Tuân thủ MLPS 2.0

Alibaba Cloud giúp bạn xây dựng một hệ thống tuân thủ bảo mật dựa trên chương trình Bảo vệ theo cấp độ về an ninh mạng 2.0 (CCPS 2.0 hay MLPS 2.0) mới nhất.

Tổng quan

Alibaba Cloud cam kết dẫn dắt bạn trên hành trình chuyển đổi kỹ thuật số ở Trung Quốc. Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc tuân thủ bảo mật và những thách thức phổ biến mà các công ty đa quốc gia phải đối mặt khi gia nhập và mở rộng thị trường ở Trung Quốc. Ngoài việc đảm bảo tính tuân thủ của Alibaba Cloud, giải pháp này còn trang bị cho bạn khả năng tuân thủ và hướng dẫn tuẩn thủ bảo mật đám mây để giúp bạn khai thác và duy trì sự tuân thủ theo các yêu cầu chế định chính, chẳng hạn như MLPS 2.0.

Là đơn vị tiên phong thực hiện triển khai MLPS 2.0, Alibaba Cloud đảm bảo rằng các nền tảng đám mây của mình đáp ứng các yêu cầu cơ bản của MLPS 2.0. Nền tảng được thiết kế để tận dụng ưu điểm của các nền tảng đám mây và dịch vụ bảo mật đám mây tương ứng, qua đó giúp triển khai hệ thống bảo vệ theo cấp độ về an ninh mạng một cách nhanh chóng, hiệu quả và liên tục, đồng thời cải thiện khả năng bảo vệ bảo mật tổng thể của các hệ thống kinh doanh trên đám mây.

Tải sách trắng  

Tìm hiểu thêm về tính Tuân thủ MLPS 2.0 của Alibaba Cloud

Liên hệ với bộ phận bán hàng

Chương trình Bảo vệ theo cấp độ về an ninh mạng (CCSP) 2.0 là gì

CCSP, còn được gọi là Chương trình bảo vệ đa cấp độ (Multi-Level Protection Scheme, MLPS), là một chương trình theo chế định được thiết kế nhằm bảo vệ an toàn cho các mạng và hệ thống ở Trung Quốc. Theo Luật an ninh mạng Trung Quốc, đơn vị cung cấp dịch vụ mạng ở Trung Quốc phải bảo vệ mạng và các thành phần hệ thống khỏi việc bị gián đoạn, tổn hại, truy cập trái phép theo hình thức phân cấp để tránh mọi trường hợp rò rỉ, thao túng và nghe lén dữ liệu. Tất cả các công ty và cá nhân sở hữu, vận hành hay cung cấp dịch vụ liên quan tới mạng và các thành phần hệ thống tương ứng ở Trung Quốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia theo chương trình CCSP. CCSP được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008, sau đó được cập nhật lên phiên bản CCSP 2.0 vào năm 2019.

MLPS 2.0 có những điểm gì mới?

Trong MLPS 2.0 có đề cập tới một vài phạm vi yêu cầu mới về kỹ thuật và quản lý. Phiên bản này nhấn mạnh ý tưởng “một trung tâm, ba lớp phòng vệ”. MLPS 2.0 cũng yêu cầu sử dụng các cơ chế an toàn nâng cao, ví dụ như các kỹ thuật đáng tin cậy và trung tâm quản lý bảo mật. Ngoài các yêu cầu chung, bộ yêu cầu bổ sung về bảo mật còn được mở rộng cho năm loại công nghệ mới nổi. Doanh nghiệp được yêu cầu phải thiết lập, triển khai và giám sát lớp phòng vệ bảo mật, quản lý rủi ro và quản lý dự phòng một cách toàn diện hơn so với MLPS 1.0.

