ApsaraDB for Redis  Play Video

ApsaraDB for Redis เป็นบริการฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำและได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเข้ากันได้กับโปรโตคอลของ Redis ด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถประมวลผลข้อมูลแบบคู่คีย์-ค่าโดยมีเวลาแฝงในการตอบสนองที่ต่ำ ApsaraDB for Redis สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานพร้อมกันเป็นอย่างมากและต้องมีค่าความหน่วงในการตอบสนองที่ต่ำ

ข่าวสารล่าสุด

ได้รับความนิยม

เจาะลึกปัญหา BigKey และ HotKey ใน Redis
คำจำกัดความและผลกระทบของ BigKey และ HotKey วิธีค้นหาและจัดการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

ทีม Redis Core ต้อนรับสมาชิกใหม่
Zhao Zhao ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Alibaba Cloud ได้เข้าร่วมทีม Redis Core และจะมีบทบาทสำคัญในโครงการ Redis แบบโอเพนซอร์ส
ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

ข้อเสนอพิเศษ

เฉพาะผู้ใช้รายบุคคลที่ใช้ครั้งแรกเท่านั้นที่สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้
Redis 2.8, 4.0 และ 5.0: รุ่นสำหรับชุมชน (สถาปัตยกรรมมาตรฐาน) ที่หน่วยความจำมีความจุ 4 GB

สร้างอินสแตนซ์ได้ฟรี>
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติใหม่ของ ApsaraDB for Redis มาแล้ว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ApsaraDB for Redis และเท่าทันถึงคุณสมบัติและบริการล่าสุดของผลิตภัณฑ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

ภาพรวม

ApsaraDB for Redis กู้คืนข้อมูลจากแคชหน่วยความจำภายในเพื่อรองรับความสามารถในการเขียนและอ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูง ApsaraDB for Redis เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายใน แต่ก็ยังคงเก็บข้อมูลคงทนไว้บนดิสก์ด้วย เหมาะสมกับเว็บแอปพลิเคชันที่มีสมรรถนะสูง

ApsaraDB for Redis รองรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นคู่คีย์-ค่า เช่น สตริง รายการ ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลที่เรียงตามลำดับและแฮช นอกจากนี้ ยังรองรับคุณสมบัติขั้นสูงต่างๆ อย่างเช่น ธุรกรรม การรับข้อความและการเผยแพร่ข้อความ

ApsaraDB for Redis ส่งมอบบริการฐานข้อมูลที่ไม่ต้องบำรุงรักษา อีกทั้งยังปลอดภัยและปรับขนาดได้บนคลาวด์ นอกจากนี้ ยังรองรับการจำลองต้นแบบและการใช้งานข้ามโซนเพื่อรับประกันว่ามีความพร้อมใช้งานสูง

อินสแตนซ์ประเภทต่างๆ

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tair) – ต้นแบบ-จำลองมาตรฐาน ยกระดับประสิทธิภาพ

สถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลองนี้เหมาะสำหรับการแคชข้อมูลอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากและข้อมูลของแอปพลิเคชันที่มีสมรรถนะสูง

สถานการณ์

  • อัตราข้อความค้นหาต่อวินาที (QPS) ในแต่ละโหนดจะสูงถึง 240,000 ซึ่งมากกว่าสมรรถนะของรุ่นสำหรับชุมชนถึงสามเท่า
  • สภาพแวดล้อมการผลิตบนอินเทอร์เน็ตรองรับผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวจำนวนมหาศาลต่อวัน

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด้วยความจุขนาด 4 GB | การเชื่อมต่อ: 20,000

ซื้อตอนนี้

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tair) – คลัสเตอร์ อัตราความเร็วสูงและสามารถทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมาก

มีการแบ่งปันข้อมูลทั่วโหนดต่างๆ ผ่านสถาปัตยกรรมแบบกระจาย ทำให้ ApsaraDB for Redis มีสมรรถนะสูง เวลาแฝงต่ำและความจุเยอะ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับการแคชข้อมูลแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ด้วย

สถานการณ์

  • เพิ่มความจุข้อมูลสูงสุดถึง 4 TB
  • สภาพแวดล้อมการผลิตบนอินเทอร์เน็ตรองรับผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวจำนวนมหาศาลต่อวัน

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ยกระดับสมรรถนะคลัสเตอร์ด้วยความจุขนาด 8 GB (4 Shard) | การเชื่อมต่อ: 40,000

ซื้อทันที

ประโยชน์

สถาปัตยกรรมที่มีความเสถียรสูง

สถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลอง ซึ่งอาศัยระบบปฏิบัติการแบบกระจายของ Alibaba Cloud Apsara และที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อรับประกันว่ามีการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ รองรับการเก็บข้อมูลคงทนแบบ RDB และ AOF

