×
Community Blog Imprementing Notebook for AI Projects with PAI DSW

Imprementing Notebook for AI Projects with PAI DSW

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo NOTEBOOK cho dự án AI với PAI DSW

TẠO NOTEBOOK CHO DỰ ÁN AI VỚI PAI DSW

By Vo Thi Phuong Anh, Alibaba Cloud Solutions Architect of Vietnam


1) PAI DSW là gì?
Data Science Workshop (DSW) cho PAI là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) triển khai trên Alibaba Cloud. DSW cung cấp môi trường phát triển tương tác cho các nhà phát triển ở các cấp độ khác nhau.

Đặc biệt, DSW tích hợp JupyterLab mã nguồn mở và cung cấp các plug-in để phát triển tùy chỉnh. Bạn có thể khởi động Notebook trực tiếp và chạy code với Python. Với DSW bạn có thể thực hiện các dự án AI với giao diện và tính năng tương ứng với việc chạy notebook trên các IDE như Visual Studio Code, Google Colab…

2) Tạo notebook cho dự án AI với PAI DSW
PAI DSW vận hành theo từng instance, trong mỗi instance bạn có thể tạo nhiều notebook và các tác vụ đối với dự án AI của bạn. Để có thể tạo instance bạn cần có một workplace PAI (bắt buộc) và chúng tôi cũng khuyến khích bạn tạo một bucket OSS/folder trong một bucket OSS hiện có dành cho dự án của bạn trên PAI.

Từ trang console của Alibaba Cloud, tìm kiếm Machine Learning Platform for AI (PAI), vào workplace của bạn (nếu bạn chỉ có 1 workplace, PAI sẽ tự vào workplace) và chọn Interactive Modelling (DSW).
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_29_05
Chọn Create Instance để tạo ra một instance DSW.
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_37_27
Lựa chọn cấu hình các thông số sau cho instance DSW của bạn:
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_37_59
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_38_54
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_40_02
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_40_26
Nếu bạn chọn lưu dữ liệu ngay trong chính instance, bạn có thể giữ nguyên mặc định (bỏ qua) phần Storage. Nếu bạn muốn kết nối đến lưu trữ tại OSS hoặc NAS, chọn Create Dataset.
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_41_03
Screen_Shot_2023_09_18_at_12_41_50

Tiếp tục cấu hình các thông số sau để kết nối đến OSS:

  • Name: tên dataset lưu trong OSS
  • Data Source: OSS
  • Visible Range: bạn có thể chọn 1 trong 2.
  • Dataset Type: General
  • Create a dataset that is stored in Alibaba Cloud Storage: trỏ vào đường dẫn đến bucket/folder trong bucket OSS bạn cần lưu dataset vào.
  • Default Mount path: để mặc định.

Sau khi hoàn tất, nhấn Submit.
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_57_06
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_58_10
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_58_24

Nhấn Next để tiếp tục.

Bạn sẽ có thể nhìn lại thông tin của instance một lần nữa trước khi tạo. Nếu không cần thay đổi gì, chọn Create Instance.
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_51_42

Bạn sẽ thấy instance đang được tạo trong danh sách instance của DSW.
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_50_51

Sau khi instance được tạo hoàn tất (phần Status: Running), chọn Launch để vào trang Data Science Workshop (DSW).
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_49_25
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_50_00

Tại trang này, bạn có thể thực hiện các thao tác với giao diện và tính năng tương tự như Jupyter Notebook.
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_48_23
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_46_32
Screen_Shot_2023_12_27_at_15_46_57

Tương tự như thế, bạn có thể cài đặt thêm các thư viện, đọc data, train mô hình và thực hiện dự án AI của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp code mẫu cho bài toán Air Pollution Prediction và dữ liệu tại đây.
https://github.com/vtpanh/AirPollutionPrediction

0 0 0
Share on

Alibaba Cloud Vietnam

49 posts | 6 followers

You may also like

Comments