ApsaraDB for Memcache

Dịch vụ cơ sở dữ liệu Memcached hiệu suất cao được quản lý, hỗ trợ khởi động và chạy các ứng dụng của bạn

ApsaraDB for Memcache là một dịch vụ lưu trữ đệm trên nền tảng bộ nhớ được quản lý, hỗ trợ truy cập tốc độ cao vào các truy vấn và dữ liệu. ApsaraDB for Memcache cải thiện tốc độ phản hồi của các trang web hoặc ứng dụng động bằng cách giảm tải cho cơ sở dữ liệu phụ trợ backend do dữ liệu đệm được lưu trong bộ nhớ trong.

Thông qua việc hỗ trợ truy cập nhanh vào dữ liệu và giảm đáng kể độ trễ cho ứng dụng của bạn, ApsaraDB for Memcache cho phép bạn dễ dàng khởi động và chạy ứng dụng. Nhờ đó, dịch vụ này giúp bạn giảm bớt gánh nặng quản lý danh sách máy chủ, nút, cụm, cập nhật và bản vá.

Lợi ích

Hiệu quả về chi phí
Hiệu quả về chi phí do không yêu cầu trả trước hay phải cam kết dài hạn
Hiệu suất cao
Cải thiện tốc độ phản hồi dữ liệu do dữ liệu được lưu trữ đệm trong bộ nhớ trong
Dễ sử dụng
Dễ dàng cung cấp thông qua Bảng điều khiển quản lý của Alibaba Cloud cho dịch vụ lưu trữ trên bộ nhớ đệm
Dễ dàng thay đổi cấu hình mà không gây gián đoạn dịch vụ
Thay đổi dung lượng lưu trữ dựa trên yêu cầu ứng dụng theo thời gian thực
Tương thích
Tương thích với giao thức nhị phân Memcached mã nguồn mở (SASL)
Đơn giản hóa và tự động hóa hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu trên hệ thống lưu trữ trong bộ nhớ đệm

Tính năng

 • Hiệu suất

  Cho phép truy cập nhanh vào dữ liệu với dịch vụ lưu trữ đệm trong bộ nhớ trong.
  Thay thế các nút lỗi và tránh mất dữ liệu do Hư hỏng tại một điểm (SPOF).
  Hoạt động giống như trình quản lý phiên truy cập, ví dụ: dịch vụ có thể lưu trữ dữ liệu phiên truy cập của người dùng và đồng bộ giữa các chương trình ứng dụng.

 • Bảo mật

  Tránh các cuộc tấn công bằng cách hạn chế quyền truy cập vào nút mạng, trong đó ứng dụng chạy trên máy chủ Alibaba Cloud ECS chỉ có thể truy cập qua mạng riêng.
  Cung cấp khả năng bảo mật cấp độ cao cho các ứng dụng với các tính năng như xác thực người dùng và lập danh sách trắng địa chỉ IP.

 • Mở rộng linh hoạt

  Dễ dàng tăng hoặc giảm số nút theo nhu cầu kinh doanh mà không gây gián đoạn dịch vụ.

 • Truy cập dữ liệu truy xuất thường xuyên

  Giảm tải cho hệ thống lưu trữ phụ trợ backend bằng cách lưu dữ liệu thường truy cập vào bộ nhớ đệm.
  Tăng tốc độ phản hồi của các ứng dụng.

 • Tương thích với các Giao thức phổ biến

  Hỗ trợ tất cả các cấu trúc dữ liệu Chuỗi - Giá trị.
  Các máy khách đáp ứng giao thức Memcached có thể sử dụng ApsaraDB for Memcache.

 • Theo dõi và phân tích

  Tăng khả năng hiển thị với chức năng theo dõi lịch sử và theo dõi trong thời gian thực dựa trên số liệu thống kê đa chiều.

 • Quản lý hiệu quả

  Cho phép bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ, dịch vụ xử lý lỗi phần mềm, phần cứng và cập nhật bản vá. Dùng thử miễn phí hơn 40 sản phẩm

 • An toàn và đáng tin cậy

  Tự động khôi phục dịch vụ nhờ thiết kế phân cụm và cân bằng tải dạng phân tán.


  Bảo vệ các đợt triển khai tránh Hư hỏng tại một điểm bằng cách thay thế các nút lỗi.


  Tự động khôi phục các phiên truy cập ứng dụng của máy khách.


  Hỗ trợ kết nối SSL mã hóa toàn phần mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.


  Đảm bảo hạn chế quyền truy cập vào máy chủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng khác nhau.

Cách thức hoạt động

 • Lưu cơ sở dữ liệu vào bộ nhớ đệm - Khối lượng dữ liệu tạm thời lớn
 • Lưu cơ sở dữ liệu vào bộ nhớ đệm - Số lượng khách truy cập lớn
 • Lưu trữ dữ liệu tạm thời - Lượng dữ liệu tạm thời lớn
 • Lưu trữ dữ liệu tạm thời - Số lượng khách truy cập lớn
Lưu cơ sở dữ liệu vào bộ nhớ đệm - Khối lượng dữ liệu tạm thời lớn

Lưu cơ sở dữ liệu vào bộ nhớ đệm - Khối lượng dữ liệu tạm thời lớn

Các kịch bản sử dụng cho ứng dụng web bao gồm:

- Có một số lượng lớn các yêu cầu đồng thời.

- Yêu cầu cải thiện thời gian phản hồi truy vấn và có tình trạng gián đoạn dịch vụ do khối lượng công việc tăng lên.

 • Trong các trường hợp này, khi sử dụng kết hợp với Relational Database Service (RDS), ApsaraDB for Memcache có thể dùng làm dịch vụ bộ nhớ đệm cơ sở dữ liệu để cung cấp các giải pháp lưu trữ với thông lượng cao và độ trễ thấp.

 • Nếu ứng dụng của bạn được triển khai trên ECS và RDS, đồng thời đang được sử dụng làm cơ sở dữ liệu thì cấu trúc hệ thống của bạn sẽ như sau:

 • Khi ứng dụng kích hoạt yêu cầu đọc dữ liệu (a =?, một truy vấn), RDS sẽ trực tiếp trả về dữ liệu (a = 2) như hình bên trái.

Lưu cơ sở dữ liệu vào bộ nhớ đệm - Số lượng khách truy cập lớn

Lưu cơ sở dữ liệu vào bộ nhớ đệm - Số lượng khách truy cập lớn

Các kịch bản sử dụng cho ứng dụng web bao gồm:

- Có một số lượng lớn các yêu cầu đồng thời.

- Yêu cầu cải thiện thời gian phản hồi truy vấn và có tình trạng gián đoạn dịch vụ do khối lượng công việc tăng lên.

 • Khi sử dụng kết hợp ECS, RDS và ApsaraDB for Memcache, bạn sẽ có cấu trúc xử lý quá trình đọc dữ liệu như sau:

 • 1. Khi kích hoạt yêu cầu đọc dữ liệu (a =?), ứng dụng sẽ truy cập máy chủ Memcached. Lần đầu truy cập sẽ trả về giá trị "null" vì không có dữ liệu trong ApsaraDB for Memcache.

 • 2. Sau đó, ứng dụng sẽ gửi một yêu cầu đọc dữ liệu khác (a = ?) tới RDS và được trả về một giá trị (a = 2).

 • 3. Sau đó, giá trị từ RDS sẽ được lưu trữ trong máy chủ Memcached (a = 2, phản hồi truy vấn). Do đó, ứng dụng có thể trực tiếp truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ đệm khi đọc dữ liệu vào lần tiếp theo.

 • 4. Giảm tải trên RDS bằng cách lưu dữ liệu thường truy cập vào ApsaraDB for Memcache.

 • 5. Điều này giúp tiết kiệm chi phí RDS và cải thiện tính khả dụng chung của hệ thống.

Lưu trữ dữ liệu tạm thời - Lượng dữ liệu tạm thời lớn

Lưu trữ dữ liệu tạm thời - Lượng dữ liệu tạm thời lớn

Bạn có thể sử dụng ApsaraDB for Memcache để lưu trữ tạm thời dữ liệu cho một chương trình ứng dụng.

 • • Áp dụng cho các ứng dụng web cần duy trì lượng dữ liệu tạm thời lớn, chẳng hạn như mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử, trò chơi và quảng cáo.
  • Áp dụng cho các ứng dụng web trong môi trường phân tán.

 • Giải pháp

  Dữ liệu tạm thời có thể được lưu trữ trong ApsaraDB for Memcache, nhờ đó:

  • Giảm mức sử dụng bộ nhớ.
  • Cải thiện khối lượng công việc của các chương trình ứng dụng.
  • Tránh tổn thất dữ liệu do sự cố SPOF.
  • Đảm bảo đồng bộ giữa các máy chủ ứng dụng.

Lưu trữ dữ liệu tạm thời - Số lượng khách truy cập lớn

Lưu trữ dữ liệu tạm thời - Số lượng khách truy cập lớn

Bạn có thể sử dụng ApsaraDB for Memcache để lưu trữ tạm thời dữ liệu cho một chương trình ứng dụng.

 • Dành cho các trang web có số lượng khách truy cập lớn.

 • Giải pháp

  Bạn có thể sử dụng ApsaraDB for Memcache làm trình quản lý phiên truy cập, triển khai các ứng dụng web trên một số phiên bản ECS và sử dụng Server Load Balancer để cân bằng tải. ApsaraDB for Memcache

  • Lưu dữ liệu phiên truy cập như mã thông báo của người dùng, thông tin quyền và các dữ liệu khác.
  • Hoạt động như một kho lưu trữ trung tâm, trong đó các máy chủ khác nhau có thể tìm nạp và đồng bộ dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tôi không thể truy cập các phiên bản ApsaraDB for Memcache bằng máy cục bộ qua mạng công cộng?

