ApsaraDB for Redis  Play Video

ApsaraDB for Redis เป็นบริการฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำและได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเข้ากันได้กับโปรโตคอลของ Redis ด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถประมวลผลข้อมูลแบบคู่คีย์-ค่าโดยมีเวลาแฝงในการตอบสนองที่ต่ำ ApsaraDB for Redis สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานพร้อมกันเป็นอย่างมากและต้องมีค่าความหน่วงในการตอบสนองที่ต่ำ

ข่าวสารล่าสุด

ได้รับความนิยม

เจาะลึกปัญหา BigKey และ HotKey ใน Redis
คำจำกัดความและผลกระทบของ BigKey และ HotKey วิธีค้นหาและจัดการ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

ทีม Redis Core ต้อนรับสมาชิกใหม่
Zhao Zhao ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Alibaba Cloud ได้เข้าร่วมทีม Redis Core และจะมีบทบาทสำคัญในโครงการ Redis แบบโอเพนซอร์ส
ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

ข้อเสนอพิเศษ

เฉพาะผู้ใช้รายบุคคลที่ใช้ครั้งแรกเท่านั้นที่สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้
Redis 2.8, 4.0 และ 5.0: รุ่นสำหรับชุมชน (สถาปัตยกรรมมาตรฐาน) ที่หน่วยความจำมีความจุ 4 GB

สร้างอินสแตนซ์ได้ฟรี>
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติใหม่ของ ApsaraDB for Redis มาแล้ว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ApsaraDB for Redis และเท่าทันถึงคุณสมบัติและบริการล่าสุดของผลิตภัณฑ์
ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

ภาพรวม

ApsaraDB for Redis กู้คืนข้อมูลจากแคชหน่วยความจำภายในเพื่อรองรับความสามารถในการเขียนและอ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูง ApsaraDB for Redis เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายใน แต่ก็ยังคงเก็บข้อมูลคงทนไว้บนดิสก์ด้วย เหมาะสมกับเว็บแอปพลิเคชันที่มีสมรรถนะสูง

ApsaraDB for Redis รองรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นคู่คีย์-ค่า เช่น สตริง รายการ ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลที่เรียงตามลำดับและแฮช นอกจากนี้ ยังรองรับคุณสมบัติขั้นสูงต่างๆ อย่างเช่น ธุรกรรม การรับข้อความและการเผยแพร่ข้อความ

ApsaraDB for Redis ส่งมอบบริการฐานข้อมูลที่ไม่ต้องบำรุงรักษา อีกทั้งยังปลอดภัยและปรับขนาดได้บนคลาวด์ นอกจากนี้ ยังรองรับการจำลองต้นแบบและการใช้งานข้ามโซนเพื่อรับประกันว่ามีความพร้อมใช้งานสูง

ฟรี ApsaraDB สำหรับอินสแตนซ์ Redis

ApsaraDB for Redis

เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ Redis ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแคช KV ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ฟรี!

Redis 5.0/6.0/7.0

รุ่นชุมชน 1GB

2 แบบจำลอง

สำหรับบุคคลเท่านั้น
ฟรี 30 วัน

อินสแตนซ์ประเภทต่างๆ

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tair) – ต้นแบบ-จำลองมาตรฐาน ยกระดับประสิทธิภาพ

สถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลองนี้เหมาะสำหรับการแคชข้อมูลอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากและข้อมูลของแอปพลิเคชันที่มีสมรรถนะสูง

สถานการณ์

 • อัตราข้อความค้นหาต่อวินาที (QPS) ในแต่ละโหนดจะสูงถึง 240,000 ซึ่งมากกว่าสมรรถนะของรุ่นสำหรับชุมชนถึงสามเท่า
 • สภาพแวดล้อมการผลิตบนอินเทอร์เน็ตรองรับผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวจำนวนมหาศาลต่อวัน

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ยกระดับสมรรถนะมาตรฐานด้วยความจุขนาด 4 GB | การเชื่อมต่อ: 20,000

ซื้อตอนนี้

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tair) – คลัสเตอร์ อัตราความเร็วสูงและสามารถทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมาก

มีการแบ่งปันข้อมูลทั่วโหนดต่างๆ ผ่านสถาปัตยกรรมแบบกระจาย ทำให้ ApsaraDB for Redis มีสมรรถนะสูง เวลาแฝงต่ำและความจุเยอะ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับการแคชข้อมูลแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ด้วย

