dễ dàng.
Dịch vụ chuyên nghiệp
ApsaraDB for MongoDB đã được nhóm nguồn mở MongoDB cải thiện. ApsaraDB for MongoDB cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) được MongoDB chứng nhận.

Các tính năng

 • Kiến trúc linh hoạt—Bộ bản sao một bộ phận, bộ bản sao ba bộ phận và các kiến trúc phân cụm

  Kiến trúc bộ bản sao một bộ phận hiệu quả về chi phí. Kiến trúc bộ bản sao ba bộ phận hỗ trợ tự động chuyển đổi dự phòng. Kiến trúc phân cụm phân tán hỗ trợ mở rộng linh hoạt.


  Kiến trúc bộ bản sao một bộ phận

  Bộ bản sao một bộ phận thường được sử dụng trong các hệ thống lưu trữ có khả năng chịu lỗi cao để lưu trữ dữ liệu không quan trọng. Kiến trúc này có hiệu quả cao về chi phí và là lựa chọn tốt nhất để bạn kiểm tra môi trường, tìm hiểu và đào tạo, cũng như quản lý dữ liệu kinh doanh.


  Kiến trúc bộ bản sao ba bộ phận

  Kiến trúc này bao gồm một nút chính, một nút phụ và một nút ẩn. Khi nút chính bị lỗi, nút phụ sẽ trở thành nút chính mới. Nút ẩn đảm bảo tính khả dụng cao của các dịch vụ của bạn. Khi nút phụ gặp lỗi, nút ẩn sẽ đảm nhiệm tất cả các dịch vụ trên nút phụ.


  Kiến trúc phân cụm phân tán

  Hỗ trợ các cụm phân mảnh. Mỗi cụm bao gồm các phiên bản mongos, các bộ bản sao phân mảnh và một bộ bản sao ConfigServer. Các bộ bản sao phân mảnh và ConfigServer sử dụng kiến trúc bộ bản sao ba bộ phận để đảm bảo độ tin cậy và tính ổn định của dịch vụ. ApsaraDB for MongoDB cũng cho phép bạn điều chỉnh số lượng phiên bản mongos và phân mảnh bộ bản sao để mở rộng tuyến tính không gian lưu trữ cũng như khả năng đọc và ghi của các cơ sở dữ liệu ApsaraDB for MongoDB.


  Mở rộng quy mô linh hoạt

  Mỗi phân mảnh hỗ trợ tối đa 25.600 thao tác đọc và ghi mỗi giây (IOPS). Lượng dữ liệu tối đa mà mỗi phân mảnh có thể lưu trữ là 2 TB. Một phân mảnh có thể xử lý tối đa 100.000 truy vấn mỗi giây. Ngoài ra, chế độ phân mảnh hỗ trợ mở rộng quy mô theo chiều ngang không giới hạn.
  Bảo mật dữ liệu—Tự động sao lưu, khôi phục nhanh và bảo vệ mạng nhiều lớp
  Kết hợp với Object Storage Service (OSS) để hỗ trợ sao lưu và bảo vệ mạng của bạn chống lại 90% các hoạt động phá hoại dữ liệu ở nhiều lớp mạng.

 • Sao lưu và khôi phục

  Tự động sao lưu dữ liệu của bạn hàng ngày. Tính năng khôi phục dữ liệu sau thảm họa cho phép bạn khôi phục dữ liệu của mình về bất kỳ điểm kiểm tra nào trong bảy ngày gần nhất. Bạn có thể sử dụng tính năng khôi phục dữ liệu sau thảm họa này để giảm thiểu thất thoát dữ liệu do cấu hình sai.


  VPC

  Tất cả các phiên bản đã được triển khai trong VPC. VPC là các mạng ảo được tạo dựa trên hoạt động kết nối mạng phủ và tách biệt với nhau tại Tầng 4 để bảo mật.


  Anti-DDoS

  Theo dõi lưu lượng truy cập vào trong thời gian thực, loại bỏ lưu lượng truy cập tấn công hàng loạt bằng cách lọc địa chỉ IP nguồn, đồng thời hút bỏ lưu lượng truy cập tấn công khi việc loại bỏ lưu lượng truy cập không có hiệu quả khi bị tấn công.


  Danh sách trắng chứa địa chỉ IP

  Cho phép bạn lập danh sách trắng lên tới 1.000 địa chỉ IP để kiểm soát và quản lý quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn.

 • Hệ sinh thái dữ liệu—Truyền và xử lý dữ liệu linh hoạt

  Hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu tại chỗ và cơ sở dữ liệu đám mây, cũng như kết hợp với E-MapReduce.


  DTS

  Data Transmission Service (DTS) hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu RDBMS, NoSQL và OLAP. Dịch vụ này cũng hỗ trợ nhiều tính năng truyền dữ liệu, bao gồm di chuyển dữ liệu, đăng ký dữ liệu theo thời gian thực và đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực.


