Container Service for Kubernetes (ACK)

Dịch vụ được quản lý toàn diện tương thích với Kubernetes để giúp người dùng tập trung vào các ứng dụng của họ thay vì quản lý cơ sở hạ tầng bộ chứa

Phiên bản dịch vụ vùng chứa dành cho Kubernetes cung cấp các chức năng quản lý ứng dụng vùng chứa hiệu năng cao và có thể thay đổi quy mô, hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời của các ứng dụng trong vùng chứa Kubernetes của doanh nghiệp. Phiên bản dịch vụ vùng chứa dành cho Kubernetes đơn giản hóa tiến trình xây dựng và mở rộng các cụm máy chủ, tích hợp các chức năng ảo hóa, lưu trữ, mạng và bảo mật của Alibaba Cloud, đồng thời tạo ra môi trường vận hành ứng dụng vùng chứa Kubernetes tốt nhất trên đám mây.