สถานการณ์

 • เพิ่มความจุข้อมูลสูงสุดถึง 4 TB
 • สภาพแวดล้อมการผลิตบนอินเทอร์เน็ตรองรับผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวจำนวนมหาศาลต่อวัน

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ยกระดับสมรรถนะคลัสเตอร์ด้วยความจุขนาด 8 GB (4 Shard) | การเชื่อมต่อ: 40,000

ซื้อทันที

ประโยชน์

สถาปัตยกรรมที่มีความเสถียรสูง

สถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลอง ซึ่งอาศัยระบบปฏิบัติการแบบกระจายของ Alibaba Cloud Apsara และที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อรับประกันว่ามีการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ รองรับการเก็บข้อมูลคงทนแบบ RDB และ AOF

มีสมรรถนะและความสามารถในการปรับขนาดได้เป็นอย่างมาก

สามารถกำหนดขีดความสามารถในการเชื่อมต่อและอัตราความเร็วในการประมวลผลของเครือข่ายได้ การกำหนดคลัสเตอร์อินสแตนซ์แบบยืดหยุ่นจะใช้กับสถานการณ์ที่มีการทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมาก คุณสามารถปรับขนาดของที่จัดเก็บข้อมูล อัตราความเร็วในการประมวลผลของเครือข่ายและขีดความสามารถในการเชื่อมต่อ โดยไม่ทำให้บริการต้องสะดุดลง

การเพิ่มประสิทธิภาพของรหัสต้นฉบับให้มากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสจาก Alibaba Cloud ให้บริการระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์เนลให้มากที่สุด ทำให้คุณได้สัมผัสกับสมรรถนะและความปลอดภัยที่เหนือกว่า แก้ไขช่องโหว่ของเคอร์เนลและรับประกันว่าบริการจะมีความเสถียร

การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอย่างอัจฉริยะ

สามารถจัดการทรัพยากรแบบเห็นภาพ มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบครบวงจร การอัปเกรดการควบคุมเวอร์ชันแบบแฮนด์ฟรีได้อัตโนมัติ จัดการและบำรุงรักษาได้แบบอัจฉริยะ

คุณสมบัติ

ขอบเขตบริการที่กว้างขวาง: บริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ

ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการมีสมรรถนะสูง ความคุ้มค่าใช้จ่ายและการเก็บข้อมูลคงทนระหว่างการประมวลผลข้อมูล

รุ่นสำหรับชุมชน

ApsaraDB for Redis ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอาศัย Redis แบบโอเพนซอร์ส เข้ากันได้เป็นอย่างมากกับประเภทข้อมูลดั้งเดิมของ Redis และ Redis API ApsaraDB for Redis มีการเก็บข้อมูลที่คงทนแบบ Redis Database (RDB) และแบบ Append Only File (AOF) ขีดความสามารถในการจัดการที่แข็งแกร่งของ Alibaba Cloud จะทำให้เกิดบริการฐานข้อมูลที่เสถียรบนระบบคลาวด์

รุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Tair): ยกระดับประสิทธิภาพ

อินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเข้ากันได้กับ Redis แบบโอเพนซอร์ส ใช้แบบจำลอง I/O ที่ทำงานหลายเธรดพร้อมกัน จะปรับปรุงการจัดการกับคำถามต่อวินาที (QPS) ของแต่ละโหนดของ Redis และสามารถรับมือกับการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมาก ค่า QPS ที่มากกว่าอินสแตนซ์รุ่นชุมชนถึงสามเท่าทำให้สามารถใช้อินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพกับสถานการณ์ ที่ต้องมีการทำงานพร้อมกันและเวลาแฝงต่ำมากเป็นพิเศษ อ่านรายละเอียด >