มีสมรรถนะและความสามารถในการปรับขนาดได้เป็นอย่างมาก

สามารถกำหนดขีดความสามารถในการเชื่อมต่อและอัตราความเร็วในการประมวลผลของเครือข่ายได้ การกำหนดคลัสเตอร์อินสแตนซ์แบบยืดหยุ่นจะใช้กับสถานการณ์ที่มีการทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมาก คุณสามารถปรับขนาดของที่จัดเก็บข้อมูล อัตราความเร็วในการประมวลผลของเครือข่ายและขีดความสามารถในการเชื่อมต่อ โดยไม่ทำให้บริการต้องสะดุดลง

การเพิ่มประสิทธิภาพของรหัสต้นฉบับให้มากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสจาก Alibaba Cloud ให้บริการระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์เนลให้มากที่สุด ทำให้คุณได้สัมผัสกับสมรรถนะและความปลอดภัยที่เหนือกว่า แก้ไขช่องโหว่ของเคอร์เนลและรับประกันว่าบริการจะมีความเสถียร

การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอย่างอัจฉริยะ

สามารถจัดการทรัพยากรแบบเห็นภาพ มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบครบวงจร การอัปเกรดการควบคุมเวอร์ชันแบบแฮนด์ฟรีได้อัตโนมัติ จัดการและบำรุงรักษาได้แบบอัจฉริยะ

คุณสมบัติ

ขอบเขตบริการที่กว้างขวาง: บริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ

ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการมีสมรรถนะสูง ความคุ้มค่าใช้จ่ายและการเก็บข้อมูลคงทนระหว่างการประมวลผลข้อมูล

รุ่นสำหรับชุมชน

ApsaraDB for Redis ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอาศัย Redis แบบโอเพนซอร์ส เข้ากันได้เป็นอย่างมากกับประเภทข้อมูลดั้งเดิมของ Redis และ Redis API ApsaraDB for Redis มีการเก็บข้อมูลที่คงทนแบบ Redis Database (RDB) และแบบ Append Only File (AOF) ขีดความสามารถในการจัดการที่แข็งแกร่งของ Alibaba Cloud จะทำให้เกิดบริการฐานข้อมูลที่เสถียรบนระบบคลาวด์

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tair): ยกระดับประสิทธิภาพ

อินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเข้ากันได้กับ Redis แบบโอเพนซอร์ส ใช้แบบจำลอง I/O ที่ทำงานหลายเธรดพร้อมกัน จะปรับปรุงการจัดการกับคำถามต่อวินาที (QPS) ของแต่ละโหนดของ Redis และสามารถรับมือกับการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมาก ค่า QPS ที่มากกว่าอินสแตนซ์รุ่นชุมชนถึงสามเท่าทำให้สามารถใช้อินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพกับสถานการณ์ ที่ต้องมีการทำงานพร้อมกันและเวลาแฝงต่ำมากเป็นพิเศษ อ่านรายละเอียด >

Tair (รุ่น Redis สำหรับองค์กร): หน่วยความจำแบบคงอยู่

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำแบบคงอยู่คือฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการทำงานพร้อมกันสูง อินสแตนซ์เหล่านี้ใช้หน่วยความจำ Intel Optane© เพื่อรองรับคำสั่ง Redis แบบเนทีฟ ส่งมอบขีดความสามารถด้านความคงที่ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเข้ากันได้กับโครงสร้างข้อมูลของ Redis และ API ส่วนใหญ่ อินสแตนซ์เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถจัดเก็บและสอบถามข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยและเข้าถึงน้อยเป็นจำนวนมหาศาล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 30% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์รุ่นชุมชน อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำแบบคงอยู่ใช้กับสถานการณ์ที่ต้องประหยัดงบประมาณ จำเป็นต้องสามารถทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมากและมีเวลาแฝงต่ำ รวมถึงต้องมีที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด >

Tair (รุ่น Redis สำหรับองค์กร): ความจุที่จัดเก็บข้อมูล

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของที่จัดเก็บข้อมูลคือฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการทำงานพร้อมกันสูง อินสแตนซ์เหล่านี้ใช้ SSD แบบยกระดับของ Alibaba Cloud รองรับคำสั่ง Redis แบบเนทีฟ ส่งมอบขีดความสามารถด้านความคงที่ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเข้ากันได้กับโครงสร้างข้อมูลของ Redis และ API ส่วนใหญ่ อินสแตนซ์เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถจัดเก็บและสอบถามข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยน้อยกว่าและน้อยครั้งเป็นจำนวนมหาศาล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 85% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์รุ่นชุมชน อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของที่จัดเก็บข้อมูลใช้กับสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองอย่างฉับไว แ