Overview

Last Updated: Jan 30, 2018

Links to the ICP Filing requirements of the communications administration of each province are as follows. Review the requirements of the province in which you intend to apply for an ICP Filing.

Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Ningxia, Qinghai, Shandong, Shanghai, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Xinjiang, Tibet, Yunnan, Zhejiang

In addition, some provinces and municipalities have special requirements:

For Guangdong ICP Filing, see Guangdong ICP Filing statement (for financial content) and Website construction proposals.

Thank you! We've received your feedback.