  Đồng bộ hóa dữ liệu giữa nhiều phiên bản

  Hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu tự động giữa các phiên bản ApsaraDB for MongoDB. Nhờ đó, bạn có thể kết hợp nhiều kiến trúc và đảm bảo hiệu quả khôi phục dữ liệu sau thảm họa.


  Truyền dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất

  Kết hợp với DTS để hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu đám mây không đồng nhất. ApsaraDB for MongoDB cũng hỗ trợ truyền dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu đồng nhất tại chỗ và cơ sở dữ liệu đám mây đồng nhất.


  Phân tích dữ liệu dựa trên việc kết hợp các dịch vụ khác

  Kết hợp với E-MapReduce để phân tích dữ liệu hiệu quả và dễ dàng.

 • Dễ dàng vận hành và bảo trì——Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu và giám sát chuyên nghiệp cũng như tự động nâng cấp hệ thống

  Cung cấp nền tảng vận hành và bảo trì trực quan và dễ sử dụng, đồng thời tự động nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới nhất.


  Nền tảng giám sát

  Giám sát thông tin phiên bản trong thời gian thực và gửi báo động. Thông tin phiên bản bao gồm mức sử dụng CPU, IOPS, các kết nối và dung lượng ổ đĩa. Tính năng này cho phép bạn biết được trạng thái của các phiên bản mọi lúc mọi nơi.


  Nền tảng quản lý trực quan

  Cho phép bạn quản lý hiệu quả các hoạt động có rủi ro cao và được thực hiện thường xuyên, bao gồm khởi động lại phiên bản, sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu.


  Nền tảng DMS trực quan

  Cung cấp nền tảng Data Management Service (DMS) chuyên nghiệp để quản lý dữ liệu MongoDB trực quan. Việc này có thể giúp bạn dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu, bảng và cụm, đồng thời cải thiện hiệu quả của việc phát triển và bảo trì.


  Quản lý phiên bản nhân cơ sở dữ liệu

  Hỗ trợ nâng cấp hệ thống tự động và khắc phục lỗ hổng dễ dàng, mà không cần phải quản lý phiên bản hệ thống của bạn. ApsaraDB for MongoDB cũng tối ưu hóa cấu hình MongoDB để tăng tối đa mức sử dụng tài nguyên hệ thống.

Tình huống của khách hàng

 • Dịch vụ Internet
 • Phân mảnh máy chủ
 • Dịch vụ dữ liệu lớn
Dịch vụ Internet

Dịch vụ Internet

Tăng hiệu suất cơ sở dữ liệu

Các dịch vụ Internet luôn có hoạt động kinh doanh nhanh và lượng truy cập tăng trưởng mạnh, cũng như bao gồm một lượng lớn dữ liệu. Các dịch vụ này cần mở rộng quy mô lưu trữ dữ liệu theo chiều ngang.

Lợi ích

 • Mở rộng quy mô lưu trữ

  Hỗ trợ tăng dung lượng lưu trữ theo chiều ngang để lưu trữ lượng lớn dữ liệu.

 • Mở rộng quy mô thông lượng

  Hỗ trợ tăng thông lượng theo chiều ngang trong đám mây.

Tích hợp và cấu hình

Phân mảnh máy chủ

Phân mảnh máy chủ

Mở rộng quy mô máy chủ linh hoạt

Trong trường hợp phân mảnh máy chủ trò chơi, bạn có thể sẽ cần thay máy chủ cũ bằng máy chủ mới hoặc sử dụng kết hợp các máy chủ. Việc thay máy chủ đòi hỏi phải sao chép nhanh, đồng thời việc sử dụng kết hợp máy chủ yêu cầu sao lưu cơ sở dữ liệu dần dần và phục hồi cơ sở dữ liệu dựa trên dấu thời gian.

Lợi ích

 • Sao lưu cơ sở dữ liệu

  Hỗ trợ sao lưu cơ sở dữ liệu dần dần

 • Sao chép phiên bản

  Tạo các phiên bản cơ sở dữ liệu mới dựa trên các bản sao.

 • Sao lưu và khôi phục

  Hỗ trợ phục hồi cơ sở dữ liệu dựa trên dấu thời gian.

Tích hợp và cấu hình

Dịch vụ dữ liệu lớn

Dịch vụ dữ liệu lớn

Tích hợp liền mạch với dịch vụ dữ liệu lớn

Trong trường hợp dịch vụ dữ liệu lớn, dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu đám mây trong thời gian thực. Sau đó, cơ sở dữ liệu đám mây sẽ phân phối dữ liệu đến công cụ điện toán. Công cụ điện toán sẽ phân tích dữ liệu và trả kết quả phân tích về cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, doanh nghiệp của bạn có thể nhanh chóng có được kết quả phân tích.

Lợi ích

 • Truy vấn dữ liệu nguồn

  Cho phép bạn truy vấn dữ liệu nguồn trong cơ sở dữ liệu đám mây.

 • Điện toán và phân tích

  Hỗ trợ điện toán và phân tích dữ liệu lớn.

 • Đồng bộ hóa dữ liệu không đồng nhất

  Hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu không đồng nhất.

Tích hợp và cấu hình

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm