×
Community Blog Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Alibaba Cloud

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên Alibaba Cloud

Jenkins là ứng dụng mã nguồn mở hàng đầu trong việc triển khai hệ thống Automation CI/CD.

By Peter Dang, Alibaba Cloud Solutions Architect Lead of Vietnam

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên máy ảo ECS của Alibaba Cloud

Chuẩn bị

Bài lab này sẽ triển khai Jenkins 2.452.1 trên hệ điều hành Rocky Linux 9.3 do đó các bạn cần chuẩn bị:

 1. Máy ảo ECS. Các bước tạo máy ảo các bạn có thể tham khảo ở bài Bắt đầu với Elastic Compute Service
 2. Bộ cài đặt Jenkins 2.452.1 tại trang chủ https://www.jenkins.io/download/

Các bước cài đặt Jenkins

1> Update các các bản patch mới nhất cho hệ điều hành và cập nhật repository của Jenkins

 1. dnf update
 2. wget -0 /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins. repo
 3. rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io-2023.key

2> Cài đặt Java

 1. dnf install fontconfig java-17-openjdk
 2. java -version

1

3> Cài đặt Jenkins

 1. dnf install jenkins -y
 2. systemctl daemon-reload

4> Cấu hình dịch vụ Jenkins auto start

 1. systemctl start jenkins.service
 2. systemctl enable jenkins.service
 3. systemctl status jenkins.service

2

5> Các bạn mở port 8080 cho truy cập vào Jenkins từ ineternet. Hoàn tất bước này các bạn truy cập vào http://:8080 để tiếp tục cấu hình

4

6> Trong Linux server, bạn mở file /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword để lấy password cho lần truy cập đầu tiên.

7> Các bạn tiếp tục cài đặt các plugin được đề nghị

5

6

8> Chọn lại username/password để quản trị hệ thống Jenkins

7

9> Nếu có hostname, các bạn có thể trỏ vào địa chỉ của Jenkins server và dùng tên để truy cập. Nếu không thì các bạn có thể tiếp tục truy cập bằng địa chỉ server.

8

10> Các bạn đã setup Jenkins server thành công

9

10

Trong bài tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng CICD pipeline để triển khai ứng dụng lên Alibaba Container Service for Kubernetes (ACK), Docker và Elastic Compute Service (ECS)

0 0 0
Share on

Alibaba Cloud Vietnam

50 posts | 7 followers

You may also like

Comments