Tìm hiểu thêm về tính Tuân thủ MLPS 2.0 của Alibaba Cloud

Liên hệ với bộ phận bán hàng

Các điểm nổi bật của giải pháp

Một quá trình trọn gói toàn diện

Đây là giải pháp trọn gói bao quát mọi giai đoạn của quá trình đánh giá MLPS 2.0. Giải pháp này cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn từ chuyên gia và năng lực triển khai cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, hoàn toàn tuân thủ MLPS 2.0 trên đám mây.

Chuyên môn trong nước

Alibaba Cloud là đơn vị tiên phong thực hiện triển khai MLPS 2.0 và giàu kinh nghiệm trong việc xúc tiến quy trình đánh giá MLPS để giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu chế định của MLPS.

Kết quả đánh giá cấp cơ sở hạ tầng được công nhận

Bạn có thể truy cập vào hệ thống gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ của Alibaba Cloud để đăng ký nhận báo cáo đánh giá mới nhất về quy trình đánh giá cấp hạ tầng tổng thể của Alibaba Cloud. Sau đó, bạn có thể tham khảo các kết luận đánh giá khả năng bảo vệ theo cấp độ đối với nền tảng đám mây của Alibaba Cloud để hoàn thành đánh giá MLPS của chính mình. Điều này giúp bạn vượt qua quy trình đánh giá một cách nhanh chóng và hiệu quả chi phí.

Cách thức hoạt động

Môi trường vật lý an toàn
Dịch vụ của Alibaba Cloud được cung cấp trong môi trường vật lý tuân thủ MLPS 2.0. Khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể tận hưởng môi trường vật lý an toàn với các biện pháp kiểm soát tiếp cận vật lý, chống trộm, chống phá hoại, chống sét, chống cháy, chống nước, chống ẩm, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, quản lý nguồn điện và bảo vệ điện từ.
Mạng truyền thông an toàn
Dịch vụ của Alibaba Cloud được cung cấp dựa trên một mạng truyền thông an toàn. Khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể tận dụng sản phẩm mạng và sản phẩm bảo mật của Alibaba Cloud để xây dựng kiến trúc mạng bảo mạt, đảm bảo hoạt động giao tiếp và truyền tải diễn ra an toàn. Ngoài các biện pháp nêu trên, khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi cũng có thể được hưởng lợi từ các cơ chế xác thực tin cậy mà Alibaba Cloud cung cấp.
Ranh giới vùng an toàn
Alibaba Cloud giúp khách bảo vệ các ranh giới bằng các biện pháp kiểm soát truy cập, chống xâm nhập, chống mã độc hại và kiểm tra bảo mật.
Môi trường điện toán an toàn
Alibaba Cloud giúp khách hàng đảm bảo an toàn cho môi trường điện toán của mình bằng các chức năng xác thực và quản lý danh tính, kiểm soát truy cập, kiểm tra bảo mật, chống xâm nhập, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quan trọng.
Trung tâm quản lý bảo mật
Alibaba Cloud cung cấp cho khách hàng một hệ thống quản lý bảo mật thống nhất có khả năng nhận biết, phân tích và thông báo cho bạn về các mối đe dọa bảo mật trong thời gian thực.