Tair (รุ่น Redis สำหรับองค์กร): หน่วยความจำแบบคงอยู่

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำแบบคงอยู่คือฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการทำงานพร้อมกันสูง อินสแตนซ์เหล่านี้ใช้หน่วยความจำ Intel Optane© เพื่อรองรับคำสั่ง Redis แบบเนทีฟ ส่งมอบขีดความสามารถด้านความคงที่ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเข้ากันได้กับโครงสร้างข้อมูลของ Redis และ API ส่วนใหญ่ อินสแตนซ์เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถจัดเก็บและสอบถามข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยและเข้าถึงน้อยเป็นจำนวนมหาศาล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 30% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์รุ่นชุมชน อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำแบบคงอยู่ใช้กับสถานการณ์ที่ต้องประหยัดงบประมาณ จำเป็นต้องสามารถทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมากและมีเวลาแฝงต่ำ รวมถึงต้องมีที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ อ่านรายละเอียด >

Tair (รุ่น Redis สำหรับองค์กร): ความจุที่จัดเก็บข้อมูล

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของที่จัดเก็บข้อมูลคือฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการทำงานพร้อมกันสูง อินสแตนซ์เหล่านี้ใช้ SSD แบบยกระดับของ Alibaba Cloud รองรับคำสั่ง Redis แบบเนทีฟ ส่งมอบขีดความสามารถด้านความคงที่ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเข้ากันได้กับโครงสร้างข้อมูลของ Redis และ API ส่วนใหญ่ อินสแตนซ์เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถจัดเก็บและสอบถามข้อมูลที่เข้าถึงบ่อยน้อยกว่าและน้อยครั้งเป็นจำนวนมหาศาล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 85% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์รุ่นชุมชน อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพของที่จัดเก็บข้อมูลใช้กับสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองอย่างฉับไว และใช้ที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมากและมีต้นทุนต่ำมากเป็นพิเศษ อ่านรายละเอียด >

สถาปัตยกรรมต่างๆ: Shard เดียว ต้นแบบ-จำลอง การแยกการอ่าน/เขียนข้อมูลและคลัสเตอร์แบบกระจาย

อินสแตนซ์โหนดเดียวเหมาะสำหรับการแคชข้อมูล อินสแตนซ์ต้นแบบ-จำลองสามารถย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้โดยอัตโนมัติ อินสแตนซ์ที่แยกการอ่าน/เขียนข้อมูลจะใช้กับกรณีที่มีการอ่านข้อมูลมากกว่าการเขียนข้อมูล สามารถขยายขนาดคลัสเตอร์อินสแตนซ์ได้

สถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลอง

โหนดจำลองจะซิงค์ข้อมูลเข้ากับโหนดต้นแบบแบบเรียลไทม์ หากโหนดต้นแบบล้มเหลว ระบบก็จะย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ และกู้คืนบริการภายในเวลาไม่กี่วินาที จากนั้น โหนดจำลองก็จะรับภาระงานไป บริการของคุณจะไม่สะดุดระหว่างขั้นตอนการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด สถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลองจะรับประกันว่าบริการของคุณพร้อมใช้งานสูง

สถาปัตยกรรมคลัสเตอร์

สามารถใช้คลัสเตอร์อินสแตนซ์ได้ในสถาปัตยกรรมแบบกระจาย แต่ละ Shard จะมีโหนดต้นแบบและโหนดจำลองเพื่อรับประกันถึงความพร้อมใช้งานเป็นอย่างมาก จะมีการกระตุ้นให้มีการย้ายโหนดเมื่อโหนดต้นแบบล้มเหลว มีการระบุข้อกำหนดเฉพาะมากมายเพื่อจัดการกับปริมาณงานต่างๆ สามารถอัปเกรดอินสแตนซ์เพื่อยกระดับสมรรถนะของบริการฐานข้อมูลได้

สถาปัตยกรรมที่แยกการอ่าน/เขียนข้อมูล

สถาปัตยกรรมที่แยกการอ่าน/เขียนข้อมูลจะใช้กับกรณีที่มีการอ่านมากกว่าการเขียน อินสแตนซ์แต่ละอินสแตนซ์ที่แยกการอ่าน/เขียนข้อมูลจะรองรับการเขียนข้อมูลสูงสุดถึง 100,000 ครั้งและการอ่านข้อมูลสูงสุดถึง 600,000 ครั้งต่อวินาที ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาคอขวดที่ขัดขวางประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนคีย์ลัดสำคัญ

ความปลอดภัยของข้อมูล: การสำรองและกู้คืนข้อมูล การคุ้มครองเครือข่ายหลายเลเยอร์และการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

รองรับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ การกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว การคุ้มครองเครือข่ายหลายเลเยอร์ การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติในโซนและการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติตามเขตภูมิศาสตร์

การสำรองและกู้คืนข้อมูล

สำรองข้อมูลและรองรับการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกู้คืนข้อมูล ที่ถูกลบไปโดยไม่ตั้งใจ เพื่อลดความสูญเสียของธุรกิจคุณให้น้อยลงที่สุดได้

การคุ้มครองเครือข่ายแบบหลายเลเยอร์

Virtual Private Cloud (VPC) จะแยกการส่งข้อมูลในทรานสปอร์ทเลเยอร์ Anti-DDoS จะตรวจจับและบรรเทาการโจมตีแบบ DDoS ตามปริมาณแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังทำให้คุณสามารถกำหนดค่ารายการที่อยู่ IP ที่อนุญาตได้มากกว่า 1,000 รายการเพื่อบล็อกที่อยู่ IP ที่มุ่งร้าย

การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

รองรับการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติในโซน การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติตามเขตภูมิศาสตร์และการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ามภูมิภาค เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ข้อมูลเสียหายในฟิสิคัลเลเยอร์

การเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์เนลอย่างล้ำลึกให้มากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Alibaba Cloud ได้เพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์เนลของ Redis แบบโอเพนซอร์ส เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากปัญหาหน่วยความจำเต็มและความเปราะบางของแพตช์

ความยืดหยุ่น: การปรับขนาดหลากมิติและการอัปเกรดอย่างโปร่งใส

การอัปเกรดแบบมีพลวัตเพื่อยกระดับสมรรถนะและความจุของอินสแตนซ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสับเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้บริการต้องสะดุด

การขยายความจุของข้อมูล

มีอินสแตนซ์ของ ApsaraDB for Redis สำหรับความจุของหน่วยความจำต่างๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนความจุหน่วยความจำของอินสแตนซ์ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจได้

การอัปเกรดสมรรถนะ

สถาปัตยกรรมคลัสเตอร์จะทำให้คุณปรับขนาดที่จัดเก็บข้อมูลและอัตราความเร็วในการประมวลผลของฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็นการตัดปัญหาคอขวดที่ขัดขวางสมรรถนะและรับมือกับการเขียนและการอ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลต่อวินาทีได้

สถาปัตยกรรมมากมาย

รองรับสถาปัตยกรรมที่แคชโดยใช้โหนดเดียวและสถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ของธุรกิจ คุณสามารถอัปเกรดเป็นอินสแตนซ์ต้นแบบ-จำลองหรือดาวน์เกรดเป็นอินสแตนซ์มาตรฐานเมื่อจำเป็น

O&M อัจฉริยะ: แพลตฟอร์มการตรวจสอบและจัดการข้อมูลระดับมืออาชีพ และการอัปเกรดเวอร์ชันของเคอร์เนลโดยอัตโนมัติ

คอนโซล Data Management (DMS) และ ApsaraDB for Redis ใช้งานง่ายและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษา มีการอัปเกรดระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการตรวจสอบ

ตรวจสอบการใช้ CPU จำนวนการเชื่อมต่อและการใช้งานดิสก์ของอินสแตนซ์แบบเรียลไทม์ และดำเนินการแจ้งเตือน ซึ่งจะทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอินสแตนซ์

แพลตฟอร์มการจัดการแบบเห็นภาพ

คุณสามารถดำเนินงานทั่วไปและที่มีความเสี่ยงสูงได้เพียงไม่กี่คลิกในคอนโซล ApsaraDB for Redis เช่น คุณสามารถโคลนอินสแตนซ์ สำรองหรือกู้คืนข้อมูล

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพ

คอนโซล DMS จะทำให้คุณจัดการข้อมูลได้แบบเห็นภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษา

การจัดการเวอร์ชันของเคอร์เนล

มีการอัปเกรดเวอร์ชันเคอร์เนลโดยอัตโนมัติและมีการใช้แพตช์เพื่อซ่อมแซมจุดบกพร่องโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะอำนวยความสะดวกให้มีการควบคุมเวอร์ชัน มีการใช้พารามิเตอร์ของการกำหนดค่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มการใช้ทรัพยากรของระบบ