ApsaraDB for Memcache chỉ hỗ trợ truy cập từ mạng nội bộ của Alibaba Cloud. Chỉ có các ứng dụng trên các phiên bản Elastic Compute Server (ECS) mới có thể truy cập và sử dụng các phiên bản ApsaraDB for Memcache.

2. ApsaraDB for Memcache có hỗ trợ khôi phục dữ liệu về tình trạng trước đây không?

Không, ApsaraDB for Memcache không hỗ trợ khôi phục dữ liệu về tình trạng trước đó.

3. Tại sao SpyMemcached hoạt động bất thường mà không có nguyên nhân cụ thể?

SpyMemcached hiện không hỗ trợ truy cập đồng thời. Nếu thử truy cập đồng thời, gói giao thức có thể không hoạt động bình thường.

4. ApsaraDB for Memcache có hỗ trợ lưu trữ dữ liệu liên tục không?

Các phiên bản ApsaraDB for Memcache lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Do đó, bạn không thể sử dụng ApsaraDB for Memcache cho mục đích lưu trữ dữ liệu liên tục.

5. Có bao nhiêu nút sẽ được sử dụng để lưu trữ hoặc đọc/ghi dữ liệu ApsaraDB for Memcache?

Bạn có thể sử dụng nhiều nút trong một cụm cho các hoạt động lưu trữ dữ liệu và đọc/ghi trong ApsaraDB for Memcache. Các nút này hoạt động đồng thời.

6. ApsaraDB for Memcache hỗ trợ những loại dữ liệu nào?

ApsaraDB for Memcache hiện chỉ hỗ trợ cấu trúc dữ liệu Chuỗi-Giá trị.

7. Tôi có thể xóa bộ nhớ đệm của ApsaraDB for Memcache bằng cách nào?

Bạn chỉ cần đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý để xóa bộ nhớ đệm của máy chủ Memcached.

8. ApsaraDB for Memcache hỗ trợ kích thước dữ liệu nào?

Kích thước chuỗi và giá trị tối đa mà Alibaba Cloud DB for Memcached hỗ trợ lần lượt là 250 B và 1000 KB. Các đối tượng có kích thước lớn sử dụng một lượng băng thông lớn, dẫn đến tốc độ Truy vấn mỗi giây (QPS) thấp. Do đó, kích thước giá trị đề xuất nhỏ hơn 10KB.

9. ApsaraDB for Memcache có thể chủ động ngắt kết nối người dùng không hiện hoạt không?

ApsaraDB for Memcache không chủ động ngắt kết nối người dùng không hiện hoạt. Tuy nhiên, nếu Server Load Balancer được triển khai, ApsaraDB for Memcache sẽ ngắt kết nối người dùng không hiện hoạt dựa trên thời gian ngắt kết nối được thiết lập trên Server Load Balancer.

10. Memcached và ApsaraDB for Memcache có phải là một dịch vụ không? Nếu không phải là một thì hai dịch vụ này có điểm gì khác biệt?

Memcached sử dụng Tair trong nội bộ và cung cấp dịch vụ thông qua các giao diện của Memcached. Các giá trị lệnh và lỗi trả về của Memcached giống như ApsaraDB for Memcache. Do đó, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu liền mạch giữa Memcached và ApsaraDB for Memcache. Có hai điểm khác biệt chính như sau:

• Các toán hạng Increment (Tăng) và Decrement (Giảm) trong ApsaraDB for Memcache là các số nguyên không dấu 64 bit. Tuy nhiên trong Memcached, các toán hạng này là các số nguyên không dấu 32 bit. Ngoài ra, kết quả hoạt động trên dữ liệu chuỗi cũng khác nhau.
• Giá trị CAS là số nguyên không dấu 32 bit trong ApsaraDB for Memcache và số nguyên không dấu 16 bit trong Memcached.

11. Dữ liệu bộ nhớ đệm sẽ được lưu trữ trong SSD hay trong bộ nhớ?

ApsaraDB for Memcache chỉ cung cấp tính năng bộ nhớ đệm và dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ.

12. ApsaraDB for Memcache hỗ trợ bao nhiêu yêu cầu truy cập đồng thời vào một cặp Chuỗi-Giá trị đơn nhất mỗi giây?

ApsaraDB for Memcache hỗ trợ tối đa 30.000 QPS cho một cặp Chuỗi-Giá trị đơn nhất. Nếu bạn vượt quá giới hạn này thì sẽ có cảnh báo lỗi.

Hỗ trợ nâng cao dành cho bạn

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi nhanh hơn và nhiều vé hơn.

Tư vấn trực tiếp trước bán hàng

Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm về đám mây tư vấn.Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tăng thêm thời gian hỗ trợ từ 10 giờ x 5 ngày một tuần sang hỗ trợ 24/7. Tìm hiểu thêm

6 vé miễn phí mỗi quý.

Tăng gấp đôi số vé miễn phí từ 3 lên 6 vé mỗi quý. Tìm hiểu thêm

Phản hồi nhanh hơn

Rút ngắn thời gian phản hồi sau bán hàng từ 36 giờ xuống 18 giờ. Tìm hiểu thêm