×
Community Blog Using Function Compute to Deliver Logs

Using Function Compute to Deliver Logs

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng FUNCTION COMPUTE để lưu LOGS

SỬ DỤNG FUNCTION COMPUTE ĐỂ LƯU LOGS

By Vo Thi Phuong Anh, Alibaba Cloud Solutions Architect of Vietnam


Trong quá trình sử dụng Alibaba Cloud CDN, hệ thống của bạn sẽ tạo ra các logs. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ Function Compute của Alibaba Cloud CDN để lưu logs về Alibaba Cloud OSS.

Để bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt dịch vụ lưu trữ OSS và dịch vụ Function Compute của Alibaba Cloud. Nếu bạn chưa kích hoạt, hãy truy cập vào trang console của hai sản phẩm này và làm theo hướng dẫn.

­­­Đầu tiên, từ trang console Alibaba Cloud, tìm kiếm và truy cập vào trang CDN. Sau đó chọn Logs > Offline Logs.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_04_32
Tại trang Offline Logs, tiếp tục chọn Function Compute for Log Storage > Activate Function Compute > Activate Log Storage.

Tại đây bạn sẽ tiến hành set up liên kết với bucket OSS để lưu các logs. Nhập các thông tin Service Name và chọn OSS Bucket bạn muốn lưu logs vào.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_08_34

Screen_Shot_2023_09_22_at_11_06_28
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_06_53
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_07_16

Tick Đồng ý vào mục “I understand…” và nhấn Next để tiếp tục.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_10_37
Tiếp theo tại bước Select Domains, lần lượt nhấn Authorize cho hai mục Service Authorization và Authorize Trigger.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_11_21
Nhập Policy Name và nhấn Confirm Authorization Policy.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_12_02
Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị Policy của bạn cho mục Service Role, nghĩa là bạn đã Authorize thành công.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_12_36
Làm tương tự với phần Authorize Trigger, chọn Authorize.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_13_23
Bạn sẽ được điều hướng sang một tab mới. Chọn Confirm Authorization Policy để xác thực.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_14_07
Sau khi Authorize hoàn tất cho hai mục trên, chọn bucket OSS để chứa log, bạn có thể chọn nhiều hơn 1 bucket. Tick vào tên bucket và nhấn vào dấu mũi tên để thêm vào danh sách bucket chứa log.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_14_53
Sau khi chọn xong bucket OSS chứa log, nhấn Create để tạo Log Storage.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_16_38
Sau khi được tạo thành công, bạn sẽ thấy tên của Log Storage trong phần Offline Logs > Function Compute for Log Storage.

Bạn có thể chọn thay đổi/thêm/xóa bucket OSS đang được sử dụng cho Log Storage bằng cách chọn vào phần Bind Domain trong mục Actions ứng với Log Storage.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_17_14
Chọn thêm/xóa các bucket của bạn.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_18_03

0 0 0
Share on

Alibaba Cloud Vietnam

37 posts | 4 followers

You may also like

Comments