Simple Application Server

Một dịch vụ chạy trên máy chủ đơn, giúp triển khai ứng dụng, quản lý bảo mật, giám sát vận hành và bảo trì và nhiều tính năng khác

Giá Simple Application Server

Simple Application Server cung cấp gói tài nguyên hàng tháng với một mức phí cố định, hiện hỗ trợ các phương thức thanh toán trả trước theo tháng và theo năm. Xin lưu ý rằng nếu lưu lượng truy cập vượt quá giới hạn trên của gói trong tháng hiện tại thì mức lưu lượng vượt quá sẽ được tính theo mức giá của phương thức Trả phí theo mức sử dụng.

Hiện tại, Simple Application Server cung cấp các gói dữ liệu sau:

· Tệp ảnh Linux (bao gồm tệp ảnh ứng dụng dựa trên tệp ảnh Linux và tệp ảnh hệ thống, chẳng hạn như CentOS, Debian và Ubuntu)

Giá (hàng tháng) 3,4 USD/tháng 4,8 USD/tháng 9,5 USD/tháng 19 USD/tháng 38 USD/tháng 76 USD/tháng
CPU 1 1 2 2 2 4
RAM 1 GB 2 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB
SSD 25 GB 50 GB 80 GB 100 GB 200 GB 400 GB
Giới hạn băng thông lớn nhất 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s
Mức truyền dữ liệu hàng tháng 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5 TB 6 TB

Ở các khu vực như Úc (Sydney), dung lượng dữ liệu của các gói dữ liệu nêu trên sẽ giảm một nửa xuống còn 0,5 TB, 1 TB, 1,5 TB, 2 TB, 2,5 TB và 3 TB. Các cấu hình và mức giá còn lại vẫn giữ nguyên.

Lưu ý: 1 TB = 1024 GB

· Tệp ảnh Windows (bao gồm tệp ảnh hệ điều hành Windows)

Giá (hàng tháng) 7,6 USD/tháng 11,4 USD/tháng 19 USD/tháng 38 USD/tháng 67 USD/tháng 114 USD/tháng
CPU 1 1 2 2 2 4
RAM 1 GB 2 GB 2 GB 4GB 8 GB 16 GB
SSD 40 GB 50 GB 80 GB 100 GB 200 GB 400 GB
Giới hạn băng thông lớn nhất 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s
Mức truyền dữ liệu hàng tháng 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5 TB 6 TB

Ở các khu vực như Úc (Sydney), dung lượng dữ liệu của các gói dữ liệu nêu trên sẽ giảm một nửa xuống còn 0,5 TB, 1 TB, 1,5 TB, 2 TB, 2,5 TB và 3 TB. Các cấu hình và mức giá còn lại vẫn giữ nguyên.

Lưu ý: 1 TB = 1024 GB

Phí lưu lượng truy cập vượt định mức

Khu vực Giá
Hoa Kỳ (Silicon Valley) 0,077 USD/GB
Úc (Sydney) 0,13 USD/GB
Đức (Frankfurt) 0,07 USD/GB
Hồng Kông 0,153 USD/GB
Singapore