Giá dịch vụ Web Application Firewall

Alibaba Cloud WAF được tính phí dựa trên gói đăng ký hàng tháng với nhiều gói đa dạng và thông số tính năng khác nhau. Phương thức tính giá phụ thuộc vào loại gói mà khách hàng lựa chọn.

Các mức giá sau chỉ mang tính tham khảo và mức giá chính thức sẽ phụ thuộc vào gói đã chọn.

Gói đăng ký

Phương pháp tính phí: Chi phí phiên bản gói + Phí gia hạn tên miền + Phí gia hạn băng thông

Gói đăng ký:

Chi tiết:

A) Áp dụng giá khác nhau cho các phiên bản khác nhau

B) Nếu thông số kỹ thuật tên miền hoặc băng thông mà khách hàng yêu cầu vượt quá thông số kỹ thuật của phiên bản gói dịch vụ thì một khoản phí gia hạn bổ sung sẽ áp dụng. Dùng thử miễn phí hơn 40 sản phẩm