สถานการณ์

การแคชข้อมูล

อินสแตนซ์โหนดเดียวเหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีการอ่านและเขียนข้อมูลจำนวนมาก แต่ต้องการความคุ้มค่าใช้จ่าย อินสแตนซ์โหนดเดียวมีไว้สำหรับบริการแคชข้อมูล ซึ่งจะทำให้คุณสัมผัสกับสมรรถนะ QPS ที่สูงและใช้ RDS เพื่อเก็บข้อมูลที่คงทน

ประโยชน์

 • สมรรถนะด้านการอ่าน/เขียนข้อมูลสูง

  คุณสมบัติการเธรดเดียวจะทำให้ Redis สามารถรับมือกับ QPS ได้สูงถึง 100,000 ข้อความและปริมาณการรับส่งข้อมูลมากขึ้น หากอัปเกรดเป็นคลัสเตอร์อินสแตนซ์ที่มีโหนดเดียว

 • ความพร้อมใช้งานสูง

  จะช่วยป้องกันมิให้ปริมาณงานกลายเป็นจุดเดียวของความล้มเหลว

 • ความคุ้มค่าใช้จ่าย

  อินสแตนซ์โหนดเดียวคุ้มค่าใช้จ่ายและใช้กับบริการแคชข้อมูลได้

การปรับขนาดอย่างยืดหยุ่น

บริษัทเกมเปิดตัวเกมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้เล่นมากขึ้นและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ApsaraDB for Redis สามารถลดความซับซ้อนของการพัฒนาแอปพลิเคชันและขยายขนาดอย่างเป็นพลวัตเพื่อให้สามารถรับมือกับภาระงานจำนวนมากได้

ประโยชน์

 • ความคงทนของข้อมูล

  ในอุตสาหกรรมเกม การปรับขนาดอย่างยืดหยุ่นจำเป็นเมื่อผู้พัฒนาได้สร้างเซิร์ฟเวอร์ซ้ำและผู้ใช้ได้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ความคงทนของข้อมูลสามารถลดภาระงานในกลไกจัดการฐานข้อมูลลงและลดความซับซ้อนของการพัฒนาได้

 • การโคลนอย่างรวดเร็ว

  คุณสามารถโคลนอินสแตนซ์จากไฟล์สำรองข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเกมในการสร้างเซิร์ฟเวอร์ซ้ำหลายครั้งต่อวัน

 • การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

  ไฟล์สำรองข้อมูลจะถูกเก็บไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาเจ็ดวัน คุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้เพียงไม่กี่คลิกเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล

บริการที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการปรับขนาดได้เป็นอย่างมาก

ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นเมื่อมีการสตรีมสด คลัสเตอร์อินสแตนซ์สามารถขจัดปัญหาคอขวดเรื่องเธรดเดียวของ Redis รับมือกับ QPS เป็นล้านๆ ข้อความ และตอบโจทย์ความต้องการด้านการมีเวลาแฝงในการตอบสนองที่ต่ำและความสามารถในการทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมาก

ประโยชน์

 • การปรับขนาดที่ยืดหยุ่นและโปร่งใส

  จัดการกับการเข้าถึงระบบ การเยี่ยมชมของผู้ใช้และปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้น โดยไม่กระทบต่อธุรกิจปัจจุบัน

 • ความปลอดภัยของข้อมูล

  แต่ละ Shard ในคลัสเตอร์อินสแตนซ์ถูกใช้ในสถาปัตยกรรมต้นแบบ-จำลองเพื่อกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล

ผนวกรวมกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น

ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ระบบการส่งเสริมการขายขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาที่จำกัดและระบบสินค้าคงคลังที่มีคุณสมบัติในการนับ จะต้องรับมือกับปริมาณการรับส่งข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมหาศาล ApsaraDB for Redis สามารถรับมือกับการอ่านข้อมูลจำนวนมากและทำให้ข้อมูลมีความคงทน

ประโยชน์

 • QPS สูง

  คุณสมบัติการเธรดเดียวจะทำให้ Redis สามารถรับมือกับ QPS ได้สูงถึง 100,000 ข้อความเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถในการทำงานพร้อมกันได้เป็นอย่างมาก

 • ความคงทนของข้อมูล

  รองรับความคงทนของข้อมูลแบบ RDB (สร้างสแนปช็อตได้ตามช่วงเวลาที่ระบุ) และความคงทนของข้อมูลแบบ AOF (บันทึกการดำเนินงาน)

