Elastic GPU Service

Các chức năng điện toán song song mạnh mẽ dựa trên công nghệ GPU.

Chọn cách tính phí

Elastic GPU Service cung cấp các phương thức mua khác nhau. Dựa trên nhu cầu của mình, bạn có thể chọn Trả phí theo mức sử dụng hoặc Gói đăng ký. Sau đây là các mức giá dự kiến sơ bộ. Bạn có thể xem các mức giá chính xác trên trang đặt mua sản phẩm

  • Trả phí theo mức sử dụng

    Tính phí theo đúng lượng tài nguyên bạn sử dụng. Kích hoạt hoặc giải phóng tài nguyên bất cứ lúc nào mà không mất chi phí phần cứng hoặc bảo trì.

  • Gói đăng ký

    Trung bình, phí tính theo Gói đăng ký thấp hơn so với phí Theo mức sử dụng và phù hợp với những người cần tài nguyên dài hạn với mức chi phí thấp hơn.