Môi trường vật lý an toàn
Dịch vụ của Alibaba Cloud được cung cấp trong môi trường vật lý tuân thủ MLPS 2.0. Khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể tận hưởng môi trường vật lý an toàn với các biện pháp kiểm soát tiếp cận vật lý, chống trộm, chống phá hoại, chống sét, chống cháy, chống nước, chống ẩm, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, quản lý nguồn điện và bảo vệ điện từ.
Mạng truyền thông an toàn
Dịch vụ của Alibaba Cloud được cung cấp dựa trên một mạng truyền thông an toàn. Khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể tận dụng sản phẩm mạng và sản phẩm bảo mật của Alibaba Cloud để xây dựng kiến trúc mạng bảo mạt, đảm bảo hoạt động giao tiếp và truyền tải diễn ra an toàn. Khách hàng có thể quản lý băng thông trên nền tảng đám mây một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong giai đoạn cao điểm, mã hóa dữ liệu quan trọng trước khi truyền tải và quản lý khóa bằng dịch vụ KMS của chúng tôi. Ngoài các biện pháp nêu trên, khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi cũng có thể được hưởng lợi từ các cơ chế xác thực tin cậy mà Alibaba Cloud cung cấp.
Ranh giới vùng an toàn
Alibaba Cloud giúp khách bảo vệ các ranh giới bằng các biện pháp kiểm soát truy cập, chống xâm nhập, chống mã độc hại và kiểm tra bảo mật. Nhờ tích hợp Anti-DDoS Pro, tính năng chống DDoS toàn diện sẽ bảo vệ một cách thông minh trước các cuộc tấn công DDoS tinh vi nhờ dung lượng di chuyển trên 1,6 Tbps, đồng thời giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.
Môi trường điện toán an toàn
Alibaba Cloud giúp khách hàng đảm bảo an toàn cho môi trường điện toán của mình bằng các chức năng xác thực và quản lý danh tính, kiểm soát truy cập, kiểm tra bảo mật, chống xâm nhập, mã hóa, quản lý khóa, bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, quản lý lỗ hổng và bảo vệ dữ liệu cá nhân và quan trọng.
Trung tâm quản lý bảo mật
Alibaba Cloud cung cấp cho khách hàng một hệ thống quản lý bảo mật thống nhất có khả năng nhận biết, phân tích và thông báo cho bạn về các mối đe dọa bảo mật trong thời gian thực.

Môi trường vật lý an toàn
Dịch vụ của Alibaba Cloud được cung cấp trong môi trường vật lý tuân thủ MLPS 2.0. Khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể tận hưởng môi trường vật lý an toàn với các biện pháp kiểm soát tiếp cận vật lý, chống trộm, chống phá hoại, chống sét, chống cháy, chống nước, chống ẩm, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, quản lý nguồn điện và bảo vệ điện từ.
Mạng truyền thông an toàn
Dịch vụ của Alibaba Cloud được cung cấp dựa trên một mạng truyền thông an toàn. Khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể tận dụng sản phẩm mạng và sản phẩm bảo mật của Alibaba Cloud để xây dựng kiến trúc mạng bảo mạt, đảm bảo hoạt động giao tiếp và truyền tải diễn ra an toàn. Khách hàng có thể quản lý băng thông trên nền tảng đám mây một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong giai đoạn cao điểm, mã hóa dữ liệu quan trọng trước khi truyền tải và quản lý khóa bằng dịch vụ KMS của chúng tôi. Ngoài các biện pháp nêu trên, khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi cũng có thể được hưởng lợi từ các cơ chế xác thực tin cậy mà Alibaba Cloud cung cấp.
Ranh giới vùng an toàn
Alibaba Cloud giúp khách bảo vệ các ranh giới bằng các biện pháp kiểm soát truy cập, chống xâm nhập, chống mã độc hại và kiểm tra bảo mật. Nhờ tích hợp Anti-DDoS Pro, tính năng chống DDoS toàn diện sẽ bảo vệ một cách thông minh trước các cuộc tấn công DDoS tinh vi nhờ dung lượng di chuyển trên 1,6 Tbps, đồng thời giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.
Môi trường điện toán an toàn
Alibaba Cloud giúp khách hàng đảm bảo an toàn cho môi trường điện toán của mình bằng các chức năng xác thực và quản lý danh tính, kiểm soát truy cập, kiểm tra bảo mật, chống xâm nhập, mã hóa, quản lý khóa, bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, quản lý lỗ hổng và bảo vệ dữ liệu cá nhân và quan trọng. Khách hàng có thể quản lý nhiều danh tính cho các ứng dụng trên một nền tảng trung tâm thông qua gói dịch vụ IDaaS của chúng tôi.
Trung tâm quản lý bảo mật
Alibaba Cloud cung cấp cho khách hàng một hệ thống quản lý bảo mật thống nhất có khả năng nhận biết, phân tích và thông báo cho bạn về các mối đe dọa bảo mật trong thời gian thực.

