Links to the ICP Filing requirements of the communications administration of each province are as follows. 

Click to see the requirements of your province.

Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Ningxia, Qinghai, Shandong, Shanghai, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Xinjiang, Tibet, Yunnan, and zhejiang.

In addition, some provinces and municipalities have special requirements for ICP Filing.

Users in Tianjin see  Requirements for Tianjin ICP Filing.

Users in Guangdong, see Guangdong ICP Filing statement (financial) and Website construction statement.