Anti-DDoS

Bảo vệ ứng dụng trực tuyến của bạn khỏi các cuộc tấn công, đồng thời phát hiện và giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn.

Anti-DDoS

Giá

>>Tài liệu

Các tùy chọn
Gói giảm thiểu Quy mô kinh doanh (Băng thông sạch) Quy mô kinh doanh (QPS sạch) Giá (USD/tháng)
Doanh nghiệp <= 100 Mbps <= 500 QPS 2,630
Doanh nghiệp <= 150 Mbps <= 500 QPS 3,420
Doanh nghiệp <= 200 Mbps <= 500 QPS 4,210
Doanh nghiệp <= 250 Mbps <= 500 QPS 5,000
Doanh nghiệp <= 300 Mbps <= 500 QPS 5,570
Gói không giới hạn <= 100 Mbps <= 500 QPS 11,560
Gói không giới hạn <= 150 Mbps <= 500 QPS 12,610
Gói không giới hạn <= 200 Mbps <= 500 QPS 13,660
Gói không giới hạn <= 250 Mbps <= 500 QPS 14,720
Gói không giới hạn <= 300 Mbps <= 500 QPS 15,770
Gói bảo hiểm/không giới hạn > 300Mbps <= 500 QPS Liên hệ với chúng tôi
COMING SOON
Gói giảm thiểu Quy mô kinh doanh (Băng thông sạch) Quy mô kinh doanh (Số lượng IP được bảo vệ) Giá (USD/tháng)
Doanh nghiệp 100 Mbps 100 7,016
Doanh nghiệp 300 Mbps 100 9,025
Doanh nghiệp 500 Mbps 100 11,034
Doanh nghiệp 800 Mbps 100 14,047
Doanh nghiệp 1 Gbps 100 16,056
Doanh nghiệp 1.5 Gbps 100 21,079
Doanh nghiệp 2 Gbps 100 26,101
Doanh nghiệp 2.5 Gbps 100 31,124
Doanh nghiệp 3 Gbps 100 36,146
Doanh nghiệp > 3 Gbps 100 Liên hệ bộ phận bán hàng
COMING SOON
Công suất giảm thiểu cam kết Công suất giảm thiểu có thể tăng đột biến (trả phí theo mức sử dụng) Quy mô kinh doanh (Băng thông và QPS sạch) Giá (USD/tháng)
30 Gbps 300 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 3,120
60 Gbps 600 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 7,020
Công suất giảm thiểu cam kết Công suất giảm thiểu có thể tăng đột biến (trả phí theo mức sử dụng) Quy mô kinh doanh (Băng thông và QPS sạch) Giá (USD/năm)
100 Gbps 600 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 49,230
300 Gbps 600 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 79,260
400 Gbps 600 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 145,300
500 Gbps 600 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 563,430
600 Gbps 600 Gbps 100 Mbps / 3000 QPS 670,610
> 600Gbps > 600Gbps 100 Mbps / 3000 QPS Liên hệ bộ phận bán hàng
Vượt quá mức băng thông tấn công của gói Công suất giảm thiểu cam kết Giá (USD/ngày)
0-5 Gbps 120
5-10 Gbps 180
10-20 Gbps 330
20-30 Gbps 540
30-40 Gbps 730
40-50 Gbps 960
50-60 Gbps 1,170
60-70 Gbps 1,380
70-80 Gbps 1,590
80-100 Gbps 1,770
100-150 Gbps 2,190
150-200 Gbps 3,240
200-300 Gbps 4,200
300-400 Gbps 6,000
400-500 Gbps 7,510
500-600 Gbps 9,010
600-700 Gbps 10,510
700-800 Gbps 12,010
800-900 Gbps 13,510
900-1000 Gbps 15,010
1000-1100 Gbps 16,510
1100-1200 Gbps 18,010
1200-1300 Gbps 19,510
1300-1400 Gbps 21,010
1400-1500 Gbps 22,520