Tìm hiểu thêm về tính Tuân thủ MLPS 2.0 của Alibaba Cloud

Liên hệ với bộ phận bán hàng

Quy trình đánh giá MLPS

MLPS là một hệ thống yêu cầu chế định hoàn chỉnh được hỗ trợ bởi một quy trình trọn gói toàn diện với năm giai đoạn: Phân loại, Nộp hồ sơ, Triển khai và chỉnh lý, Đánh giá và Kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền. Theo khuyến nghị, đối tượng đã được phân loại (cụ thể là đối tượng đã vượt qua đánh giá MLPS) nên được đánh giá về các yêu cầu đối với cấp phân loại tương ứng và được triển khai các biện pháp chỉnh lý nhằm khắc phục mọi thiếu sót trước khi bước sang quy trình đánh giá. Việc đánh giá chỉ được tiến hành bởi cơ quan đánh giá đủ tiêu chuẩn ở Trung Quốc theo các yêu cầu liên quan trong “Các yêu cầu cơ bản đối với khả năng bảo vệ theo cấp độ về an ninh mạng”. Báo cáo đánh giá do cơ quan đánh giá đủ tiêu chuẩn ban hành sẽ được đệ trình lên cơ quan tương ứng tại địa phương của Văn phòng An ninh mạng thuộc Bộ công an (cơ quan chính phủ có thẩm quyền ở địa phương) để kiểm tra và phê duyệt.

 • Quy trình tuân thủ

 • Khách hàng doanh nghiệp

 • Alibaba Cloud

 • Cơ quan tư vấn

 • Cơ quan đánh giá

 • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền

 • Phân loại

 • Xác định cấp phân loại của đối tượng, soạn lập báo cáo phê duyệt phân loại.

 • Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong quá trình phân loại.

 • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình soạn lập báo cáo phân loại và tổ chức xét duyệt cùng chuyên gia.

 • Nộp hồ sơ

 • Phê duyệt báo cáo phân loại và tài liệu nộp hồ sơ với cơ quan chính phủ tại địa phương để nộp hồ sơ.

 • Hướng dẫn nộp hồ sơ.

 • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình soạn lập tài liệu nộp hồ sơ và hoàn thành quy trình nộp hồ sơ.

 • Xác minh tài liệu nộp hồ sơ.

 • Triển khai và chỉnh lý

 • Đánh giá theo các yêu cầu cơ bản của MLPS để xác định và chỉnh lý các thiếu sót.

 • Tư vấn về các sản phẩm bảo mật nhằm đáp ứng các yêu cầu có liên quan trong MLPS 2.0.

 • Tư vấn cho khách hàng trong việc tăng cường bảo mật và hỗ trợ khách hàng triển khai hệ thống quản lý bảo mật.

 • Đánh giá

 • Chọn cơ quan đánh giá đủ tiêu chuẩn bên ngoài để đánh giá đối tượng và có được báo cáo đánh giá.

 • Ngoài việc cung cấp giấy chứng nhận và báo cáo tuân thủ của Alibaba Cloud, Alibaba Cloud còn cung cấp dịch vụ đánh giá trọn gói cho khách hàng doanh nghiệp.

 • Tư vấn cho khách hàng trong giai đoạn đánh giá và chỉnh lý.

 • Đánh giá đối tượng và ban hành báo cáo đánh giá.

 • Kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền

 • Nộp báo cáo đánh giá lên cơ quan chính phủ có thẩm quyền tại địa phương và phối hợp với viên chức chính phủ khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra.

 • Hỗ trợ khách hàng hoàn thành quy trình kiểm tra và chỉnh lý.

 • Kiểm tra các cơ chế và biện pháp bảo mật để bảo vệ đối tượng.

Quy trình tuân thủ
  Phân loại
 • Khách hàng doanh nghiệp

  Xác định cấp phân loại của đối tượng, soạn lập báo cáo phê duyệt phân loại.