 • เพิ่มประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมที่จัดเก็บข้อมูลให้มากที่สุด

  ใช้สถาปัตยกรรมที่จัดเก็บข้อมูล Redis + RDS และเก็บข้อมูลที่คงทนในแคชและในดิสก์เพื่อยกระดับสมรรถนะของฐานข้อมูล

เรื่องราวของลูกค้า

ในฐานะพันธมิตรบริการคลาวด์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อน Alibaba เรามอบเทคโนโลยีคลาวด์ประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้ดีที่สุด

แหล่งอ้างอิง

แนวปฏิบัติ

ใช้แอปพลิเคชันทั่วภูมิภาคผ่านทาง Alibaba Cloud

โซลูชันนี้จะช่วยให้คุณใช้แอปพลิเคชันทั่วภูมิภาค คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระดับภูมิภาคเข้ากับเครือข่ายภายในเครือข่ายกลาง โยกย้ายการใช้งานที่อาศัย Express Connect ไปเป็นการใช้งานที่อาศัย CEN และใช้การจำลองแบบระหว่างระบบ ApsaraDB RDS for MySQL ข้ามภูมิภาคหลายระบบ

แนวปฏิบัติ

สร้างระบบที่ปรับขนาดได้อัตโนมัติผ่านทาง Alibaba Cloud

โซลูชันนี้จะช่วยให้คุณปรับทรัพยากรด้านการประมวลผลได้โดยอัตโนมัติเพื่อรับมือกับความผันผวนของปริมาณการรับส่งข้อมูล หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีปรับขนาดฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของข้อมูลและแคชข้อมูลทั่วภูมิภาคเพื่อลดภาระงานของฐานข้อมูล

หลักสูตร

เร่งความเร็วแอปพลิเคชันของคุณด้วย Alibaba Cloud Redis

การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะอธิบายวิธีเร่งความเร็วแอปพลิเคชันของคุณด้วย Alibaba Cloud Redis

ดูทั้งหมด

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เบื้องหลังการเล่นเกมคืออะไร? ส่วนที่ 1: คำนำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ RDS+Redis

เบื้องหลังการเล่นเกมคืออะไร? ส่วนที่ 2: ตัวอย่างง่ายๆ ของ Java Backend - Redisรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

เบื้องหลังการเล่นเกมคืออะไร? ส่วนที่ 3: ใครที่ตอบสนองต่อคำขอของคุณจริงๆ - การสาธิตสด

เจาะลึก ApsaraDB สำหรับ Redis บน Alibaba Cloud

ย้ายข้อมูล Single Redis ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไปยัง ApsaraDB for Redis อินสแตนซ์ที่ไม่ใช่คลัสเตอร์

โครงการประกาศนียบัตร: หลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับ Redis

หลักสูตรออนไลน์นี้จะอธิบายแนวคิด สถานการณ์พื้นฐานและโซลูชันแบบคลัสเตอร์ที่กระจายและพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีคู่มือติดตั้งด้วย

0.01 USD

รายการราคา: USD 10.00

ดูรายละเอียด

การสนับสนุนที่อัปเกรดสำหรับคุณ

ให้คำปรึกษาก่อนการขายในรูปแบบ 1 ต่อ 1 พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิค 24/7 การตอบกลับที่รวดเร็ว และตั๋วสนับสนุนความช่วยเหลือที่มากขึ้น

ให้คำปรึกษาก่อนการขายในรูปแบบ 1 ต่อ 1

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ เรียนรู้เพิ่มเติม

สนับสนุนทางเทคนิค 24/7

ขยายเวลาให้บริการจาก 10 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เป็น 24 ชั่วโมงในทุกวัน เรียนรู้เพิ่มเติม

ตั๋วสนับสนุนความช่วยเหลือฟรี 6 ครั้งต่อไตรมาส

เพิ่มจำนวนตั๋วสนับสนุนขอความช่วยเหลือฟรี! เป็น 2 เท่า จาก 3 เป็น 6 ครั้งใน 3 เดือน เรียนรู้เพิ่มเติม

การตอบกลับที่รวดเร็ว

มอบเวลาในการตอบกลับหลังการขายที่สั้นลงจาก 36 ชั่วโมง เป็น 18 ชั่วโมง เรียนรู้เพิ่มเติม
phone ติดต่อเรา