×
Community Blog Create a NAS File System Storage and Bind to an ECS Instance

Create a NAS File System Storage and Bind to an ECS Instance

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo một NAS STORAGE và gắn vào MÁY ẢO ECS

TẠO MỘT NAS STORAGE VÀ GẮN VÀO MÁY ẢO ECS

By Vo Thi Phuong Anh, Alibaba Cloud Solutions Architect of Vietnam


1) NAS File Storage là gì?
Apsara File Storage NAS là một dịch vụ lưu trữ file trên cloud cung cấp các giải pháp lưu trữ file an toàn, đáng tin cậy và hiệu suất cao cho các doanh nghiệp. NAS là một hệ thống file phân tán, cho phép các nút tính toán, bao gồm ECS (Elastic Compute Service), E-HPC (Elastic High Performance Computing) và ACK (Container Service for Kubernetes), truy cập và chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng.

NAS cung cấp hai loại hệ thống file: General-purpose NAS và Extreme NAS.

  • General-purpose NAS: được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cần được truy cập thường xuyên. General-purpose NAS phù hợp với các tác vụ chia sẻ file chung, như ứng dụng Linux hoặc Windows cho doanh nghiệp, dịch vụ quản lý nội dung web, dịch vụ sao lưu cơ sở dữ liệu, dịch vụ lưu trữ nhật ký và dịch vụ thư mục home.
  • Extreme NAS là một dịch vụ chia sẻ file hiệu suất cao, dựa trên kiến trúc mạng và lưu trữ all-flash mới nhất. Extreme NAS phù hợp với các tác vụ nhạy cảm với độ trễ, như ứng dụng Linux cho doanh nghiệp, môi trường phát triển và kiểm tra cho tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD), dịch vụ web hiệu suất cao, dịch vụ giáo dục trực tuyến, dịch vụ chơi game trực tuyến và cơ sở dữ liệu.

NAS sử dụng API dựa trên Giao diện Hệ điều hành Portable (POSIX) và tương thích với các hệ điều hành gốc. NAS cung cấp quyền truy cập chung, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và thực hiện tính loại trừ lẫn nhau bằng cách sử dụng khóa. NAS cung cấp các hệ thống file có thể mở rộng và cho phép truy cập đồng thời vào một hệ thống file NAS từ nhiều ECS instance. Dung lượng lưu trữ của một hệ thống file NAS tự động thay đổi khi bạn thêm hoặc xóa file. NAS cung cấp các nguồn dữ liệu chung cho các tác vụ và ứng dụng chạy trên nhiều ECS instance hoặc máy chủ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo một bộ nhớ NAS và gắn vào máy ảo ECS trên Alibaba Cloud.

2) Cách tạo NAS Storage và gắn vào ECS
Đầu tiên, từ trang console của Alibaba Cloud, tìm NAS và vào trang NAS Console.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_32_48
Chọn File System List > Create File System > Create General-purpose NAS File System.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_33_36
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_34_18
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_39_22
Chọn các thông số ứng với yêu cầu của bạn cho NAS Storage.

Bên cạnh khu vực (chúng tôi khuyến khích bạn chọn khu vực Singapore), cấu hình gợi ý như sau:
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_39_58
Ở mục Network Type sau khi chọn mode là VPC, hãy chọn VPC và VSwitch chứa NAS Storage. Sau khi hoàn tất, nhấn Buy Now để mua NAS Storage.

Đồng ý điều khoản sử dụng dịch vụ của NAS và nhấn Activate Now để hoàn tất.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_40_36
Sau khi được tạo thành công, bạn sẽ tìm thấy NAS Storage trong phần File Storage List.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_41_18
Sau khi đã tạo xong NAS Storage, bạn đã có thể gắn storage này vào instance ECS. Sẽ có 2 cách để bạn làm việc này: chọn NAS Storage trong lúc tạo instance ECS (đối với instance mới chưa được tạo/tạo sau NAS) và bind từ NAS Console (đối với các instance được tạo trước khi có NAS).

Đối với các instance được tạo sau NAS, trong lúc chọn cấu hình cho instance, trong phần Storage, chọn Add NAS File System.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_50_54
Đối với các instance đã có sẵn trước khi tạo NAS Storage, để bind vào instance. Từ NAS Console, trong danh sách các NAS Storage của bạn, chọn vào biểu tượng expand > Add to ECS Instance > Mount.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_51_30
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_51_54
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_58_30
Lựa chọn instance ECS bạn muốn sau đó chọn Mount.
Screen_Shot_2023_09_22_at_11_59_09
Tiếp tục chọn/nhập các thông tin để mount NAS vào ECS. Chúng tôi đề xuất cấu hình như sau:
Screen_Shot_2023_09_22_at_12_00_40
Chọn Mount khi bạn hoàn tất, sau đó chọn Create and Continue.
Screen_Shot_2023_09_22_at_12_01_24
Sau đó, NAS Storage của bạn sẽ bắt đầu được mount vào instance ECS bạn đã chọn. Sau khi hoàn tất, status sẽ chuyển thành Mounted và bạn có thể dùng NAS để lưu trữ file trên instance ECS.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể Unmount NAS khỏi ECS bằng cách chọn Unmount trong mục Action.
Screen_Shot_2023_09_22_at_12_02_04
Screen_Shot_2023_09_22_at_12_02_37

0 1 0
Share on

Alibaba Cloud Vietnam

37 posts | 4 followers

You may also like

Comments