 • Alibaba Cloud

  Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong quá trình phân loại.

 • Cơ quan tư vấn

  Tư vấn cho khách hàng trong quá trình soạn lập báo cáo phân loại và tổ chức xét duyệt cùng chuyên gia.

 • Cơ quan đánh giá

 • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền

  Nộp hồ sơ
 • Khách hàng doanh nghiệp

  Phê duyệt báo cáo phân loại và tài liệu nộp hồ sơ với cơ quan chính phủ tại địa phương để nộp hồ sơ.

 • Alibaba Cloud

  Hướng dẫn nộp hồ sơ.

 • Cơ quan tư vấn

  Tư vấn cho khách hàng trong quá trình soạn lập tài liệu nộp hồ sơ và hoàn thành quy trình nộp hồ sơ.

 • Cơ quan đánh giá

 • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền

  Xác minh tài liệu nộp hồ sơ.

  Triển khai và chỉnh lý
 • Khách hàng doanh nghiệp

  Đánh giá theo các yêu cầu cơ bản của MLPS để xác định và chỉnh lý các thiếu sót.

 • Alibaba Cloud

  Tư vấn về các sản phẩm bảo mật nhằm đáp ứng các yêu cầu có liên quan trong MLPS 2.0.

 • Cơ quan tư vấn

  Tư vấn cho khách hàng trong việc tăng cường bảo mật và hỗ trợ khách hàng triển khai hệ thống quản lý bảo mật.

 • Cơ quan đánh giá

 • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền

  Đánh giá
 • Khách hàng doanh nghiệp

  Chọn cơ quan đánh giá đủ tiêu chuẩn bên ngoài để đánh giá đối tượng và có được báo cáo đánh giá.

 • Alibaba Cloud

  Ngoài việc cung cấp giấy chứng nhận và báo cáo tuân thủ của Alibaba Cloud, Alibaba Cloud còn cung cấp dịch vụ đánh giá trọn gói cho khách hàng doanh nghiệp.

 • Cơ quan tư vấn

  Tư vấn cho khách hàng trong giai đoạn đánh giá và chỉnh lý.

 • Cơ quan đánh giá

  Đánh giá đối tượng và ban hành báo cáo đánh giá.

 • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền

  Kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền
 • Khách hàng doanh nghiệp

  Nộp báo cáo đánh giá lên cơ quan chính phủ có thẩm quyền tại địa phương và phối hợp với viên chức chính phủ khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra.

 • Alibaba Cloud

 • Cơ quan tư vấn

  Hỗ trợ khách hàng hoàn thành quy trình kiểm tra và chỉnh lý.

 • Cơ quan đánh giá

 • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền

  Kiểm tra các cơ chế và biện pháp bảo mật để bảo vệ đối tượng.

Tài nguyên liên quan

Hội thảo trên web

Thôn tin chi tiết về MLPS 2.0 và giải pháp của Alibaba Cloud

Xem hội thảo trên web này để tìm hiểu về MLPS 2.0 và cách mà Alibaba Cloud có thể giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ MLPS 2.0.

Sách trắng

Sách trắng về tính tuân thủ bảo mật của Alibaba Cloud liên quan đến các yêu cầu cơ bản của MLPS 2.0

Cuốn sách trắng này được thiết kế để giúp khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây của chúng tôi thiết lập hệ thống bảo mật tuân thủ MLPS 2.0 trên nền tảng đám mây dễ dàng hơn.

Sách trắng

Sách trắng về bảo mật của Alibaba Cloud năm 2020 – Phiên bản China Gateway

Giới thiệu hệ thống bảo mật đám mây công cộng của Alibaba Cloud, đặc biệt là về các tính năng và gói dịch vụ bảo mật ở Trung Quốc đại lục.

Xem tất cả

Bắt đầu với giải pháp của Alibaba Cloud

Tìm hiểu và trải nghiệm sức mạnh của Alibaba Cloud

Liên hệ bán hàng