×
Community Blog Register a dataset on PAI

Register a dataset on PAI

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm một DATASET trên ALIBABA CLOUD PAI

THÊM MỘT DATASET TRÊN ALIBABA CLOUD PAI

By Vo Thi Phuong Anh, Alibaba Cloud Solutions Architect of Vietnam


1) Alibaba Cloud PAI Asset Management
Alibaba Cloud PAI hỗ trợ các tính năng quản lý và thêm các tài nguyên của riêng bạn để tiến hành xây dựng mô hình máy học, trí tuệ nhân tạo. Các tài nguyên, bạn có thể thêm vào Alibaba Cloud PAI bao gồm: Dataset (bộ dữ liệu); Model (mô hình đã được đào tạo/pretrained); Images (hình ảnh, phục vụ cho việc kiểm thử mô hình hoặc làm tài nguyên bổ sung cho dữ liệu); Source Code Repositories (Repo GitHub) và một số tài nguyên khác.

Khi sử dụng Alibaba Cloud PAI, bạn chỉ cần vài click chuột để có thể thêm các tài nguyên trên vào Workplace. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một dataset vào Alibaba Cloud PAI để chuẩn bị cho các bước đào tạo mô hình của riêng bạn!

Để chuẩn bị cho bài viết này, bạn cần:

  • Activate thành công Alibaba Cloud PAI
  • Tạo một PAI Workplace. (Nếu bạn chưa có Workplace, bạn có thể tham khảo bài viết Tạo Workplace trong cùng series này).

2) Cách thêm một Dataset trên Alibaba Cloud PAI
Truy cập vào trang Alibaba Cloud Console, tìm kiếm PAI và vào trang console của Alibaba Cloud PAI. Chọn Workplace và chọn vào tên workplace bạn muốn thực hiện dự án của mình.

Tại phần AI Computing Asset Management, chọn Datasets và chọn Create Dataset để tiến hành thêm một dataset mới.
Screen_Shot_2023_09_14_at_14_09_29

Sau đó cửa sổ Tạo dataset sẽ hiện ra và bạn cần cung cấp những thông tin dưới đây:
Screen_Shot_2023_09_14_at_14_41_26

Sau khi hoàn tất, nhấn Submit để hoàn thành. Sau đó bạn sẽ thấy được tên Dataset trong danh sách các dataset.
Screen_Shot_2023_09_14_at_14_42_22

Ở mục Operation, bạn có thể chọn View datasets để xem dataset; Public data set để đăng tải dataset lên cộng đồng hoặc chọn Delete để xóa dataset.

Ngoài dataset, bạn cũng có thể upload các mô hình, ảnh, source code repo với cách tương tự như thêm dataset.
Screen_Shot_2023_09_14_at_14_50_56

0 1 0
Share on

Alibaba Cloud Vietnam

24 posts | 3 followers

You may also like

Comments